Čas je největším novátorem.

Autor citátu: Francis Bacon     Téma: čas

Zpět Úvodní stránka
Relaxace.net

Další citáty pro téma čas

Budoucnost bohužel není již tím, čím bývala. Paul Valéry | Detail citátu

Čas je největším novátorem. Francis Bacon | Detail citátu

Stáří je nevyléčitelná choroba. Latinská přísloví | Detail citátu

Že jsou ženy přitahovány prošedivělými mužskými skráněmi, je jakýsi druh vyšší spravedlnosti, neboť ženy jsou také většinou jejich příčinou. N.N. | Detail citátu

Přesvědčení, které o sobě mládež má - že by všechno na světě zařídila a vyřídila lépe, než to neprobudilé lidstvo provádělo před ní, nebývá snad jen ješitně sebepřecenivé, nýbrž také - a ještě více - krásné a povzbudivé. Josef Čapek | Detail citátu

Moudří lidé si umějí rozdělit loučení s mládím na několik desítek let. Françoise Rosayová | Detail citátu

Čas projít nenechte, je odměřen. Johann Wolfgang Goethe | Detail citátu

Kdyby stáří dodávalo moudrosti, byl by dubový pařez největším mudrcem. Karel Havlíček Borovský | Detail citátu

Žijeme stále pro budoucnost - věčné ladění, a koncert nezačíná nikdy. Ludwig Börne | Detail citátu

Čas je život. Nedá se vrátit ani nahradit. Marnit čas znamená marnit život. Ovládat svůj čas však znamená ovládat svůj život a plně ho využívat. Alan Lakein | Detail citátu

Mladí nadávají starým starých oslů, a právem, neboť sami jsou mladí. František Vymazal | Detail citátu

Stáří přináší ztroskotání. Charles de Gaulle | Detail citátu

Pošetilost mládí se stává hanbou, přetrvává-li do stáří. Gilbert Keith Chesterton | Detail citátu

Stáří začíná od chvíle, kdy se nám všechna děvčata začínají zdát hezká. N.N. | Detail citátu

Rodný list je pomluva, kterou může žena kdykoli svým zjevem dementovat. Marlene Dietrichová | Detail citátu

Nemůžeme změnit minulost, ale můžeme vnímat její stopy a akceptovat ji. Thérese Jacobs-Stewartová | Detail citátu

Jsou zloději, které zákon netrestá, třebaže kradou člověku to nejcennější - čas. Napoleon Bonaparte | Detail citátu

Zestárl natolik, že si prohlíží nejdřív jídelní lístek a teprve pak servírku. N.N. | Detail citátu

Každá hodina ztraceného času v mládí je zárodkem neštěstí v budoucnosti. Napoleon Bonaparte | Detail citátu

Pohled do minulosti je někdy nejlepším průvodcem do budoucnosti. Jan Procházka | Detail citátu

Minulost je koulí na noze, kterou člověk vláčí za sebou. Zdeněk Chromý | Detail citátu

Jak má člověk vědět, co chce od budoucnosti, když neví přesně ani co chce v přítomnosti? Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Naše mládež miluje přepych. Nemá správné chování. Neuznává autority a nemá úctu před stářím. Děti odmlouvají rodičům, srkají při jídle a tyranizují své učitele. Sokrates | Detail citátu

Hrůza jak ti lidé dnes žijí! Není divu, že umírají tak mladí. Narazíte-li na staršího člověka, pak jistě pochází z dřívější doby. Židovská přísloví | Detail citátu

Mládí je neposedné, protože má ještě málo rozumu, a stáří usedlé, protože už ho má moc. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Budoucnost dosud nenarozenou raději nekřtěme, příteli. George Meredith | Detail citátu

Musíme věřit v krásnější budoucnost a bojovat za ni proti všem, kterým je dobře i takhle. Dušan Radovič | Detail citátu

Když je člověk senilní. Má jen samé klady - nekrade a nesmilní, už jen dává rady. Jiří Žáček | Detail citátu

Čas hojí, hladí a zahlazuje skoro každé minus života, a díky perspektivě vzdálenosti činí vše minulé krásnějším. Marilyn Monroe | Detail citátu

Mládí není období života, ale duševní stav. Johann Wolfgang Goethe | Detail citátu

Ve stáří není lepší útěchy než to, že jsme celou sílu svého mládí vtělili do díla, které nestárne s námi. Arthur Schopenhauer | Detail citátu

Čas je onen brus, který ty surové milostné záležitosti dvou lidí teprve vybrousí do náležité podoby, buď lásky nebo nenávisti. Joseph Addison | Detail citátu

Dospělost - doba, kdy pochopíš, že nehezcí, nehrdinští, nejvýjimeční lidé jsou lidé jako ty. Gabriel Laub | Detail citátu

K radostnému stáří patří vzpomínky na ženy, se kterými jsme se neoženili. George Bernard Shaw | Detail citátu

Mládí je božská nemoc, z níž se každý den trochu uzdravujeme. Italská přísloví | Detail citátu

Večer života přináší sebou i svoji lampu. Joseph Joubert | Detail citátu

Staří všemu věří, muži o všem pochybují, mladí všechno vědí. Oscar Wilde | Detail citátu

Stáří je doba, kdy nemůžeme snést ani svých neřestí, ani léků proti nim. Titus Livius | Detail citátu

Psát, malovat anebo tesat sochy pro budoucnost není ničím jiným než bláznovou ješitností. Anatole France | Detail citátu

Stáří je tyran, který pod trestem smrti zakazuje veškeré radosti mládí. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..