Člověk, který má pravdu nepotřebuje zvyšovat hlas.

Autor citátu: Čínské přísloví     Téma: moudrost

Zpět Úvodní stránka

Další citáty pro téma moudrost

Spojí-li se špatní lidé tak, že vytvoří sílu, musí dobří lidé udělat totéž. Jak je to prosté. Tolstoj Lev Nikolajevič | Detail citátu

Doufám, že budu studentem až do konce života. Čechov Anton Pavlovič | Detail citátu

Nevážím si nikoho, kdo dnes není moudřejší než včera. Abraham Lincoln | Detail citátu

Stát se moudrým, to je maličkost. Je třeba umět skrývat svou hloupost. George Bernard Shaw | Detail citátu

Vyrovnanost moudrých je jen umění nedát najevo své zmatky. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Pod svícnem bývá největší tma. České přísloví | Detail citátu

Nešťastný ten, jehož moudrost nikomu neprospěje. Walther von der Vegelweide | Detail citátu

Moudrost nepřátel mi nikdy tak neuškodila jako hloupost přátel. George Bernard Shaw | Detail citátu

Chceš-li to dotáhnout vysoko neklaď otázky a nedávej najevo, jak jsi chytrý. Čapek Karel | Detail citátu

Strom vědění není stromem života. Byron George Gordon Noel | Detail citátu

Pochybování je počátek moudrosti. René Descartes | Detail citátu

Chytrý je bit, najde-li se chytřejší. Latinské přísloví | Detail citátu

Jsme moudří. Ale jenom tehdy, když to nepotřebujeme. Gabriel Laub | Detail citátu

S přibývajícím stářím se člověk nestává moudrým. Ví jenom lépe, že jiní také nejsou. Gabriel Laub | Detail citátu

Citát je lepší než argument. Lze jím vyhrát spor, aniž byste odpůrce přesvědčili. Laub Gabriel | Detail citátu

Moudrost je poznání věčných pravd upotřebitelných v životě. Marcus Tullius Cicero | Detail citátu

Inteligence není choroba nakažlivá. Oscar Wilde | Detail citátu

Dej nám, Bože, tři dary: smělost, vyrovnanost, rozum. Smělost na to, abychom změnili věci, které se změnit dají. Vyrovnanost na to, abychom se dokázali smířit s tím, co změnit nelze. A rozum na to, abychom mezi těmi věcmi dokázali rozlišovat. Židovské přísloví | Detail citátu

Mlčící neznamená moudrý. Jsou zamčené zásuvky, byť jsou prázdné. Jean Giono | Detail citátu

Co jsme Vy byli jsme i my. Co jsme my budete i Vy. Náhrobní nápis | Detail citátu

Moudrý netvrdí nic, co nemůže dokázat. Walther von der Vegelweide | Detail citátu

Ničeho nelitovat, to je počátek vší moudrosti. Maugham William Somerset | Detail citátu

Blaze zapomnětlivým, neboť ti se snáze vyrovnají i se svými hloupostmi. Nietzsche Friedrich Wilhelm | Detail citátu

I vejce je třeba vařit s rozumem. Arabské přísloví | Detail citátu

Největší moudrost je umět stát nad lidmi, aniž bychom je nenáviděli nebo jimi pohrdali. Jean Paul | Detail citátu

Činy moudrých lidí diktuje rozum, méně moudrých zkušenost, nevědoucích nutnost, činy zvířat příroda. Marcus Tullius Cicero | Detail citátu

Člověk opravdu chytrý umí svou chytrost skrývat. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Moudrý je ten, kdo zná cenu všech věcí. Orientální přísloví | Detail citátu

Je mnohem snazší být moudrý za druhé než sám za sebe. Rochefoucauld Francois Duc de la | Detail citátu

Opravdu moudrý je ten, kdo pozná sám sebe. Lev Nikolajevič Tolstoj | Detail citátu

Vzdělaní a moudří lidé byli, jsou a budou národním bohatstvím, solí země. Jan Procházka | Detail citátu

Nekritizuj nezbytnost. Židovské přísloví | Detail citátu

Moudří vždy považovali za nejbezpečnější cestu míru zapomenutí utrpěných křivd. Jan Amos Komenský | Detail citátu

Lidem nezáleží na správných myšlenkách a názorech, nejčastěji se spokojují už jen s tím, že mají slova, kterých by mohli používat. Goethe Johann Wolfgang von | Detail citátu

K vlastnostem moudrého člověka patří, že více zná, méně mluví. Latinská přísloví | Detail citátu

Moudrý člověk zůstává v pozadí a tím se právě dostává v čelo lidí. Lao´c | Detail citátu

Moudrost není v sebezapírání, ale v tom, naučit se nalézat radost ve věcech dostupných. John Ruskin | Detail citátu

Moudrý se mýlí sedmkrát denně. Italské přísloví | Detail citátu

Je snadné být moudrým pro ostatní než pro sebe. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Moudrému zřídka vstoupí osud do cesty. Seneca Lucius Annaeus | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..