Stárnutím se člověk stává pošetilejším i moudřejším.

Autor citátu: Anglická přísloví     Téma: čas

Zpět Úvodní stránka

Další citáty pro téma čas

Neschopnost využívat volného času vede k tomu, že chceme volného času stále víc. Georges Friedmann | Detail citátu

Žena, která je provdána za archeologa, se může považovat za šťastnou, protože čím je starší, tím je pro svého muže zajímavější. Agatha Christie | Detail citátu

Krádež času patří mezi nejhorší zločiny. Přesto je naprosto beztrestná. Lech Przeczek | Detail citátu

Čeho si v mládí přejeme, toho máme hojnost v stáří. Johann Wolfgang Goethe | Detail citátu

A přece je to krásné, když si člověk zavzpomíná, jak byl hloupý v mládí. Romain Rolland | Detail citátu

Hrůza jak ti lidé dnes žijí! Není divu, že umírají tak mladí. Narazíte-li na staršího člověka, pak jistě pochází z dřívější doby. Židovská přísloví | Detail citátu

Muž, kterému není přes čtyřicet, není k ničemu. George Bernard Shaw | Detail citátu

Stárnutí není než zlozvyk, na který nemá opravdu zaměstnaný člověk čas. André Maurois | Detail citátu

Mladí nadávají starým starých oslů, a právem, neboť sami jsou mladí. František Vymazal | Detail citátu

Mladý člověk, který nikdy neplakal, je divoch. Lucius Annaeus Seneca | Detail citátu

Mladá generace si i dnes váží stáří. Ovšem jen pokud jde o víno, whisky a nábytek. Truman Capote | Detail citátu

Psát, malovat anebo tesat sochy pro budoucnost není ničím jiným než bláznovou ješitností. Anatole France | Detail citátu

Staří jsme jen tehdy, když nám působí potěšení bavit se s dámou, která pro nás nepřichází v úvahu jako milenka. Sacha Guitry | Detail citátu

Nedostatek času neexistuje. Všichni máme dost času, abychom mohli udělat všechno, co opravdu udělat chceme. Alan Lakein | Detail citátu

Všichni rádi stárneme, když je nám osmnáct let. Elbert Hubbard | Detail citátu

Pošetilost mládí se stává hanbou, přetrvává-li do stáří. Gilbert Keith Chesterton | Detail citátu

Nic na světě nám nepatří, jenom čas. Lucius Annaeus Seneca | Detail citátu

Staří jsme - ale jsme chytří? Johann Wolfgang Goethe | Detail citátu

Když jsem byl mladej, tak jsem byl blbej. Moc jsem si myslel. Naštěstí jsem to neříkal nahlas. Kdybych to vykřikoval, tak ozvěna by mě děsila dodnes. Josef Saudek | Detail citátu

Každá minulost byla lepší. Španělská přísloví | Detail citátu

Lidé nedovedou ocenit přítomnost a naplnit ji životem. Proto tolik touží po lepší budoucnosti a koketují tolik s přítomností. Johann Wolfgang Goethe | Detail citátu

Stáří začíná od chvíle, kdy se nám všechna děvčata začínají zdát hezká. N.N. | Detail citátu

Statisticky je zjištěno, že na každého muže, který dosáhne věku 85 let, připadá sedm žen - tehdy už je bohužel pozdě. Sigurd Hoel | Detail citátu

Člověk má za to, že musí být starý, aby byl chytrý. V podstatě ale má člověk s přibývajícími lety co dělat, aby se udržel tak chytrý jak byl. Johann Wolfgang Goethe | Detail citátu

Mládí není období života, ale duševní stav. Johann Wolfgang Goethe | Detail citátu

Pomlouvat mladé je nezbytná součást duševní hygieny starých lidí a znamenitě povzbuzuje jejich krevní oběh. L. P. Smith | Detail citátu

Omyl je přijatelný v mládí. Nesmíme si ho však zavléci do stáří. Johann Wolfgang Goethe | Detail citátu

Staří všemu věří, muži o všem pochybují, mladí všechno vědí. Oscar Wilde | Detail citátu

Co je největší ztrátou času? Počítat hodiny. François Rabelais | Detail citátu

Stáří se dovede lépe vyhýbat neštěstím, ale mládí je dovede lépe snášet. Arthur Schopenhauer | Detail citátu

Česnek má hlavu bílou, ale kličku zelenou. Polská přísloví | Detail citátu

Ačkoli žijeme dnes, přec staré chválíme časy. Publius Ovidius Naso | Detail citátu

Čas je nejlepší učitel, bohužel nemá vždy ty nejlepší žáky. Francois Mauriac | Detail citátu

Kdyby se lidé v dospělosti stávali tím, po čem touží ve čtrnácti letech, byl by celý svět dočista jiný. Albert Schweitzer | Detail citátu

Prorok je ten, kdo vidí daleko dopředu, ale zároveň vidí všechno kolem sebe, protože budoucnost se začíná dnes. Konstantin Eduardovič Ciolkovskij | Detail citátu

Od starého vola učí se orat mladší. Decimus Iunius Iuvenalis | Detail citátu

Nejvíc se zesměšňují staří lidé, kteří bývali roztomilí, když zapomínají, že už nejsou. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Stáří začíná a střední věk končí, když počet našich potomků je větší než počet našich přátel. Ogden Nash | Detail citátu

Mladý potřebuje rozmanitost, ale je jí zapotřebí i muži, který dosáhl určitého věku. U mladíka je to zvídavost, která plyne z neznalosti, u starého chuť, kterou je třeba osvěžit. Graham Greene | Detail citátu

Stěžujeme si, jak máme málo času, ale jednáme tak jako bychom ho měli nekonečně mnoho. Lucius Annaeus Seneca | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..