Bože dej mi vyrovnanost, abych se smířil s věcmi,které nezměním, odvahu změnit věci, které změnit jdou a moudrost, abych je od sebe rozeznal.

Autor citátu: Angelis Angel     Téma: moudrost

Zpět Úvodní stránka

Další citáty pro téma moudrost

Lépe je být nenáviděn než litován. Herodes | Detail citátu

Celý svůj život jsem prožil mezi mudrci a nenašel jsem pro člověka nic lepšího, než je mlčení. Sa´Dí | Detail citátu

Lepší s moudrým plakat, než s hlupákem skákat. Čínské přísloví | Detail citátu

Launegayerův postřeh: klást hloupé otázky je snazší než napravovat hloupé chyby. Murphy | Detail citátu

Moudrost spočívá v konání, nikoliv v získaných znalostech. N.N. | Detail citátu

Když se šíp mine cíle, viní z toho střelec sama sebe, ne druhého člověka. Tak si počíná i mudrc. Mudrc hledá všechno v sobě, nerozumný člověk všechno v druhém. Konfucius | Detail citátu

I chytrý člověk si někdy myslí, že je chytrý. Gabriel Laub | Detail citátu

Moudrost je poznání věčných pravd upotřebitelných v životě. Marcus Tullius Cicero | Detail citátu

Moudrý člověk bere věci, jak přicházejí. Anglická přísloví | Detail citátu

Kdo chce uniknout svým starostem nepotřebuje jinou zemi, ale jinou osobnost. Seneca Lucius Annaeus | Detail citátu

Bože dej mi vyrovnanost, abych se smířil s věcmi,které nezměním, odvahu změnit věci, které změnit jdou a moudrost, abych je od sebe rozeznal. Angelis Angel | Detail citátu

Nekritizuj nezbytnost. Židovské přísloví | Detail citátu

Moudří nehledají úniku ze života ani ze smrti, protože život jim nedělá vrásky a smrt nepřipadá zlá. Tak jako si při jídle nevybírají největší porci, ale nejchutnejší, netouží ani po nejdelším čase, ale trhají ty nejlahodnější plody. Epikúros | Detail citátu

Moudří vždy považovali za nejbezpečnější cestu míru zapomenutí utrpěných křivd. Jan Amos Komenský | Detail citátu

Moudrost je vždycky načasovaná. Proto má v každé době tolik potíží se současníky. Milan Růžička | Detail citátu

Kdo pěstuje myšlenky mnohé sklidí a bez srpu. Indické přísloví | Detail citátu

Strom vědění není stromem života. Byron George Gordon Noel | Detail citátu

Nemilovat knihy znamená nemilovat moudrost. Nemilovat moudrost však znamená stávat se hlupákem. Jan Amos Komenský | Detail citátu

Lidem nezáleží na správných myšlenkách a názorech, nejčastěji se spokojují už jen s tím, že mají slova, kterých by mohli používat. Goethe Johann Wolfgang von | Detail citátu

S přibývajícím stářím se člověk nestává moudrým. Ví jenom lépe, že jiní také nejsou. Gabriel Laub | Detail citátu

Moudrý člověk mlčí o tom, co neví. Sofoklés | Detail citátu

Pod svícnem bývá největší tma. České přísloví | Detail citátu

Ani lidé hloupí nenatropili na světě tolik zmatků, kolik lidé chytří, kteří si byli příliš vědomi své chytrosti a spoléhali jen na ni. Babler Otto František | Detail citátu

Moudrý se mýlí sedmkrát denně. Italské přísloví | Detail citátu

Dobrý je jenom ten, kdo je i moudrý. Lucius Annaeus Seneca | Detail citátu

Moudří vynikají, protože vidí sami sebe jako součást celku. Lao-C' | Detail citátu

Dej nám, Bože, tři dary: smělost, vyrovnanost, rozum. Smělost na to, abychom změnili věci, které se změnit dají. Vyrovnanost na to, abychom se dokázali smířit s tím, co změnit nelze. A rozum na to, abychom mezi těmi věcmi dokázali rozlišovat. Židovské přísloví | Detail citátu

Číst se má jen tehdy, když vyschne pramen vlastních myšlenek, což se i nejrozumnějšímu člověku přihodí dosti často. Ale kvůli knize zaplašit svou vlastní samorostlou myšlenku znamená hřešit proti duchu. Schopenhauer Arthur | Detail citátu

Věčně jíme salát z pravdy a omylu. Goethe Johann Wolfgang von | Detail citátu

Moudrost je schopnost pohledu odjinud. Holečková Patricie | Detail citátu

Nevážím si nikoho, kdo dnes není moudřejší než včera. Abraham Lincoln | Detail citátu

Co jsme Vy byli jsme i my. Co jsme my budete i Vy. Náhrobní nápis | Detail citátu

Vědomosti jsou vskutku to, co vedle ctnosti pozdvihuje jednoho člověka nad druhého. Addison Joseph | Detail citátu

Pravá moudrost je být střízlivý k tomu, co na světě nesmírně milujeme. Busch | Detail citátu

Znát jiné je moudrost, znát sám sebe je ještě větší moudrost. Lao-C' | Detail citátu

Jedni mudrci vědí, že nevědí a druzí nevědí že nevědí. Sokrates | Detail citátu

Plody ze stromu poznání jsou pro jednoho člověka velmi trpké. Shaw George Bernard | Detail citátu

Je mnohem snazší být moudrý za druhé než sám za sebe. Rochefoucauld Francois Duc de la | Detail citátu

Nic není moudrosti vzdálenější než její předstírání. Patricie Holečková | Detail citátu

Bohatství moudrému slouží, hloupému vládne. Lucius Annaeus Seneca | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..