Omyl je nejplodnější věc na světě, jenže aby přinesl plody, musí nejprve zmizet.

Autor citátu: Bernard Berenson     Téma: omyly

Zpět Úvodní stránka
Relaxace.net

Další citáty pro téma omyly

Největší chyba je, že si nejsme vědomi žádné chyby. Thomas Carlyle | Detail citátu

Mám raději omyly nadšence, než lhostejnost mudrce. Anatole France | Detail citátu

Neúspěšný je ten muž, který nedokázal využít vlastních chyb. Elbert Hubbard | Detail citátu

Setrvání ve svých omylech - to je věrnost sobě samému. Stanislaw Jerzy Lec | Detail citátu

Chyby velkých lidí jsou potěšením pro malé. Benjamin Disraeli | Detail citátu

Mám opravdu štěstí. Vždy, když jsem se dopustil nějaké chyby, vyčítali mi ji. Konfucius | Detail citátu

Kdo z hrdosti nepřizná vlastní chyby, nemá hrdost. Charles Dickens | Detail citátu

Naši otcové tím, že se mýlili, ušetřili nás svých omylů. Bernard Le Bouvier de Fontenelle | Detail citátu

Chybovat je v povaze člověka, ale jen hlupák na svém omylu setrvává. Marcus Tullius Cicero | Detail citátu

Jestliže jsou fakta, z nichž úvaha vychází, špatně zjištěna nebo chybná, celá úvaha se zhroutí, nebo vede k nesprávnému závěru. Lze tedy říci, že omyly vědeckých teorií plynou ponejvíc z nesprávných výchozích informací. Tristan Bernard | Detail citátu

Největší chybou člověka je, že má mnoho malých chyb. Jean Paul | Detail citátu

Omyly nemohou být omluveny lépe, než když je jako omyly rozpoznáme. Pedro Calderón de la Barca | Detail citátu

Opravdovým zdrojem poznání je omyl. Karel Čapek | Detail citátu

Miluj své nepřátele, protože ti připomínají tvé chyby. Benjamin Franklin | Detail citátu

Není větší chyby, než přestat zkoušet. Johann Wolfgang Goethe | Detail citátu

Velká chyba je přehlížet malou. Patricie Holečková | Detail citátu

Zoufalství je největší z našich chyb. Luc de Clapiers Vauvenargues | Detail citátu

Každý hlupák dovede hájit své omyly. Když však své chyby uznáte, cítíte se povzneseni a máte velikánskou radost. Andrew Carnegie | Detail citátu

Často upadáme do omylu, když si myslíme, že to, co nám druhý říká, si skutečně také myslí. Johannes Robert Becher | Detail citátu

Kdybychom byli bez chyb, nezpůsobilo by nám takovou radost odhalovat chyby druhých. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

I chyba může být užitečná, dokud jsme mladí, ale nenesme ji s sebou do stáří. Johann Wolfgang Goethe | Detail citátu

Setrvání na svých omylech, je to věrnost sobě samému? Stanislaw Jerzy Lec | Detail citátu

V životě je třeba se mýlit. Mýlit totiž znamená poznávat. Romain Rolland | Detail citátu

Lidské chyby se vyvíjejí časem, tak jako vrásky na tváři. Georg Christoph Lichtenberg | Detail citátu

Chyba je, když věříš každému, ale chyba je i to, když nevěříš nikomu. Lucius Annaeus Seneca | Detail citátu

Přílišná horlivost působí jenom omyly. Moliére | Detail citátu

Miluje-li se člověk příliš, mýlí se velmi těžce. Pohrdá-li sebou, mýlí se dvojnásob. Karel Čapek | Detail citátu

Pokud neděláte chyby, pravděpodobně spíte. Benny Hermansson | Detail citátu

Jak dlouho trvá hodina? Možná přesně tak dlouho, aby člověk mohl poznat své chyby a omyly, napravit jejich důsledky, anebo jen poznat okamžik lítosti. Vteřiny poznání jsou snad víc než léta hloubání. Luděk Pachman | Detail citátu

Omyl tisíců uhájí vždy své právo proti pravdě jednotlivce. Stefan Zweig | Detail citátu

Omyly mají skoro vždycky posvátný charakter. Salvator Dalí | Detail citátu

Vidíš-li, že se někdo mýlí, nehněvej se naň. Pomni, že není možné mýlit se schválně. Lucius Annaeus Seneca | Detail citátu

Člověk, který nikdy nedělá chyby, je člověk, který nikdy nedělá nic. Theodore Roosevelt | Detail citátu

Když mi někdo vyčítá, že si odporuji, odpovídám: "Protože jsem se jednou nebo dvakrát zmýlil, nehodlám setrvat v omylu navěky". Luc de Clapiers Vauvenargues | Detail citátu

Přiznáváme se k chybám, abychom aspoň upřímností trochu napravili, co nám ty chyby už nadrobily. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Nejedno vysvětlení je horší než samotná chyba. Perská přísloví | Detail citátu

Mýlit se není žádná ostuda, jestliže se dokážu z omylu poučit, že člověk nesmí vynášet své soudy a odsudky zbrkle. Erich von Däniken | Detail citátu

Jestli neumíš udělat chybu, neumíš nic. Marva Collinsová | Detail citátu

Slabost je jediná chyba, kterou není možné napravit. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Doufejme, že i omyly někdy podléhají chybám. Pak by se všechno napravilo samo sebou. Stanislaw Jerzy Lec | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..