Nikdy nemyslím na budoucnost. Přijde i tak dost brzy.

Autor citátu: Albert Einstein     Téma: čas

Zpět Úvodní stránka

Další citáty pro téma čas

Dospělost - doba, kdy pochopíš, že nehezcí, nehrdinští, nejvýjimeční lidé jsou lidé jako ty. Gabriel Laub | Detail citátu

Mládí žije z nadějí, stáří ze vzpomínek. Francouzská přísloví | Detail citátu

Je záhodno, aby mladí lidé, kteří vstupují do života, byli buď upejpaví nebo pitomoučcí - schopné a smělé vzezření by působilo jako drzost. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Jen dvě věci jsou nekonečné - vesmír a lidská hloupost. Tím prvním si ovšem nejsem tak jist. Albert Einstein | Detail citátu

Nejsilnějším prostředkem proti stárnutí je láska. John Stuart Mill | Detail citátu

Vy jste zvláštní lidé, vy mladí, všichni dohromady. Minulost nenávidíte, přítomností opovrhujete, budoucnost je vám lhostejná. Erich Maria Remarque | Detail citátu

Zuby moudrosti se objevují značně později než špičáky. Danillo Petrini | Detail citátu

Ze všech lidských neduhů má nepochybně nejdelší průběh stárnutí. Trvá vlastně celý život, od narození až do smrti. Robert J. Meltzer | Detail citátu

Jediné, co v lidském životě stojí za vypravování, to je mládí. Jean Dutourd | Detail citátu

Z předmětů, kterých se zbavujeme, by nám nepřipomínaly minulost, přicházívá první na řadu partner. Ladislav Muška | Detail citátu

V pravý čas - v pravou chvíli. Quintus Flaccus Horatius | Detail citátu

Po čase toužíme ze všeho nejvíce, ale běda! Zacházíme s ním nejhůře. William Penn | Detail citátu

Většina mladých si myslí, že jsou přirození a otevření, a zatím jsou jen nevycválaní a hrubí. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Muž, kterému není přes čtyřicet, není k ničemu. George Bernard Shaw | Detail citátu

Ve stáří není lepší útěchy než to, že jsme celou sílu svého mládí vtělili do díla, které nestárne s námi. Arthur Schopenhauer | Detail citátu

Škoda, že být starý je jediný způsob, jak žít dlouho. Ferdinand Marie Vikomt de Lesseps | Detail citátu

Pošetilost mládí se stává hanbou, přetrvává-li do stáří. Gilbert Keith Chesterton | Detail citátu

Když se konečně něčemu doopravdy naučíme, jsme už moc staří, aby nám to k něčemu bylo. Erich Maria Remarque | Detail citátu

Stáří přináší ztroskotání. Charles de Gaulle | Detail citátu

Statisticky je zjištěno, že na každého muže, který dosáhne věku 85 let, připadá sedm žen - tehdy už je bohužel pozdě. Sigurd Hoel | Detail citátu

Čas je to, co se člověk neustále snaží zabít, ale co nakonec zabije jeho. Herbert Spencer | Detail citátu

Nevěř nikomu, komu je nad třicet. John Lennon | Detail citátu

Muž s bílými vlasy je jako dům, na jehož střeše leží sníh. To ještě zdaleka nedokazuje, že v krbu není oheň. Maurice Chevalier | Detail citátu

Nešlo by naši velkou dobu rozměnit na hodiny a přidat každému trochu času? Gabriel Laub | Detail citátu

Mladí nadávají starým starých oslů, a právem, neboť sami jsou mladí. František Vymazal | Detail citátu

Čas je nejlepší soudce a trpělivost nejlepší mistr. Guy de Pourtales | Detail citátu

Je lépe v mylné naději sníti, před sebou čirou temnotu, nežli budoucnost odhaliti, strašlivou poznati jistotu. Karel Jaromír Erben | Detail citátu

S přibývající sklerózou mám stále čistší svědomí. Viktor Žižka | Detail citátu

Minulost se mění podle přítomnosti. Změní-li se přítomnost, změní se i náš názor na minulost. Bohuslav Martinů | Detail citátu

Mládí není období života, ale duševní stav. Johann Wolfgang Goethe | Detail citátu

Staří jsme - ale jsme chytří? Johann Wolfgang Goethe | Detail citátu

Stáří je doba, kdy nemůžeme snést ani svých neřestí, ani léků proti nim. Titus Livius | Detail citátu

Vzácné jsou šťastné časy, kdy si můžeš myslet, co chceš, a říkat, co si myslíš. Publius Cornelius Tacitus | Detail citátu

I když svět jde kupředu, mládí musí stále začínat od začátku. Johann Wolfgang Goethe | Detail citátu

Stáří se nevysmívej - vždyť k němu směřuješ. Menandros | Detail citátu

Stárnutí je otrava, ale je to jediný způsob, jak se dožít vysokého věku. George Bernard Shaw | Detail citátu

Buď ohleduplný ke stárnoucí ženě, která se chce ještě líbit světu. Karl Georg Büchner | Detail citátu

Kde je stáří zlé, tam se mládí nic dobrého nenaučí. Anglická přísloví | Detail citátu

Čas jsou sice peníze, ale nelze si ho uložit do banky, aby nám přinášel úroky. Lech Przeczek | Detail citátu

Stáří není přílišným neštěstím, uvážíme-li i tu druhou možnost. Ernest Hemingway | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..