Hrůza jak ti lidé dnes žijí! Není divu, že umírají tak mladí. Narazíte-li na staršího člověka, pak jistě pochází z dřívější doby.

Autor citátu: Židovská přísloví     Téma: čas

Zpět Úvodní stránka

Další citáty pro téma čas

Stáří je prozatím něco, co se přihodilo jiným ženám. Brigitte Bardotová | Detail citátu

Stáří začíná tehdy, když se nám všechny ženy zdají být hezké. Julian Tuwim | Detail citátu

Když nečekáte nic dobrého, nečekejte. Gabriel Laub | Detail citátu

Čas ubíhá různě, podle toho s kým. William Shakespeare | Detail citátu

Jediné, co v lidském životě stojí za vypravování, to je mládí. Jean Dutourd | Detail citátu

Psát, malovat anebo tesat sochy pro budoucnost není ničím jiným než bláznovou ješitností. Anatole France | Detail citátu

Nejsilnějším prostředkem proti stárnutí je láska. John Stuart Mill | Detail citátu

Minulost je koulí na noze, kterou člověk vláčí za sebou. Zdeněk Chromý | Detail citátu

Škoda, že být starý je jediný způsob, jak žít dlouho. Ferdinand Marie Vikomt de Lesseps | Detail citátu

Minulost není třeba milovat, stačí jí rozumět a nezapomenout, že končí v budoucnosti. Miroslav Ivanov | Detail citátu

Čas je strašně relativní pojem. Karel Čapek | Detail citátu

Je záhodno, aby mladí lidé, kteří vstupují do života, byli buď upejpaví nebo pitomoučcí - schopné a smělé vzezření by působilo jako drzost. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Stěžujeme si, jak máme málo času, ale jednáme tak jako bychom ho měli nekonečně mnoho. Lucius Annaeus Seneca | Detail citátu

Stařec je, kdo je o deset let starší než ty. O'Henry | Detail citátu

Učení v mládí je rytí do kamene, učení ve stáří psaní do písku. Čínská přísloví | Detail citátu

Od starého vola učí se orat mladší. Decimus Iunius Iuvenalis | Detail citátu

Staří jsme jen tehdy, když nám působí potěšení bavit se s dámou, která pro nás nepřichází v úvahu jako milenka. Sacha Guitry | Detail citátu

Dokud může žena vypadat o deset let mladší než její dcera, je dokonale šťastná. Oscar Wilde | Detail citátu

Ve třiceti jsme dost staří, abychom věděli, co nemáme dělat. Ale ještě dost mladí, abychom to přesto dělali. Brigitte Bardotová | Detail citátu

Postavit někomu pomník za živa znamená nedůvěřovat budoucnosti. Arthur Schopenhauer | Detail citátu

Kdo si nepamatuje minulost, je odsouzen k jejímu opakování. George Santayana | Detail citátu

Budoucnost patří lidem, kteří vidí příležitosti před tím, než ji vidí ostatní. Theodore Levitt | Detail citátu

Budoucnost dosud nenarozenou raději nekřtěme, příteli. George Meredith | Detail citátu

Člověk má za to, že musí být starý, aby byl chytrý. V podstatě ale má člověk s přibývajícími lety co dělat, aby se udržel tak chytrý jak byl. Johann Wolfgang Goethe | Detail citátu

Každý den pozoruji, jak mládež trpí tím, že neexistují školy, v nichž by se učila žít s lidmi a se světem. Adam Mickiewicz | Detail citátu

Stáří začíná od chvíle, kdy se nám všechna děvčata začínají zdát hezká. N.N. | Detail citátu

K radostnému stáří patří vzpomínky na ženy, se kterými jsme se neoženili. George Bernard Shaw | Detail citátu

Starý člověk chutná po mladém. Německá přísloví | Detail citátu

Stáří má mnoho předností. Marně se však snažím si na některou vzpomenout. William Somerset Maugham | Detail citátu

Není pravda, že máme málo času, pravdou ale je, že ho hodně promarníme. Lucius Annaeus Seneca | Detail citátu

Budoucnost je místo kam se ubíráte strávit zbytek svého života. Každodenní výkony jsou cihly, z kterých ho budujete. Zig Ziglar | Detail citátu

Mladý potřebuje rozmanitost, ale je jí zapotřebí i muži, který dosáhl určitého věku. U mladíka je to zvídavost, která plyne z neznalosti, u starého chuť, kterou je třeba osvěžit. Graham Greene | Detail citátu

Když bujně dovádí mladík, je to chyba, když stařec, je to šílenství. Lucius Annaeus Seneca | Detail citátu

Všichni berou ohled na čas, jen čas na nikoho. Německá přísloví | Detail citátu

Minulost? Neexistuje! Byla! Theodor Fontane | Detail citátu

Mladí lidé chtějí být věrní, a nejsou. A staří chtějí být nevěrní, a nemohou. Oscar Wilde | Detail citátu

Stáří se dovede lépe vyhýbat neštěstím, ale mládí je dovede lépe snášet. Arthur Schopenhauer | Detail citátu

Česnek má hlavu bílou, ale kličku zelenou. Polská přísloví | Detail citátu

Všichni rádi stárneme, když je nám osmnáct let. Elbert Hubbard | Detail citátu

Budoucnost bohužel není již tím, čím bývala. Paul Valéry | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..