Moudří nehledají úniku ze života ani ze smrti, protože život jim nedělá vrásky a smrt nepřipadá zlá. Tak jako si při jídle nevybírají největší porci, ale nejchutnejší, netouží ani po nejdelším čase, ale trhají ty nejlahodnější plody.

Autor citátu: Epikúros     Téma: moudrost

Zpět Úvodní stránka

Další citáty pro téma moudrost

Ničeho nelitovat, to je počátek vší moudrosti. Maugham William Somerset | Detail citátu

Pravá moudrost je být střízlivý k tomu, co na světě nesmírně milujeme. Busch | Detail citátu

Činy moudrých lidí diktuje rozum, méně moudrých zkušenost, nevědoucích nutnost, činy zvířat příroda. Marcus Tullius Cicero | Detail citátu

Nikdo z nás není tak chytrý jako my všichni dohromady. Japonská přísloví | Detail citátu

Moudrý člověk je nejméně sám, když je sám. Jonathan Swift | Detail citátu

Moudřejší ustoupí hloupějšímu, je-li ten hloupější mocnější. Feliks Chwalibóg | Detail citátu

Moudrost je schopnost pohledu odjinud. Holečková Patricie | Detail citátu

Nelétej příliš vysoko, všimnou si toho. Hugo Victor | Detail citátu

Jedni mudrci vědí, že nevědí a druzí nevědí že nevědí. Sokrates | Detail citátu

Být moudrý je mezi přáteli netaktní. Wiesław Brudziňski | Detail citátu

Nikdo se moudrým nerodí, nýbrž stává se jím. Lucius Annaeus Seneca | Detail citátu

Přemoudřelost je jeden z druhů moudrosti hodný největšího opovržení. Georg Christoph Lichtenberg | Detail citátu

Představte si to ticho, kdyby lidé říkali jen to, co vědí. Čapek Karel | Detail citátu

Blaze zapomnětlivým, neboť ti se snáze vyrovnají i se svými hloupostmi. Nietzsche Friedrich Wilhelm | Detail citátu

Nejmoudřejší lidé se podřizují svým vlastním příkazům. Euripidés | Detail citátu

Dej nám, Bože, tři dary: smělost, vyrovnanost, rozum. Smělost na to, abychom změnili věci, které se změnit dají. Vyrovnanost na to, abychom se dokázali smířit s tím, co změnit nelze. A rozum na to, abychom mezi těmi věcmi dokázali rozlišovat. Židovské přísloví | Detail citátu

Tragédie lidského rodu: všeobecně platí, že člověk je moudrý jednostranně, ale hloupý mnohostranně. Hirszfeld | Detail citátu

Domům se počítají léta a moudrý člověk vždy jest mlád. Bulharská přísloví | Detail citátu

Moudrý človek má moudrost v srdci, hlupák na jazyku. Walther von der Vegelweide | Detail citátu

Nezoufejte když nejste nejchytřejší. Vždyť amatéři postavili Noemovu Archu, profesionálové Titanic. Klička Jan | Detail citátu

Důkladně se umoudřím, ale umět v tom chodit už nebudu. Paul Cézanne | Detail citátu

Člověk opravdu chytrý umí svou chytrost skrývat. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Pravým mudrcem je ten, kdo zná vždy míru. Gaius Valerius Martialis | Detail citátu

Kdo je moudrý? - Kdo se u každého něčemu přiučí. Kdo je silný? - Kdo se umí ovládat. Kdo je bohatý? - Kdo je spokojen se svým osudem. Talmud | Detail citátu

Člověk by neměl zestárnout, dokud nezmoudří. Česká přísloví | Detail citátu

Ti kdo jsou zdánlivě poslední, jsou u mne ti první. Hrabal Bohumil | Detail citátu

I mlčení může volat do nebe! Kdo zavře obě oči, hned vidí věci úplně jinak. Umění vyžaduje oběti. Proč ale vždy od posluchačů. Kriegel Hafale | Detail citátu

Inteligentní lidé vědí, že lze věřit jen polovině toho, co slyší. Velice inteligentní vědí, které polovině. Shaw George Bernard | Detail citátu

Moudrý člověk mlčí o tom, co neví. Sofoklés | Detail citátu

Co vlastníš duchem, tos poznal, cos poznal, to tě zaujalo, to ti otvírá nový svět. Bettina von Arnimová | Detail citátu

Moudrost není v sebezapírání, ale v tom, naučit se nalézat radost ve věcech dostupných. John Ruskin | Detail citátu

I v soupeření mudrců musí zvítězit méně moudrý. Pro mudrce je to ovšem útěcha. Gabriel Laub | Detail citátu

Moudřejší je líbit se člověku než lidem. Arión | Detail citátu

Moudrý je ten, kdo zná spíše užitečné věci než mnoho věcí. Aischylos | Detail citátu

Člověk přišel na svět proto, aby tady byl, pracoval a žil. Jen moudrý se snaží náš svět postrčit dál, posunout výš. A jen vůl mu v tom brání. Jan Werich | Detail citátu

Lepší moudrý blázen, než bláznivý mudrc. Shakespeare William | Detail citátu

Moudrost je poznání věčných pravd upotřebitelných v životě. Marcus Tullius Cicero | Detail citátu

Moudrost nepřátel mi nikdy tak neuškodila jako hloupost přátel. George Bernard Shaw | Detail citátu

Je mnohem snazší být moudrý za druhé než sám za sebe. Rochefoucauld Francois Duc de la | Detail citátu

Co jsme Vy byli jsme i my. Co jsme my budete i Vy. Náhrobní nápis | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..