Volný čas je důležitější součást našeho života.

Autor citátu: Denis Diderot     Téma: čas

Zpět Úvodní stránka

Další citáty pro téma čas

Cožpak je to normální doba, když takovým mladým chlapcům, jako jsme my, je z ničehož nic přes šedesát? Gabriel Laub | Detail citátu

Nic nedělat a vydělávat hodně peněz - tak si mladý člověk představuje ideální kariéru. Benjamin Disraeli | Detail citátu

Minulost je minulost, a tady vedle ní je budoucnost. Graham Greene | Detail citátu

Lidé mluví o volném čase a mají na mysli mytí vozu. N.N. | Detail citátu

Čas je půjčka, kterou nemůže vrátit ani vděčný dlužník. Lucius Annaeus Seneca | Detail citátu

Čím víc stárnu, tím víc zjišťuji, že dětství a stáří jenom splývají, ale že jsou to navíc dva nejintenzivnější stavy, které je nám dáno žít. Marguerite Yourcenarová | Detail citátu

Starý člověk ztrácí jedno z největších lidských práv. Není už posuzován svými, svou generací. Johann Wolfgang Goethe | Detail citátu

Mládí není období života, ale duševní stav. Johann Wolfgang Goethe | Detail citátu

Zuby moudrosti se objevují značně později než špičáky. Danillo Petrini | Detail citátu

Čas je řekou, kterou by člověk tuze rád splavnil oběma směry. Theodor Fontane | Detail citátu

Člověk s jedněmi hodinkami ví přesně, kolik je hodin. Člověk s dvojími si není nikdy jistý. N.N. | Detail citátu

K zadržení času je vždycky třeba dvou. Pokud jsou spolu, mají to, co bylo. Miroslav Horníček | Detail citátu

Čas, že jsou peníze? Zkuste si uložit v bance mládí a vyzvednout si je po padesáti letech. Jiří Žáček | Detail citátu

Stáří začíná a střední věk končí, když počet našich potomků je větší než počet našich přátel. Ogden Nash | Detail citátu

Stáří není tak velké neštěstí, uvážíme-li druhou možnost. Ernest Hemingway | Detail citátu

Učení v mládí je rytí do kamene, učení ve stáří psaní do písku. Čínská přísloví | Detail citátu

Kdo si nepamatuje minulost, je odsouzen k jejímu opakování. George Santayana | Detail citátu

Čas je dobrý lékař, ale špatný kosmetik. William Somerset Maugham | Detail citátu

Pošetilost mládí se stává hanbou, přetrvává-li do stáří. Gilbert Keith Chesterton | Detail citátu

Mladá generace má pocit, že s ní přichází lepší svět. Stará garda má pocit, že s ní ten lepší svět odchází. Karel Čapek | Detail citátu

Všichni rádi stárneme, když je nám osmnáct let. Elbert Hubbard | Detail citátu

Po špičkách se má chodit kolem mládí, neboť tam, kde je skutečné, krásného života schopné mládí, tam se stále leží v bolestech. Po špičkách chodit, a ne řinčet řetězy! Fráňa Šrámek | Detail citátu

Buď ohleduplný ke stárnoucí ženě, která se chce ještě líbit světu. Karl Georg Büchner | Detail citátu

Mládí nikdy nepočítá s tím, že je mladé. Jean Dutourd | Detail citátu

Jarost, která se k stáru zvětšuje, nemá daleko k dětinskosti. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Stáří se nevysmívej - vždyť k němu směřuješ. Menandros | Detail citátu

Žena, která je provdána za archeologa, se může považovat za šťastnou, protože čím je starší, tím je pro svého muže zajímavější. Agatha Christie | Detail citátu

Nemůžeme změnit minulost, ale můžeme vnímat její stopy a akceptovat ji. Thérese Jacobs-Stewartová | Detail citátu

Od starého vola učí se orat mladší. Decimus Iunius Iuvenalis | Detail citátu

Je záhodno, aby mladí lidé, kteří vstupují do života, byli buď upejpaví nebo pitomoučcí - schopné a smělé vzezření by působilo jako drzost. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Žijeme v době, kdy dvacetiletí mohou psát paměti. Vanessa Redgraveová | Detail citátu

Nejsilnějším prostředkem proti stárnutí je láska. John Stuart Mill | Detail citátu

Budoucnost patří lidem, kteří vidí příležitosti před tím, než ji vidí ostatní. Theodore Levitt | Detail citátu

Neříkejte, že nemáte dost času. Máte k dispozici úplně stejně hodin denně, kolik měl Michaelangelo, Kryštof Kolumbus, T.A.Edison, Albert Einstein nebo Winston Churchill. N.N. | Detail citátu

Přesnost je zloděj času. Oscar Wilde | Detail citátu

Stáří je smutné, ne proto, že přestávají všechny radosti, ale proto, že přestává naděje. Jean Paul | Detail citátu

Divé koně, starý vůz, mladá žena, starý muž. Polská přísloví | Detail citátu

V pravý čas - v pravou chvíli. Quintus Flaccus Horatius | Detail citátu

Budoucnost bohužel není již tím, čím bývala. Paul Valéry | Detail citátu

Stáří začíná od chvíle, kdy se nám všechna děvčata začínají zdát hezká. N.N. | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..