Nechť každý usiluje v tom prostředí, v němž žije, aby projevil svému bližnímu opravdový humanismus, na němž záleží budoucnost lidstva.

Autor citátu: Albert Schweitzer     Téma: čas

Zpět Úvodní stránka
Mahjong

Další citáty pro téma čas

Stáří se nevysmívej - vždyť k němu směřuješ. Menandros | Detail citátu

Musíme věřit v krásnější budoucnost a bojovat za ni proti všem, kterým je dobře i takhle. Dušan Radovič | Detail citátu

Čas si vymysleli lidé, aby věděli, od kdy do kdy a co za to. Jan Werich | Detail citátu

Když jsem byl mladej, tak jsem byl blbej. Moc jsem si myslel. Naštěstí jsem to neříkal nahlas. Kdybych to vykřikoval, tak ozvěna by mě děsila dodnes. Josef Saudek | Detail citátu

Rodný list je pomluva, kterou může žena kdykoli svým zjevem dementovat. Marlene Dietrichová | Detail citátu

Z předmětů, kterých se zbavujeme, by nám nepřipomínaly minulost, přicházívá první na řadu partner. Ladislav Muška | Detail citátu

Čas, který uplynul je náš, a nic není na bezpečnějším místě než to, co bylo. Lucius Annaeus Seneca | Detail citátu

Minulost je minulost, a tady vedle ní je budoucnost. Graham Greene | Detail citátu

Mládí žije z nadějí, stáří ze vzpomínek. Francouzská přísloví | Detail citátu

Mládí biologické neosvobozuje od blbosti a hlouposti, stejně jako stáří nezaručuje moudrost. Jsou blbí dědkové a hloupé děti. Jan Werich | Detail citátu

Nešlo by naši velkou dobu rozměnit na hodiny a přidat každému trochu času? Gabriel Laub | Detail citátu

Od starého vola učí se orat mladší. Decimus Iunius Iuvenalis | Detail citátu

Většina mladých si myslí, že jsou přirození a otevření, a zatím jsou jen nevycválaní a hrubí. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Čas hojí, hladí a zahlazuje skoro každé minus života, a díky perspektivě vzdálenosti činí vše minulé krásnějším. Marilyn Monroe | Detail citátu

Jediné, co v lidském životě stojí za vypravování, to je mládí. Jean Dutourd | Detail citátu

Zestárl natolik, že si prohlíží nejdřív jídelní lístek a teprve pak servírku. N.N. | Detail citátu

Tragédie pokročilých let není v tom, že stárneme, ale v tom, že zůstáváme mladí. Oscar Wilde | Detail citátu

Staří jsme - ale jsme chytří? Johann Wolfgang Goethe | Detail citátu

Čas je dobrý lékař, ale špatný kosmetik. William Somerset Maugham | Detail citátu

Stáří se má ctít, mládí bránit. Německá přísloví | Detail citátu

Zatrpklé stáří není nic radostného. Zatrpklé mládí je smutnější a nadto nebezpečnější. Varujme se, abychom zalidnili tuto zemi zatrpklými generacemi mladých. František Xaver Šalda | Detail citátu

Stěžujeme si, jak máme málo času, ale jednáme tak jako bychom ho měli nekonečně mnoho. Lucius Annaeus Seneca | Detail citátu

Čím víc stárnu, tím víc zjišťuji, že dětství a stáří jenom splývají, ale že jsou to navíc dva nejintenzivnější stavy, které je nám dáno žít. Marguerite Yourcenarová | Detail citátu

Není žádné umění být mladý, když je nám dvacet čtyři let. Charlie Chaplin | Detail citátu

Budoucnost dosud nenarozenou raději nekřtěme, příteli. George Meredith | Detail citátu

Nebezpečný je takový ženský teenager teprve mezi třiceti a čtyřiceti lety. André Maurois | Detail citátu

Život je udělán z budoucnosti jako tělesa z prázdného prostoru. Jean-Paul Sartre | Detail citátu

Stárnutí je otrava, ale je to jediný způsob, jak se dožít vysokého věku. George Bernard Shaw | Detail citátu

Čtyřicítka - to je stáří mladých, padesátka - mládí starých. Victor Hugo | Detail citátu

Nejsilnějším prostředkem proti stárnutí je láska. John Stuart Mill | Detail citátu

Čas ubíhá různě, podle toho s kým. William Shakespeare | Detail citátu

Cožpak je to normální doba, když takovým mladým chlapcům, jako jsme my, je z ničehož nic přes šedesát? Gabriel Laub | Detail citátu

Pokud získáte pojem o čase, začněte s ním počítat. Zig Ziglar | Detail citátu

Minulost máme za sebou, budoucnost před sebou. Nevidíme budoucnost, vidíme minulost. Je to podivné, na zádech totiž nemáme oči. Eugéne Ionesco | Detail citátu

To, že nikdy není pozdě, se často chápe tak, že na všechno je vždycky dost času. Patricie Holečková | Detail citátu

Muž je vždy tak stár, jak se cítí, ale nikdy ne tak důležitý. Simone de Beauvoirová | Detail citátu

Téměř všichni staří prohlásili, že nic nelze poznat, nic pochopit, nic vědět. Že smysly jsou omezené, duchové tupí, život krátký. Marcus Tullius Cicero | Detail citátu

Mladá generace má pocit, že s ní přichází lepší svět. Stará garda má pocit, že s ní ten lepší svět odchází. Karel Čapek | Detail citátu

Čas je život. Nedá se vrátit ani nahradit. Marnit čas znamená marnit život. Ovládat svůj čas však znamená ovládat svůj život a plně ho využívat. Alan Lakein | Detail citátu

Nejpodivnější na budoucnosti je pravděpodobně představa, že jednou ji budeme řadit k starým dobrým časům. John Steinbeck | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..