Nemůžeme- li sdílet štěstí s druhými, je to jen poloviční štěstí.

Autor citátu: Andersen Hans Christian     Téma: štěstí

Zpět Úvodní stránka
Relaxace.net

Další citáty pro téma štěstí

Štěstí je mozaika složená z nepatrných malých radostí. Maurois André | Detail citátu

Tady dole to není zahrada štěstí, ale země lopoty, a každé potěšení, které k nám přichází, je jen povzbuzením k další práci, ve které máme uspět. Johann Gottlieb Fichte | Detail citátu

Kdo mnoho začíná, máloco dokončí. Čínské přísloví | Detail citátu

Skutečně šťastný je, kdo připadá šťastný sobě, ne jiným. Walther von der Vegelweide | Detail citátu

Jak prostá a skromná věc je štěstí: sklenice vína, pečený kaštan, titěrný ohníček, zvuk moře. Kazantakis Nikos | Detail citátu

Moudrého učiní šťastným docela málo, pošetilého nic na světě. Proto jsou téměř všichni lidé nespokojeni. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Skutečně šťastný je, kdo připadá šťastný sobě, ne jiným. Latinská přísloví | Detail citátu

Štěstí se narodilo jako dvojče, musí se sdílet. George Gordon Byron | Detail citátu

Ať chceš nebo nechceš, někam patříš. Jak hodně však někam patříš, to už záleží jen na tobě. Makarenko Anton Semjonovič | Detail citátu

Nevěř přítomnému štěstí. Titus Livius | Detail citátu

Zkušenosti nám ukázaly, že nejšťastnější je ten, kdo přinesl štěstí největšímu počtu lidí. Karl Marx | Detail citátu

Hluboký pád přivodí často největší štěstí. Shakespeare William | Detail citátu

Štěstí je trvalým a odůvodněným pocitem uspokojení ze života. Dorothy Thompsonová | Detail citátu

Život je tragédie pro toho, kdo cítí, a komedie pro toho, kdo myslí. Jonathan Swift | Detail citátu

Štěstí je jako sklo: jak snadno se rozbije! Německé přísloví | Detail citátu

Štěstí i neštěstí je věc duše. Démokritos z Abdér | Detail citátu

Štěstí je vlastně prostá věc. Ale tím hlubší, čím více si uvědomíme jeho nesamozřejmost. Vladimír Páral | Detail citátu

Být šťastný po celý život? To by žádný smrtelník nesnesl. Bylo by to peklo na zemi. Shaw George Bernard | Detail citátu

Někteří lidé žijí šťastně a nevědí to. Luc de Clapiers Vauvenargues | Detail citátu

Ke štěstí je potřeba i trocha hlouposti. Terrich Tomáš | Detail citátu

Za šťastné považujeme ty, kteří se učili ze životní zkušenosti snášet útrapy a nebýt jimi udolán. Decimus Iunius Iuvenalis | Detail citátu

Štěstí je dočasná absence přání a tužeb. Chtění je formou bolesti. Schopenhauer Arthur | Detail citátu

Aby byl člověk šťastný, musí mu ke štěstí stále něco chybět. Helvétius Claude Adrien | Detail citátu

I štěstí bolí, protože když je máme, víme, že pomine. Emanuel Bodman | Detail citátu

Štěstí se neměří podle titulů a peněz, ale podle zdraví a spokojenosti srdce. Paolo Mantegazza | Detail citátu

Štěstí patří těm, kdo si vystačí sami, protože všechny vnější zdroje štěstí jsou nejisté, nespolehlivé, pomíjivé a závislé na okolnostech. Schopenhauer Arthur | Detail citátu

Štěstí je jako slunce: usměje se na nás, ale pak zapadne. Italské přísloví | Detail citátu

Štěstí by nemělo být nikdy úplné. Koneckonců sny neznají mezí. Anatolij Jevgenjevič Karpov | Detail citátu

Není člověka, který by si nepřál víc než cokoli jiného prodloužit si štěstí. Pascal Blaise | Detail citátu

Je lépe litovat, že jsme něco zažili, než litovat, že jsme nezažili. Giovanni Boccaccio | Detail citátu

Tajemství jak si udržet dobrou mysl, spočívá v návyku neznepokojovat se hloupostmi a v umění vážit si i malých radostí. Smiles Samuel | Detail citátu

Chtěl bych mít kapku štěstí, nebo plný sud rozumu. Menandros | Detail citátu

Je nemožné přesvědčit člověka, který má při svém konání štěstí, že by si počínal lépe, kdyby své konání změnil. Takto se mění lidské štěstí - mění se časy, avšak člověk své chování nezmění. Niccolo Machiavelli | Detail citátu

Štěstí není možné v nevědomosti. Jen jistota činí život klidným. Émile Zola | Detail citátu

Šťastný je člověk, kterého varuje cizí chyba. Jan Amos Komenský | Detail citátu

Člověka stojí vždy mnoho usilí, aby přesvědčil sám sebe, že je šťastný. Gotthold Ephraim Lessing | Detail citátu

Chceš-li být šťasten hodinu, tak se opij, chceš-li být šťasten týden, tak se ožeň. Chceš-li být šťasten celý život, staň se rybářem. Pavel Ota | Detail citátu

Naše štěstí je, že ho příliš nemáme. William Shakespeare | Detail citátu

Ideál je v tobě samém. Překážky k jeho dosažení jsou také v sobě. Carlyle Thomas | Detail citátu

Štěstí nespočívá v jakémkoliv uspokojení, ale pouze v čestném a ušlechtilém. Thomas More | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..