Jak velký jsem byl muž, když jsem byl ještě malý kluk.

Autor citátu: Ludwig Börne     Téma: čas

Zpět Úvodní stránka

Další citáty pro téma čas

Stará budu teprve tehdy, až nedostanu muže, po němž zatoužím. Brigitte Bardotová | Detail citátu

Minulost je koulí na noze, kterou člověk vláčí za sebou. Zdeněk Chromý | Detail citátu

Starý člověk ztrácí jedno z největších lidských práv. Není už posuzován svými, svou generací. Johann Wolfgang Goethe | Detail citátu

Když se konečně něčemu doopravdy naučíme, jsme už moc staří, aby nám to k něčemu bylo. Erich Maria Remarque | Detail citátu

Nemysli na minulost, žij v přítomnosti a mysli na budoucnost. N.N. | Detail citátu

Nic nedělat a vydělávat hodně peněz - tak si mladý člověk představuje ideální kariéru. Benjamin Disraeli | Detail citátu

Žijeme stále pro budoucnost - věčné ladění, a koncert nezačíná nikdy. Ludwig Börne | Detail citátu

Dospělost - doba, kdy pochopíš, že nehezcí, nehrdinští, nejvýjimeční lidé jsou lidé jako ty. Gabriel Laub | Detail citátu

Čas ubíhá různě, podle toho s kým. William Shakespeare | Detail citátu

Čas je nemilosrdný. Jiří Marek | Detail citátu

Čas má plné kapsy překvapení. Jan Werich | Detail citátu

Po nevlídných časech zas přijdou lepší. Quintus Flaccus Horatius | Detail citátu

Krádež času patří mezi nejhorší zločiny. Přesto je naprosto beztrestná. Lech Przeczek | Detail citátu

Čím hřešíme v mládí, to odpykáme ve stáří. Latinská přísloví | Detail citátu

Stáří nepřichází samo. Švýcarská přísloví | Detail citátu

Že jsou ženy přitahovány prošedivělými mužskými skráněmi, je jakýsi druh vyšší spravedlnosti, neboť ženy jsou také většinou jejich příčinou. N.N. | Detail citátu

Stěžujeme si, jak máme málo času, ale jednáme tak jako bychom ho měli nekonečně mnoho. Lucius Annaeus Seneca | Detail citátu

Starý člověk je podruhé dítětem. William Shakespeare | Detail citátu

Pohled do minulosti je někdy nejlepším průvodcem do budoucnosti. Jan Procházka | Detail citátu

Stáří se nevysmívej - vždyť k němu směřuješ. Menandros | Detail citátu

Když nečekáte nic dobrého, nečekejte. Gabriel Laub | Detail citátu

Minulost musí hovořit, my musíme naslouchat. Dřív nenalezneme my ani ona žádný klid. Erich Kästner | Detail citátu

Volný čas je důležitější součást našeho života. Denis Diderot | Detail citátu

Statisticky je zjištěno, že na každého muže, který dosáhne věku 85 let, připadá sedm žen - tehdy už je bohužel pozdě. Sigurd Hoel | Detail citátu

Stáří není tak velké neštěstí, uvážíme-li druhou možnost. Ernest Hemingway | Detail citátu

Čas je nehybný. Jenom my se v něm pohybujeme nesprávným směrem. Stanislaw Jerzy Lec | Detail citátu

Stáří má také svoje výhody. Nemusí se tak ohlížet na diskrétnost. Lafayette Ronald Hubbard | Detail citátu

Člověk s jedněmi hodinkami ví přesně, kolik je hodin. Člověk s dvojími si není nikdy jistý. N.N. | Detail citátu

Čas jsou prý peníze, ale peníze se nerovnají času. Bez peněz se dá ještě vždy mnoho udělat, bez času nic. Jan Neruda | Detail citátu

Tajemství budoucnosti kultury je obrazem samé záhady lidského ducha. Václav Havel | Detail citátu

Jsme podřízení času. Čas velí: "Vpřed!" William Shakespeare | Detail citátu

Zatrpklé stáří není nic radostného. Zatrpklé mládí je smutnější a nadto nebezpečnější. Varujme se, abychom zalidnili tuto zemi zatrpklými generacemi mladých. František Xaver Šalda | Detail citátu

Neříkejte, že nemáte dost času. Máte k dispozici úplně stejně hodin denně, kolik měl Michaelangelo, Kryštof Kolumbus, T.A.Edison, Albert Einstein nebo Winston Churchill. N.N. | Detail citátu

Stáří začíná tehdy, když se nám všechny ženy zdají být hezké. Julian Tuwim | Detail citátu

Čas je řekou, kterou by člověk tuze rád splavnil oběma směry. Theodor Fontane | Detail citátu

Když už nemůžeme svůj věk skrývat, musíme s ním koketovat. Blumenthal | Detail citátu

Čas je to, co se člověk neustále snaží zabít, ale co nakonec zabije jeho. Herbert Spencer | Detail citátu

Život je udělán z budoucnosti jako tělesa z prázdného prostoru. Jean-Paul Sartre | Detail citátu

Stáří je břemeno, které se každý snažíme nést co nejdéle. Oldřich Fišer | Detail citátu

Jaká to vzpurná mládež! Místo, aby poslouchala staré, napodobuje je. Wiesław Brudziňski | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..