Největší chyba, kterou v životě můžete udělat, je mít pořád strach, že nějakou uděláte.

Autor citátu: Elbert Hubbard     Téma: omyly

Zpět Úvodní stránka
Relaxace.net

Další citáty pro téma omyly

Setrvání na svých omylech, je to věrnost sobě samému? Stanislaw Jerzy Lec | Detail citátu

S úsilím, jakým zakrýváme svoje nedostatky, bychom se jich mohli snadno zbavit. Michelangelo Buonarroti | Detail citátu

Nehovořte o chybách, ty budou hovořit samy za sebe. Winston Churchill | Detail citátu

Ten, kdo skrývá své chyby, vystavuje se nebezpečí, že bude souzen podle cizích. N.N. | Detail citátu

Někteří lidé prostě žijí v dokonalé sibióze se svým omylem. Erich von Däniken | Detail citátu

Opravdovým zdrojem poznání je omyl. Karel Čapek | Detail citátu

Člověk se dopouští z nevědomosti chyb, které nelze napravit. Frank Harris | Detail citátu

Snadno zapomeneme na svoje chyby, když o nich neví nikdo jiný než my. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Člověku, který vysvětluje každý svůj omyl, nezbývá čas na nic jiného. Turecká přísloví | Detail citátu

Zdánlivě dobří skrývají své chyby před sebou i před ostatními, skutečně dobří je znají a přiznávají je. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Málo se zamýšlíme nad příčinami chyb. Jak často vznikají z nejasného příkazu. Stefan Garzyňski | Detail citátu

Všeobecný souhlas není často ničím jiným než všeobecným omylem. Charlie Chaplin | Detail citátu

Miluj své nepřátele, protože ti připomínají tvé chyby. Benjamin Franklin | Detail citátu

Přiznáváme se k chybám, abychom aspoň upřímností trochu napravili, co nám ty chyby už nadrobily. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Naši otcové tím, že se mýlili, ušetřili nás svých omylů. Bernard Le Bouvier de Fontenelle | Detail citátu

Největší chyba, kterou v životě můžete udělat, je mít pořád strach, že nějakou uděláte. Elbert Hubbard | Detail citátu

Je to víc než zločin - je to chyba! Charles Maurice Talleyrand-Périgord | Detail citátu

Omyl je bez viny. Latinská přísloví | Detail citátu

Kdo ti povídá o chybách druhých, bude i druhým povídat o chybách tvých. Thomas Mann | Detail citátu

Cizí chyby máme na očích, svoje za zády. Arabská přísloví | Detail citátu

V šachové partii vyhrává ten, kdo udělá chybu jako předposlední. Savielly Grigorievich Tartakower | Detail citátu

Když si nepřiznáš svou chybu, uděláš další. Čínská přísloví | Detail citátu

Nenávidím nikoli člověka, ale jeho chyby. Nikolaj Gavrilovič Černyševskij | Detail citátu

Nelze být člověkem a nechybovat. Rabi Moses Ben Maimon Maimonides | Detail citátu

Nemá chyby - jen tu, že je bez chyb. Gaius Plinius Secundus Maior | Detail citátu

Jestliže jsou fakta, z nichž úvaha vychází, špatně zjištěna nebo chybná, celá úvaha se zhroutí, nebo vede k nesprávnému závěru. Lze tedy říci, že omyly vědeckých teorií plynou ponejvíc z nesprávných výchozích informací. Tristan Bernard | Detail citátu

V životě je třeba se mýlit. Mýlit totiž znamená poznávat. Romain Rolland | Detail citátu

Lidské chyby se vyvíjejí časem, tak jako vrásky na tváři. Georg Christoph Lichtenberg | Detail citátu

Vidíš-li, že se někdo mýlí, nehněvej se naň. Pomni, že není možné mýlit se schválně. Lucius Annaeus Seneca | Detail citátu

Chyby velkých lidí jsou potěšením pro malé. Benjamin Disraeli | Detail citátu

Zoufalství je největší z našich chyb. Luc de Clapiers Vauvenargues | Detail citátu

Svoje chyby přejmenoval na opomenutí. Josef Poláček | Detail citátu

Napravovat staré chyby stojí často víc úsilí než dělat nové. Wiesław Brudziňski | Detail citátu

Slovo prostě mění způsob vidění nebo chápání skutečnosti. Tak se stává spojencem omylu. Stefan Garzyňski | Detail citátu

I chyba může být užitečná, dokud jsme mladí, ale nenesme ji s sebou do stáří. Johann Wolfgang Goethe | Detail citátu

Omyly ducha přibývají ve stáří jako vrásky na tváři. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Vady velkých jsou radostí lidí malých. Benjamin Disraeli | Detail citátu

Chyby lze vždy prominout, pokud máš sílu se k nim přiznat. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Dějiny názorů člověka nejsou ničím jiným než dějinami jeho omylů. Voltaire | Detail citátu

Není větší chyby, než přestat zkoušet. Johann Wolfgang Goethe | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..