Zuby moudrosti se objevují značně později než špičáky.

Autor citátu: Danillo Petrini     Téma: čas

Zpět Úvodní stránka
Relaxace.net

Další citáty pro téma čas

Čeho si v mládí přejeme, toho máme hojnost v stáří. Johann Wolfgang Goethe | Detail citátu

Kdo si nepamatuje minulost, je odsouzen k jejímu opakování. George Santayana | Detail citátu

Čas jsou sice peníze, ale nelze si ho uložit do banky, aby nám přinášel úroky. Lech Przeczek | Detail citátu

Stáří se má ctít, mládí bránit. Německá přísloví | Detail citátu

Mládí není období života, ale duševní stav. Johann Wolfgang Goethe | Detail citátu

Moudří lidé si umějí rozdělit loučení s mládím na několik desítek let. Françoise Rosayová | Detail citátu

Čas jsou peníze. Ale zkuste si trochu času ušetřit na stará kolena. Gabriel Laub | Detail citátu

V pravý čas - v pravou chvíli. Quintus Flaccus Horatius | Detail citátu

Po špičkách se má chodit kolem mládí, neboť tam, kde je skutečné, krásného života schopné mládí, tam se stále leží v bolestech. Po špičkách chodit, a ne řinčet řetězy! Fráňa Šrámek | Detail citátu

Mladí lidé znají dříve lásku než krásu. Luc de Clapiers Vauvenargues | Detail citátu

Nejsilnějším prostředkem proti stárnutí je láska. John Stuart Mill | Detail citátu

Člověk s jedněmi hodinkami ví přesně, kolik je hodin. Člověk s dvojími si není nikdy jistý. N.N. | Detail citátu

Minulost oživovaná vzpomínkami je hrozbou do budoucnosti. N.N. | Detail citátu

Stáří není smutné proto, že se ztrácejí naše potěšení, ale naše naděje. Jean Paul | Detail citátu

Život je udělán z budoucnosti jako tělesa z prázdného prostoru. Jean-Paul Sartre | Detail citátu

Staří lidé dávají rádi dobrá ponaučení, aby si vynahradili, že už nemohou dávat špatný příklad. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Čas je největším novátorem. Francis Bacon | Detail citátu

Budoucnost je doba, kdy budeme vědět všechno o minulosti. Dokud víme jen část pravdy, jsme ještě v současnosti. Gabriel Laub | Detail citátu

K zadržení času je vždycky třeba dvou. Pokud jsou spolu, mají to, co bylo. Miroslav Horníček | Detail citátu

Nemáte-li úspěšnou minulost, není to důvod, abyste neměli úspěšnou budoucnost. Theodore Dreiser | Detail citátu

Člověk musí mít budoucnost v mysli a minulost v aktech. Charles Maurice Talleyrand-Périgord | Detail citátu

Čas hojí, hladí a zahlazuje skoro každé minus života, a díky perspektivě vzdálenosti činí vše minulé krásnějším. Marilyn Monroe | Detail citátu

Čas je onen brus, který ty surové milostné záležitosti dvou lidí teprve vybrousí do náležité podoby, buď lásky nebo nenávisti. Joseph Addison | Detail citátu

Stáří má mnoho předností. Marně se však snažím si na některou vzpomenout. William Somerset Maugham | Detail citátu

Od starého vola učí se orat mladší. Decimus Iunius Iuvenalis | Detail citátu

Zatrpklé stáří není nic radostného. Zatrpklé mládí je smutnější a nadto nebezpečnější. Varujme se, abychom zalidnili tuto zemi zatrpklými generacemi mladých. František Xaver Šalda | Detail citátu

Stáří je smutné, ne proto, že přestávají všechny radosti, ale proto, že přestává naděje. Jean Paul | Detail citátu

Jaká to vzpurná mládež! Místo, aby poslouchala staré, napodobuje je. Wiesław Brudziňski | Detail citátu

Věřím, že nic nepomine bez následků a že každý náš krok, i ten nejmenší, jest významný pro život přítomný i budoucí. Anton Pavlovič Čechov | Detail citátu

Je to smutné, ale mládí musí jednou odejít. I když si je člověk zachová v srdci, žel přírodě, nezachová si je v kolenou. Jan Werich | Detail citátu

Za všechno musíme platit – za mládí hloupostí a za moudrost stářím. Václav Dušek | Detail citátu

S přibývající sklerózou mám stále čistší svědomí. Viktor Žižka | Detail citátu

Lidé nedovedou ocenit přítomnost a naplnit ji životem. Proto tolik touží po lepší budoucnosti a koketují tolik s přítomností. Johann Wolfgang Goethe | Detail citátu

Čím hřešíme v mládí, to odpykáme ve stáří. Latinská přísloví | Detail citátu

Kde je stáří zlé, tam se mládí nic dobrého nenaučí. Anglická přísloví | Detail citátu

Jakmile se z mládí začne dělat zásluha, tak je to špatné. Protože každej blbec - starej - byl taky jednou mladej blbec. Jan Werich | Detail citátu

Nemůžeme změnit minulost, ale můžeme vnímat její stopy a akceptovat ji. Thérese Jacobs-Stewartová | Detail citátu

Čas, toť peníz jako naše koruna - nelze jej vyměnit. Gabriel Laub | Detail citátu

Čas, že jsou peníze? Zkuste si uložit v bance mládí a vyzvednout si je po padesáti letech. Jiří Žáček | Detail citátu

Umění není stárnout, umění je to snášet. Johann Wolfgang Goethe | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..