Stárnutí je nepříjemné, ale je to jediný způsob jak žít dlouho.

Autor citátu: Charles-Augustin Sainte-Beuve     Téma: čas

Zpět Úvodní stránka
Relaxace.net

Další citáty pro téma čas

Nelze kritizovat přítomnost skrze sympatie k minulosti. Henri Troyat | Detail citátu

Budoucnost patří lidem, kteří vidí příležitosti před tím, než ji vidí ostatní. Theodore Levitt | Detail citátu

Čas je život. Nedá se vrátit ani nahradit. Marnit čas znamená marnit život. Ovládat svůj čas však znamená ovládat svůj život a plně ho využívat. Alan Lakein | Detail citátu

Když nečekáte nic dobrého, nečekejte. Gabriel Laub | Detail citátu

Stárnutí není než zlozvyk, na který nemá opravdu zaměstnaný člověk čas. André Maurois | Detail citátu

Za všechno musíme platit – za mládí hloupostí a za moudrost stářím. Václav Dušek | Detail citátu

Čas je dobrý lékař, ale špatný kosmetik. William Somerset Maugham | Detail citátu

Nic neběží rychleji než léta. Publius Ovidius Naso | Detail citátu

Současnost je okamžik mezi minulostí a budoucností, postižitelný pouze metodami vyšší matematiky. Gabriel Laub | Detail citátu

Z předmětů, kterých se zbavujeme, by nám nepřipomínaly minulost, přicházívá první na řadu partner. Ladislav Muška | Detail citátu

Budoucnosti nikdo živý neujde. Gabriel Laub | Detail citátu

Čas je jediný zdroj k dispozici volně všem. Richard Sennett | Detail citátu

Staří všemu věří, muži o všem pochybují, mladí všechno vědí. Oscar Wilde | Detail citátu

Nemoc našeho věku. Ztrácíme příliš mnoho času naříkáním, že žádný nemáme. Anna Seghersová | Detail citátu

Minulost musí hovořit, my musíme naslouchat. Dřív nenalezneme my ani ona žádný klid. Erich Kästner | Detail citátu

Budoucnost a štěstí lidstva závisí na vědě. Běda lidské společnosti, jestliže nepochopí tuto jednoduchou pravdu. Charles Richet | Detail citátu

Mladí lidé znají dříve lásku než krásu. Luc de Clapiers Vauvenargues | Detail citátu

Dospělost - doba, kdy pochopíš, že nehezcí, nehrdinští, nejvýjimeční lidé jsou lidé jako ty. Gabriel Laub | Detail citátu

Stáří se dovede lépe vyhýbat neštěstím, ale mládí je dovede lépe snášet. Arthur Schopenhauer | Detail citátu

Mládí je ihned hotovo se slovem, jež je nebezpečné jako ostří nože. Friedrich Schiller | Detail citátu

Stáří má mnoho předností. Marně se však snažím si na některou vzpomenout. William Somerset Maugham | Detail citátu

Stará budu teprve tehdy, až nedostanu muže, po němž zatoužím. Brigitte Bardotová | Detail citátu

Mládež chce poznávat život a rozumět mu datem dneška. Josef Čapek | Detail citátu

Lidé mluví o volném čase a mají na mysli mytí vozu. N.N. | Detail citátu

Mladí lidé mají sklon myslet si, že jsou moudří, jako si opilí myslí, že jsou střízliví. Charlie Chaplin | Detail citátu

Jen dvě věci jsou nekonečné - vesmír a lidská hloupost. Tím prvním si ovšem nejsem tak jist. Albert Einstein | Detail citátu

Psát, malovat anebo tesat sochy pro budoucnost není ničím jiným než bláznovou ješitností. Anatole France | Detail citátu

Čtyřicítka - to je stáří mladých, padesátka - mládí starých. Victor Hugo | Detail citátu

Starý člověk ztrácí jedno z největších lidských práv. Není už posuzován svými, svou generací. Johann Wolfgang Goethe | Detail citátu

Všichni rádi stárneme, když je nám osmnáct let. Elbert Hubbard | Detail citátu

Budoucnost je místo kam se ubíráte strávit zbytek svého života. Každodenní výkony jsou cihly, z kterých ho budujete. Zig Ziglar | Detail citátu

Škoda, když člověk propásne ty chvíle, kdy voněl les a pleť. František Branislav | Detail citátu

Aktivní vztah k současnosti je především kritický vztah k minulosti. Neboť jenom ten je svým smyslem zaměřen do budoucnosti. Jan Procházka | Detail citátu

Mladá generace si i dnes váží stáří. Ovšem jen pokud jde o víno, whisky a nábytek. Truman Capote | Detail citátu

Stárnutí není nic jiného než zlozvyk, na který opravdu zaměstnaný člověk nemá čas. André Maurois | Detail citátu

Mladí lidé chtějí být věrní, a nejsou. A staří chtějí být nevěrní, a nemohou. Oscar Wilde | Detail citátu

Čas jsou peníze. Ale zkuste si trochu času ušetřit na stará kolena. Gabriel Laub | Detail citátu

Minulost oživovaná vzpomínkami je hrozbou do budoucnosti. N.N. | Detail citátu

Mládí se stářím kazí a ztrácí na ceně. Sherwood Anderson | Detail citátu

Kdyby stáří dodávalo moudrosti, byl by dubový pařez největším mudrcem. Karel Havlíček Borovský | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..