Moudrost je schopnost pohledu odjinud. Téma: moudrost | Detail citátu