Štěstí je v podstatě ukazatelem míry seberealizace.

Autor citátu: Carl Friedrich von Weizsäcker     Téma: štěstí

Zpět Úvodní stránka
Mahjong

Další citáty pro téma štěstí

Jediní opravdu šťastní lidé jsou vdané ženy a svobodní muži. Henry Louis Mencken | Detail citátu

Dříve než si budeme něco usilovně přát, zjistíme, jaké štěstí to přineslo těm, kteří to mají. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Kdo není romantik, snad ani nemůže v životě být šťastným. Eduard Martin | Detail citátu

Skutečně šťastný je, kdo připadá šťastný sobě, ne jiným. Walther von der Vegelweide | Detail citátu

V smutku si vystačíme i sami se sebou. Ale když chceme prožít plné štěstí, musíme se o něj s někým podělit. Mark Twain | Detail citátu

Nejšťastnější člověk je ten, který štěstí nepotřebuje. Seneca Lucius Annaeus | Detail citátu

Štěstí se narodilo jako dvojče, musí se sdílet. George Gordon Byron | Detail citátu

Štěstí je důsledkem moudrosti. Rainer Maria Rilke | Detail citátu

Největším štěstím v životě je přesvědčení, že jsme milováni. Victor Hugo | Detail citátu

Lidské štěstí se skládá z tolika kousků, že stále některý chybí. Jacques Bénigne Bossuet | Detail citátu

Šťasten, kdo odvahu má svou lásku statečně hájit. Publius Ovidius Naso | Detail citátu

Skutečně šťastný je, kdo připadá šťastný sobě, ne jiným. Latinská přísloví | Detail citátu

Vůle člověka - to je jeho štěstí. Friedrich Schiller | Detail citátu

Ať chceš nebo nechceš, někam patříš. Jak hodně však někam patříš, to už záleží jen na tobě. Makarenko Anton Semjonovič | Detail citátu

Všichni toužíme po štěstí. Ale když se vydáme na cestu, klopýtáme ve tmě. Riskujeme, že si spleteme směr, nebo, že dokonce půjdeme na opačnou stranu. Ba co víc, pokud po chybné cestě postupujeme dále, můžeme se svému cíli ještě více vzdálit. Čím více se tedy snažíme štěstí nalézt, tím obtížněji k němu dospíváme. Seneca Lucius Annaeus | Detail citátu

Nevěřte, že se člověk může stát šťastným neštěstím druhých. Lucius Annaeus Seneca | Detail citátu

Kdo trpí sám, ten trpí mnohem tíž, že vidí štěstí druhých přes svůj kříž. William Shakespeare | Detail citátu

Je jen jedno nepochybné štěstí v životě - žít pro druhého. Lev Nikolajevič Tolstoj | Detail citátu

Štěstí prodává netrpělivým lidem množství věcí, které trpělivým dává darem. Francis Bacon | Detail citátu

Každý je strůjcem svého štěstí. Claudius Matthias | Detail citátu

Štěstí rádo navštěvuje dům, ve kterém vládne dobrá vůle. Japonské přísloví | Detail citátu

Za šťastné považujeme ty, kteří se učili ze životní zkušenosti snášet útrapy a nebýt jimi udolán. Decimus Iunius Iuvenalis | Detail citátu

Až kvůli štěstí projdeš celý svět, zjistíš, že stálo před tvými dveřmi. Africké přísloví | Detail citátu

Kdo umí zpívat a smát se, ten se neleká žádného neštěstí. Ukrajinské přísloví | Detail citátu

Štěstí je prostě dobré zdraví a špatná paměť. Schweitzer Albert | Detail citátu

V péči o štěstí druhých nacházíme své vlastní. Platón | Detail citátu

Očekávané štěstí je motorem lidského života. Anton Semjonovič Makarenko | Detail citátu

Všechno štěstí závisí na odvaze a na práci. Blaise Pascal | Detail citátu

Ke štěstí směřují všichni lidé bez výjimky, nehledě na cesty, po nichž se za ním vydávají. Jejich cíl je stejný. Pascal Blaise | Detail citátu

Jen hlupák se domnívá, že štěstí pochází z vnějšku, z předmětu, štěstí nebo neštěstí přichází pouze z našeho nitra. Schopenhauer Arthur | Detail citátu

Kdo honí štěstí, sám je štván. Alois Jirásek | Detail citátu

Štěstí je mozaika složená z nepatrných malých radostí. Maurois André | Detail citátu

Chceš-li být šťasten hodinu, tak se opij, chceš-li být šťasten týden, tak se ožeň. Chceš-li být šťasten celý život, staň se rybářem. Pavel Ota | Detail citátu

Chováme se, jakoby pohodlí a luxus byly největšími hodnotami. A přitom nám ke štěstí stačí jen nadšení. Charles Kingsley | Detail citátu

Štěstí je výsadou jedinců, kteří si sami vystačí. Aristoteles | Detail citátu

Jednej tak, abys byl štasný, ne aby ses štastným jen zdál. Lucius Annaeus Seneca | Detail citátu

Aby byl člověk šťastný, musí mu ke štěstí stále něco chybět. Helvétius Claude Adrien | Detail citátu

Štěstí je momentální dispozice nevidět tragiku života. Miroslav Švandrlík | Detail citátu

Ke štěstí je potřeba i trocha hlouposti. Terrich Tomáš | Detail citátu

Ze štěstí všech se raduj, neštěstím buď dojat. Lucius Annaeus Seneca | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..