Všechno štěstí v životě závisí na odvaze a práci.

Autor citátu: Pascal Blaise     Téma: štěstí

Zpět Úvodní stránka

Další citáty pro téma štěstí

Nevěř přítomnému štěstí. Titus Livius | Detail citátu

Každý velký čin se zdá být zpočátku nemožný. Thomas Carlyle | Detail citátu

Štěstí je tím větší, čím méně si je člověk uvědomuje. Alberto Moravia | Detail citátu

Neustálé štěstí je stejně obtížně snesitelné, jako neustále neštěstí. Jaromír Janata | Detail citátu

Kdo honí štěstí, sám je štván. Alois Jirásek | Detail citátu

Kdo umí zpívat a smát se, ten se neleká žádného neštěstí. Ukrajinské přísloví | Detail citátu

Není radno vnucovat lidem štěstí proti jejich vůli. Mnohem lepší je být šťastným po jejich způsobu s nimi, a potom po svém sám se sebou. Jedno štěstí není nikdy tolik jako dvě. Romain Rolland | Detail citátu

Chceš-li být šťasten jeden den, zabývej se milenkou. Chceš-li být šťasten jeden rok, zabývej se ženou. Chceš-li být šťasten celý život, zabývej se zahradou. Polynéské přísloví | Detail citátu

Pokud jsi někdy miloval ženu nebo vlast, prožil jsi výjimečné štěstí, a když potom zemřeš, už to není důležité. Ernest Hemingway | Detail citátu

Kolik malých štěstí jsem ztratil hledáním velkého štěstí. John Henry Newman | Detail citátu

Ke štěstí stačí být moudrý. Antisthenés | Detail citátu

Štěstí je to jediné, co můžeme dávat, aniž bychom to měli. Halen | Detail citátu

Štěstí je prostě dobré zdraví a špatná paměť. Schweitzer Albert | Detail citátu

Klid není štěstím, když je naším jediným zaměstnáním. Ludwig Börne | Detail citátu

Je velmi nesnadné nalézt štěstí v sobě. A najít je jinde je nemožné. Sebestian Roch Chamfort | Detail citátu

Štěstí v podobě lásky, i když je nakloněno poctít nás svou přízní, přece nás nutí bojovat o ni. Alfred Binet | Detail citátu

Největším štěstím v životě je přesvědčení, že jsme milováni. Victor Hugo | Detail citátu

Všechno štěstí v životě závisí na odvaze a práci. Pascal Blaise | Detail citátu

Tady dole to není zahrada štěstí, ale země lopoty, a každé potěšení, které k nám přichází, je jen povzbuzením k další práci, ve které máme uspět. Johann Gottlieb Fichte | Detail citátu

Štěstí potkává obyčejně ty nejšťastnější a neštěstí ty nejnešťastnější z lidí. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Štěstí není v jistotě lásky, spíše v její nejistotě, jsouc spojena s jistým nebezpečím. Juan Ruiz de Alrcón y Mendoza | Detail citátu

Lidé se starají tisíckrát více o to, aby získali bohatství než aby vzdělali svůj rozum a své srdce, ačkoli je pro lidské štěstí nepochybně důležitější, co člověk je, než co člověk má. Schopenhauer Arthur | Detail citátu

Člověk, který měl smůlu, má skoro vždycky štěstí, že to s ním nedopadlo ještě hůře. Mark Twain | Detail citátu

Nečekané štěstí přijímáme vždycky se směsí zdráhání a nedůvěry, jako duševní expanze, rozvrat. Jean Dutourd | Detail citátu

Šťastné jsou pouze děti, ale ani ty ne nadlouho. Maxim Gorkij | Detail citátu

Co je pro člověka větší štěstí než štěstí někoho obdarovat? Robert Walser | Detail citátu

Štěstí je trvalým a odůvodněným pocitem uspokojení ze života. Dorothy Thompsonová | Detail citátu

I štěstí bolí, protože když je máme, víme, že pomine. Emanuel Bodman | Detail citátu

Starajíce se o štěstí jiných, nacházíme své vlastní. Platón | Detail citátu

Chodí štěstí dokola, sem tam padne na vola. Česká přísloví | Detail citátu

Mít v životě štěstí, dá pěknou dřinu. Odlas Jiří | Detail citátu

Šťastný není ten, kdo se druhým zdá, šťastný je ten, kdo se sám pokládá za šťastného. Seneca Lucius Annaeus | Detail citátu

Štěstí je výsadou jedinců, kteří si sami vystačí. Aristoteles | Detail citátu

Ideál je v tobě samém. Překážky k jeho dosažení jsou také v sobě. Carlyle Thomas | Detail citátu

Šťasten, třikrát šťasten člověk, jehož zakalují životní strasti. Jean Henri Fabre | Detail citátu

Štěstí má mnoho přátel. Česká přísloví | Detail citátu

Štěstí se nastěhuje do domu, z jehož oken zní smích. Polské přísloví | Detail citátu

Toho kdo má štěstí můžete třeba hodit do vody - a vyplave s rybou v zubech. Tuwim Julian | Detail citátu

Velikost každého štěstí se měří jeho ztrátou. Alfred de Vigny | Detail citátu

Až jednou v honbě za štěstím, je opravdu najdete, podobně jako stařenka hledající brýle, zjistíte, že vám štěstí sedělo na nose. Shaw George Bernard | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..