Vědomosti jsou vskutku to, co vedle ctnosti pozdvihuje jednoho člověka nad druhého.

Autor citátu: Addison Joseph     Téma: moudrost

Zpět Úvodní stránka

Další citáty pro téma moudrost

I v soupeření mudrců musí zvítězit méně moudrý. Pro mudrce je to ovšem útěcha. Gabriel Laub | Detail citátu

Spojí-li se špatní lidé tak, že vytvoří sílu, musí dobří lidé udělat totéž. Jak je to prosté. Tolstoj Lev Nikolajevič | Detail citátu

Předstírat na správném místě hloupost, je velice moudré. Marcus Porcius Cato | Detail citátu

Hloupé myšlenky mívá občas každý, ale moudří je nevyslovují. Wilhelm Bush | Detail citátu

Inteligence proniká celým stvořením. Anatole France | Detail citátu

Být moudrý je mezi přáteli netaktní. Wiesław Brudziňski | Detail citátu

Kdybych měl k dispozici hodinu na zvládnutí problému, na kterém by závisel můj život, strávil bych 40 minut jeho studiem, 15 minut jeho analýzou a 5 minut jeho řešením. Albert Einstein | Detail citátu

Představte si to ticho, kdyby lidé říkali jen to, co vědí. Čapek Karel | Detail citátu

Být moudrý není žádná věda. Je to kumšt. Gabriel Laub | Detail citátu

Opakování matka moudrosti. Latinská přísloví | Detail citátu

Žijeme v době, která příliš mnoho čte proto, aby byla moudrá, a příliš mnoho myslí, aby byla pěkná. Wilde Oscar Fingal O´Flafertie Wills | Detail citátu

Moudří vynikají, protože vidí sami sebe jako součást celku. Lao-C' | Detail citátu

Děje tohoto světa jsou výsledkem tří faktorů: přirozenosti, lidské vůle a náhody. Avicenna | Detail citátu

Nevážím si nikoho, kdo dnes není moudřejší než včera. Abraham Lincoln | Detail citátu

Moudrý člověk získá víc od svých nepřátel, než pošetilec od svých přátel. Benjamin Franklin | Detail citátu

Inteligence na naší planetě je konstantní. Jen počet obyvatel stále roste. N.N. | Detail citátu

Moudrý je ten, kdo zná cenu všech věcí. Orientální přísloví | Detail citátu

Poznání v sobě obsahuje organizační moc. Prostě stačí o něm vědět , být si vědom principů a poznání bude zpracováno vaším tělem a výsledky se dostaví opět spontánně. Chopra Deepak | Detail citátu

Důkladně se umoudřím, ale umět v tom chodit už nebudu. Paul Cézanne | Detail citátu

Člověk by se nikdy neměl stydět přiznat, že byl v neprávu, což je jen jinými slovy prohlášení, že dnes je moudřejší, než byl včera. Anatole France | Detail citátu

Nikdo se moudrým nerodí, nýbrž stává se jím. Seneca Lucius Annaeus | Detail citátu

Nelétej příliš vysoko, všimnou si toho. Hugo Victor | Detail citátu

Devět desetin moudrosti spočívá v tom být moudrý včas. Marcus Tullius Cicero | Detail citátu

Moudrost je pro duši totéž co zdraví pro tělo. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

I vejce je třeba vařit s rozumem. Arabské přísloví | Detail citátu

Je rozumný kdo se nermoutí pro to co nemá, nýbrž raduje se z toho co má. Démokritos z Abdér | Detail citátu

Jediné, co vím je, že nevím nic. Sokrates | Detail citátu

Inteligence není choroba nakažlivá. Oscar Wilde | Detail citátu

Ten, kdo je stále moudrý, má smutný život. Voltaire | Detail citátu

Vyrovnanost moudrých je jen umění nedát najevo své zmatky. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Lidem nezáleží na správných myšlenkách a názorech, nejčastěji se spokojují už jen s tím, že mají slova, kterých by mohli používat. Goethe Johann Wolfgang von | Detail citátu

Jsouť věci na nebi a na zemi, o kterýchž moudrost naše nemá zdání. William Shakespeare | Detail citátu

Žádný člověk není tak moudrý,aby věděl o všem zlu, které koná. Rochefoucauld Francois Duc de la | Detail citátu

Není těžké být moudrým, ale umění je přesvědčit o tom ty druhé. N.N. | Detail citátu

Plody ze stromu poznání jsou pro jednoho člověka velmi trpké. Shaw George Bernard | Detail citátu

Moudrý je ten, kdo zná spíše užitečné věci než mnoho věcí. Aischylos | Detail citátu

Moudrost znamená brát všechno s humorem a špetkou pochybností. Santayana George | Detail citátu

Moudrý má zkusit nejprve všechny jiné prostředky než zbraně. Publius Terentius Afer | Detail citátu

Lepší s moudrým plakat, než s hlupákem skákat. Čínská přísloví | Detail citátu

Chytrý je bit, najde-li se chytřejší. Latinské přísloví | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..