Moudrý člověk získá víc od svých nepřátel, než pošetilec od svých přátel.

Autor citátu: Benjamin Franklin     Téma: moudrost

Zpět Úvodní stránka
Relaxace.net

Další citáty pro téma moudrost

Vyrovnanost moudrých je jen umění nedát najevo své zmatky. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Domům se počítají léta a moudrý člověk vždy jest mlád. Bulharská přísloví | Detail citátu

Moudrý člověk zůstává v pozadí, a tím se právě dostává v čelo lidí. Lao-C' | Detail citátu

Protivenství činí člověka moudrým, nikoli však bohatým. Anglická přísloví | Detail citátu

Proč jsi dědečku pozdravil toho cizího člověka? Aby po dobu co bude přemýšlet, proč jsem ho pozdravil, zapomněl na svoje strasti. Ing. z Libanonu | Detail citátu

Moudrý člověk získá víc od svých nepřátel, než pošetilec od svých přátel. Benjamin Franklin | Detail citátu

I chytrý člověk si někdy myslí, že je chytrý. Gabriel Laub | Detail citátu

Citát je lepší než argument. Lze jím vyhrát spor, aniž byste odpůrce přesvědčili. Laub Gabriel | Detail citátu

Člověk by neměl zestárnout, dokud nezmoudří. Česká přísloví | Detail citátu

Selský rozum je moudrost, kterou sdílíme všichni. Jack Trout | Detail citátu

Moudří nehledají úniku ze života ani ze smrti, protože život jim nedělá vrásky a smrt nepřipadá zlá. Tak jako si při jídle nevybírají největší porci, ale nejchutnejší, netouží ani po nejdelším čase, ale trhají ty nejlahodnější plody. Epikúros | Detail citátu

Nezoufejte když nejste nejchytřejší. Vždyť amatéři postavili Noemovu Archu, profesionálové Titanic. Klička Jan | Detail citátu

Člověk přišel na svět proto, aby tady byl, pracoval a žil. Jen moudrý se snaží náš svět postrčit dál, posunout výš. A jen vůl mu v tom brání. Jan Werich | Detail citátu

Rozeznat opravdové hodnoty - to člověka obohacuje. Frankl Viktor Emil | Detail citátu

Chytrost a pracovitost jsou jako manželé - málokdy se snášejí. Gabriel Laub | Detail citátu

Moudrý má zkusit nejprve všechny jiné prostředky než zbraně. Publius Terentius Afer | Detail citátu

Moudrý človek má moudrost v srdci, hlupák na jazyku. Walther von der Vegelweide | Detail citátu

Dej nám, Bože, tři dary: smělost, vyrovnanost, rozum. Smělost na to, abychom změnili věci, které se změnit dají. Vyrovnanost na to, abychom se dokázali smířit s tím, co změnit nelze. A rozum na to, abychom mezi těmi věcmi dokázali rozlišovat. Židovské přísloví | Detail citátu

Moudrý může být jen ten, kdo se nepovažuje za moudrého. Čínské přísloví | Detail citátu

Moudrostí je pozorování života, nikoli smrti. Benedictus Baruch de Spinoza | Detail citátu

I moudrý se mýlí sedmkrát denně. Italská přísloví | Detail citátu

Doufám, že budu studentem až do konce života. Čechov Anton Pavlovič | Detail citátu

Když to neudělám já, kdo to udělá? Když to neudělám nyní, kdy to udělám? Když to udělám pro sebe, co jsem to za člověka? Hiller Arthur | Detail citátu

Přemoudřelost je jeden z druhů moudrosti hodný největšího opovržení. Georg Christoph Lichtenberg | Detail citátu

Tragédie lidského rodu: všeobecně platí, že člověk je moudrý jednostranně, ale hloupý mnohostranně. Hirszfeld | Detail citátu

Moudří vynikají, protože vidí sami sebe jako součást celku. Lao-C' | Detail citátu

Launegayerův postřeh: klást hloupé otázky je snazší než napravovat hloupé chyby. Murphy | Detail citátu

Kdo žije bez bláhovostí, není tak moudrý, jak si myslí. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Nošení kamenů s mudrcem je lepší než pití vína s falešným člověkem. Arabská přísloví | Detail citátu

Ničeho nelitovat, to je počátek vší moudrosti. Maugham William Somerset | Detail citátu

Není těžké být moudrým, ale umění je přesvědčit o tom ty druhé. N.N. | Detail citátu

Plody ze stromu poznání jsou pro jednoho člověka velmi trpké. Shaw George Bernard | Detail citátu

Pod svícnem bývá největší tma. České přísloví | Detail citátu

Jsme obklopeni moudrostí, člověk není jejím pramenem, nýbrž pouhou nádrží a může vydat jen to, co nasbíral. Ernst Thompson Seton | Detail citátu

Moudrost je poznání věčných pravd upotřebitelných v životě. Marcus Tullius Cicero | Detail citátu

Být moudrý je mezi přáteli netaktní. Wiesław Brudziňski | Detail citátu

Je mnohem snazší být moudrý za druhé než sám za sebe. Rochefoucauld Francois Duc de la | Detail citátu

Moudrost je schopnost pohledu odjinud. Patricie Holečková | Detail citátu

Když se šíp mine cíle, viní z toho střelec sama sebe, ne druhého člověka. Tak si počíná i mudrc. Mudrc hledá všechno v sobě, nerozumný člověk všechno v druhém. Konfucius | Detail citátu

Nic není moudrosti vzdálenější než její předstírání. Patricie Holečková | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..