Ve stáří není lepší útěchy než to, že jsme celou sílu svého mládí vtělili do díla, které nestárne s námi.

Autor citátu: Arthur Schopenhauer     Téma: čas

Zpět Úvodní stránka
Relaxace.net

Další citáty pro téma čas

Čas je strašně relativní pojem. Karel Čapek | Detail citátu

Je záhodno, aby mladí lidé, kteří vstupují do života, byli buď upejpaví nebo pitomoučcí - schopné a smělé vzezření by působilo jako drzost. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Když je člověk senilní. Má jen samé klady - nekrade a nesmilní, už jen dává rady. Jiří Žáček | Detail citátu

Jsou zloději, které zákon netrestá, třebaže kradou člověku to nejcennější - čas. Napoleon Bonaparte | Detail citátu

Mládež chce poznávat život a rozumět mu datem dneška. Josef Čapek | Detail citátu

Cožpak je to normální doba, když takovým mladým chlapcům, jako jsme my, je z ničehož nic přes šedesát? Gabriel Laub | Detail citátu

Čas je řekou, kterou by člověk tuze rád splavnil oběma směry. Theodor Fontane | Detail citátu

Nejvíc času promarníme tím, že usilujeme, jak získat čas. John Steinbeck | Detail citátu

Všichni rádi stárneme, když je nám osmnáct let. Elbert Hubbard | Detail citátu

Člověk musí mít budoucnost v mysli a minulost v aktech. Charles Maurice Talleyrand-Périgord | Detail citátu

Zajímám se o budoucnost, protože v ní hodlám strávit zbytek života. Charlie Chaplin | Detail citátu

Po čase toužíme ze všeho nejvíce, ale běda! Zacházíme s ním nejhůře. William Penn | Detail citátu

Čas jsou peníze. Ale zkuste si trochu času ušetřit na stará kolena. Gabriel Laub | Detail citátu

Čím více se snažíme držet minulosti, tím směšnější a poničenější se náš život stává. Dalajlama | Detail citátu

Nelze kritizovat přítomnost skrze sympatie k minulosti. Henri Troyat | Detail citátu

Divé koně, starý vůz, mladá žena, starý muž. Polská přísloví | Detail citátu

Od starého vola učí se orat mladší. Decimus Iunius Iuvenalis | Detail citátu

Nic nedělat a vydělávat hodně peněz - tak si mladý člověk představuje ideální kariéru. Benjamin Disraeli | Detail citátu

Mládí se živí sněním, stáří vzpomínkami. Židovská přísloví | Detail citátu

K radostnému stáří patří vzpomínky na ženy, se kterými jsme se neoženili. George Bernard Shaw | Detail citátu

Zestárl natolik, že si prohlíží nejdřív jídelní lístek a teprve pak servírku. N.N. | Detail citátu

I když svět jde kupředu, mládí musí stále začínat od začátku. Johann Wolfgang Goethe | Detail citátu

Stáří se nevysmívej - vždyť k němu směřuješ. Menandros | Detail citátu

Minulost máme za sebou, budoucnost před sebou. Nevidíme budoucnost, vidíme minulost. Je to podivné, na zádech totiž nemáme oči. Eugéne Ionesco | Detail citátu

Čas má plné kapsy překvapení. Jan Werich | Detail citátu

Za zabíjení času by měl být stejný trest jako za každou jinou vraždu. N.N. | Detail citátu

Vy jste zvláštní lidé, vy mladí, všichni dohromady. Minulost nenávidíte, přítomností opovrhujete, budoucnost je vám lhostejná. Erich Maria Remarque | Detail citátu

Kde je stáří zlé, tam se mládí nic dobrého nenaučí. Anglická přísloví | Detail citátu

Budoucnost je něco, kam se každý z nás dostane rychlostí 60 minut za hodinu, a to bez rozdílu, kdo to je a co udělá. Clive Staples Lewis | Detail citátu

Budoucnost patří mladým. Staří pouze určují, jak bude vzdálená. Ladislav Muška | Detail citátu

Statisticky je zjištěno, že na každého muže, který dosáhne věku 85 let, připadá sedm žen - tehdy už je bohužel pozdě. Sigurd Hoel | Detail citátu

Čas hojí, hladí a zahlazuje skoro každé minus života, a díky perspektivě vzdálenosti činí vše minulé krásnějším. Marilyn Monroe | Detail citátu

Staří jsme jen tehdy, když nám působí potěšení bavit se s dámou, která pro nás nepřichází v úvahu jako milenka. Sacha Guitry | Detail citátu

Umění není stárnout, umění je to snášet. Johann Wolfgang Goethe | Detail citátu

Stará budu teprve tehdy, až nedostanu muže, po němž zatoužím. Brigitte Bardotová | Detail citátu

Čas lidského života je kruh, ale nedovírající se a hodně šišatý. Gabriel Laub | Detail citátu

Budoucnost je místo kam se ubíráte strávit zbytek svého života. Každodenní výkony jsou cihly, z kterých ho budujete. Zig Ziglar | Detail citátu

Jak ten čas letí, když je sranda. Samuel Beckett | Detail citátu

Budoucnost národa je v rukou matek. Honoré de Balzac | Detail citátu

Staří všemu věří, muži o všem pochybují, mladí všechno vědí. Oscar Wilde | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..