Velmi často nalézáme víc, než doufáme nalézt.

Autor citátu: Corneille Pierre     Téma: štěstí

Zpět Úvodní stránka
Relaxace.net

Další citáty pro téma štěstí

Nelze být šťasten v každém ohledu. Quintus Flaccus Horatius | Detail citátu

Existuje štěstí, ale neznáme je. Což o to, znali bychom je, ale neumíme si ho vážit. Johann Wolfgang Goethe | Detail citátu

Nevěřte, že se člověk může stát šťastným neštěstím druhých. Lucius Annaeus Seneca | Detail citátu

Na světě nejsou nejkrásnější věci, ale okamžiky. Čapek Karel | Detail citátu

Štěstí je rozkoš bez pokání. Lev Nikolajevič Tolstoj | Detail citátu

Jednej tak, abys byl štasný, ne aby ses štastným jen zdál. Lucius Annaeus Seneca | Detail citátu

Štěstí rádo navštěvuje dům, ve kterém vládne dobrá vůle. Japonské přísloví | Detail citátu

Hodiny štěstí počítáme jen na minuty. Jean de la Bruyére | Detail citátu

Štěstí se dá definovat jen negativně. Arthur Schopenhauer | Detail citátu

Klíčem ke štěstí je odpuštění. Gerald Jampolsky | Detail citátu

Štěstí má, kdo něco zná a pracuje. August Paul von Wassermann | Detail citátu

Jen hlupák se domnívá, že štěstí pochází z vnějšku, z předmětu, štěstí nebo neštěstí přichází pouze z našeho nitra. Schopenhauer Arthur | Detail citátu

Sama znám neštěstí dobře, i učím se pomáhat bědným. Publius Vergilius Maro | Detail citátu

Naše štěstí je, že ho příliš nemáme. William Shakespeare | Detail citátu

Štěstí se narodilo jako dvojče, musí se sdílet. George Gordon Byron | Detail citátu

Štěstí je slepé, říkají, ale vidí sami dobře? Christian Friedrich Hebbel | Detail citátu

Každý je strůjcem svého štěstí. N.N. | Detail citátu

Chodí štěstí dokola, sem tam padne na vola. Česká přísloví | Detail citátu

Skutečné a bezpečné štěstí je mnohem spíše darem mysli a srdce než darem vnějšího světa. Josef Čapek | Detail citátu

Účelem výchovy je učinit jednotlivce pokud možno způsobilým, aby nejprve založil vlastní štěstí a potom štěstí bytostí jiných. John Stuart Mill | Detail citátu

Jeden pohled stačí, abychom zjistili, že lidské štěstí má dva nepřátele - utrpení a nudu. Arthur Schopenhauer | Detail citátu

Pokud jsi někdy miloval ženu nebo vlast, prožil jsi výjimečné štěstí, a když potom zemřeš, už to není důležité. Ernest Hemingway | Detail citátu

Štěstí a duhu neuvidíme nikdy nad sebou, ale vždy nad hlavami druhých. Dánská přísloví | Detail citátu

Všední, obyčejné štěstí mě nijak nehřeje. Co je to za štěstí, nevyvolává-li závist a žárlivost? Jean Babtiste Racine | Detail citátu

Štěstí je momentální dispozice nevidět tragiku života. Miroslav Švandrlík | Detail citátu

Není většího neštěstí, než když se člověk začne bát pravdy, aby ho neodhalila. Pascal Blaise | Detail citátu

Dnes mě navštívilo štěstí. Přišlo se rozloučit. Wade Eugene | Detail citátu

Až jednou v honbě za štěstím, je opravdu najdete, podobně jako stařenka hledající brýle, zjistíte, že vám štěstí sedělo na nose. George Bernard Shaw | Detail citátu

Tajemství jak si udržet dobrou mysl, spočívá v návyku neznepokojovat se hloupostmi a v umění vážit si i malých radostí. Smiles Samuel | Detail citátu

Největším štěstím v životě je přesvědčení, že jsme milováni. Victor Hugo | Detail citátu

Štěstí a neštěstí lidské nezávisí pouze na lidské povaze, nýbrž také na osudu. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Štěstí dojde ten, kdo mnoho pracuje. Leonardo Da Vinci | Detail citátu

Největší štěstí je, když člověk ví, proč je nešťasten. Fjodor Michajlovič Dostojevskij | Detail citátu

Štěstí je to jediné, co můžeme dávat, aniž bychom to měli. MARK RUTHERFORD | Detail citátu

Je velmi nesnadné nalézt štěstí v sobě. A najít je jinde je nemožné. Sebestian Roch Chamfort | Detail citátu

Kdo mnoho začíná, máloco dokončí. Čínské přísloví | Detail citátu

Aby byl člověk šťastný, musí mu ke štěstí stále něco chybět. Claude Adrien Helvétius | Detail citátu

Štěstí v podobě lásky, i když je nakloněno poctít nás svou přízní, přece nás nutí bojovat o ni. Alfred Binet | Detail citátu

Chtěl bych mít kapku štěstí, nebo plný sud rozumu. Menandros | Detail citátu

Pravé štěstí spočívá v radostech z vlastní povahy. Camus Albert | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..