Ve stáří není lepší útěchy než to, že jsme celou sílu svého mládí vtělili do díla, které nestárne s námi.

Využijte sílu AI pro svůj úspěch. Vyzkoušejte e-Bota zdarma!

Autor citátu: Arthur Schopenhauer     Téma: čas

Zpět Úvodní stránka

Další citáty pro téma čas

Žijeme stále pro budoucnost - věčné ladění, a koncert nezačíná nikdy. Ludwig Börne | Detail citátu

Stárnutí je nepříjemné, ale je to jediný způsob jak žít dlouho. Charles-Augustin Sainte-Beuve | Detail citátu

Nejvíc se zesměšňují staří lidé, kteří bývali roztomilí, když zapomínají, že už nejsou. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Mládí je neposedné, protože má ještě málo rozumu, a stáří usedlé, protože už ho má moc. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Nejhojněji obdaruje budoucnost ten, kdo všechno dává přítomnosti. Albert Camus | Detail citátu

Čas projít nenechte, je odměřen. Johann Wolfgang Goethe | Detail citátu

Když jsem byl mladý, říkali mi: "Uvidíte, až vám bude padesát." Dnes je mi padesát, a nevidím nic. Erik Satie | Detail citátu

Jak dlouho zůstaneme mladí? Tak dlouho, dokud jsme milovaní. Dante Alighieri | Detail citátu

Když se konečně něčemu doopravdy naučíme, jsme už moc staří, aby nám to k něčemu bylo. Erich Maria Remarque | Detail citátu

Člověk má za to, že musí být starý, aby byl chytrý. V podstatě ale má člověk s přibývajícími lety co dělat, aby se udržel tak chytrý jak byl. Johann Wolfgang Goethe | Detail citátu

Statisticky je zjištěno, že na každého muže, který dosáhne věku 85 let, připadá sedm žen - tehdy už je bohužel pozdě. Sigurd Hoel | Detail citátu

Mládí je pro mladé, že má budoucnost. Nikolaj Vasiljevič Gogol | Detail citátu

To, co způsobuje stárnutí, není věk, ale opouštění ideálů. Karolína Světlá | Detail citátu

Život člověka, který přeskočil osudný věk, se řítí děsivou rychlostí. Jean Dutourd | Detail citátu

Psát, malovat anebo tesat sochy pro budoucnost není ničím jiným než bláznovou ješitností. Anatole France | Detail citátu

Z předmětů, kterých se zbavujeme, by nám nepřipomínaly minulost, přicházívá první na řadu partner. Ladislav Muška | Detail citátu

Když jsem byl mladej, tak jsem byl blbej. Moc jsem si myslel. Naštěstí jsem to neříkal nahlas. Kdybych to vykřikoval, tak ozvěna by mě děsila dodnes. Josef Saudek | Detail citátu

Stárnutím se člověk stává pošetilejším i moudřejším. Anglická přísloví | Detail citátu

Stáří není smutné proto, že se ztrácejí naše potěšení, ale naše naděje. Jean Paul | Detail citátu

Ve stáří není lepší útěchy než to, že jsme celou sílu svého mládí vtělili do díla, které nestárne s námi. Arthur Schopenhauer | Detail citátu

Pošetilost mládí se stává hanbou, přetrvává-li do stáří. Gilbert Keith Chesterton | Detail citátu

Stará budu teprve tehdy, až nedostanu muže, po němž zatoužím. Brigitte Bardotová | Detail citátu

Kdo si nepamatuje minulost, je odsouzen k jejímu opakování. George Santayana | Detail citátu

Pro toho, kdo věří ve fyziku, je oddělení minulosti, přítomnosti a budoucnosti pouhou iluzí. Albert Einstein | Detail citátu

Jsou zloději, které zákon netrestá, třebaže kradou člověku to nejcennější - čas. Napoleon Bonaparte | Detail citátu

Cožpak je to normální doba, když takovým mladým chlapcům, jako jsme my, je z ničehož nic přes šedesát? Gabriel Laub | Detail citátu

Stáří se nevysmívej - vždyť k němu směřuješ. Menandros | Detail citátu

Málokdo umí být starý. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Nemůžeme změnit minulost, ale můžeme vnímat její stopy a akceptovat ji. Thérese Jacobs-Stewartová | Detail citátu

Stáří je parazit vlastního mládí. Karel Čapek | Detail citátu

Mladý potřebuje rozmanitost, ale je jí zapotřebí i muži, který dosáhl určitého věku. U mladíka je to zvídavost, která plyne z neznalosti, u starého chuť, kterou je třeba osvěžit. Graham Greene | Detail citátu

Budoucnost je plna výzev a nadějí. Nathaniel Hawthorne | Detail citátu

Jak člověk stárne, umění a život tvoří jedno. Georges Braque | Detail citátu

Stáří je nevyléčitelná choroba. Latinská přísloví | Detail citátu

Dokud může žena vypadat o deset let mladší než její dcera, je dokonale šťastná. Oscar Wilde | Detail citátu

Že jsou ženy přitahovány prošedivělými mužskými skráněmi, je jakýsi druh vyšší spravedlnosti, neboť ženy jsou také většinou jejich příčinou. N.N. | Detail citátu

Zestárl natolik, že si prohlíží nejdřív jídelní lístek a teprve pak servírku. N.N. | Detail citátu

A přece je to krásné, když si člověk zavzpomíná, jak byl hloupý v mládí. Romain Rolland | Detail citátu

Škoda, že být starý je jediný způsob, jak žít dlouho. Ferdinand Marie Vikomt de Lesseps | Detail citátu

Budoucnost a štěstí lidstva závisí na vědě. Běda lidské společnosti, jestliže nepochopí tuto jednoduchou pravdu. Charles Richet | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..