Chyby a omyly těch druhých jsou vždycky důvodem k radosti.

Autor citátu: André Gide     Téma: omyly

Zpět Úvodní stránka
Relaxace.net

Další citáty pro téma omyly

Někdo musí vyzkoušet, kudy cesta nevede. Rudolf Křesťan | Detail citátu

Náš život je plný omylů. Některé z nich se nám však podaří pojmenovat až řadu let po jejich vzniku. Lech Przeczek | Detail citátu

Člověk, který se dopustil chyby, není týž, kdo se jí dopustil. André Maurois | Detail citátu

Žádný omyl není tak velký, aby neměl svoje posluchače. Martin Luther | Detail citátu

Nehovořte o chybách, ty budou hovořit samy za sebe. Winston Churchill | Detail citátu

Nemá chyby - jen tu, že je bez chyb. Gaius Plinius Secundus Maior | Detail citátu

Člověk se dopouští z nevědomosti chyb, které nelze napravit. Frank Harris | Detail citátu

Mýlit se je lidské. Proto jsou tyrani neomylní. Tomáš Janovic | Detail citátu

K malým chybám se přiznáváme, abychom přesvědčili ostatní, že nemáme velké. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Chyby dělají člověka sympatickým. Johann Wolfgang Goethe | Detail citátu

Miluje-li se člověk příliš, mýlí se velmi těžce. Pohrdá-li sebou, mýlí se dvojnásob. Karel Čapek | Detail citátu

Setrvání na svých omylech, je to věrnost sobě samému? Stanislaw Jerzy Lec | Detail citátu

Samolibost zveličuje naše chyby stejně jako naše ctnosti. Johann Wolfgang Goethe | Detail citátu

Když si nepřiznáš svou chybu, uděláš další. Čínská přísloví | Detail citátu

Napravovat staré chyby stojí často víc úsilí než dělat nové. Wiesław Brudziňski | Detail citátu

V šachové partii vyhrává ten, kdo udělá chybu jako předposlední. Savielly Grigorievich Tartakower | Detail citátu

Někteří lidé prostě žijí v dokonalé sibióze se svým omylem. Erich von Däniken | Detail citátu

Vady velkých jsou radostí lidí malých. Benjamin Disraeli | Detail citátu

Ještě jsem se nesetkal s člověkem, který by dokázal vidět své chyby a sám před sebou se z nich obvinit. Konfucius | Detail citátu

Jestliže jsou fakta, z nichž úvaha vychází, špatně zjištěna nebo chybná, celá úvaha se zhroutí, nebo vede k nesprávnému závěru. Lze tedy říci, že omyly vědeckých teorií plynou ponejvíc z nesprávných výchozích informací. Tristan Bernard | Detail citátu

Mám opravdu štěstí. Vždy, když jsem se dopustil nějaké chyby, vyčítali mi ji. Konfucius | Detail citátu

Nelze být člověkem a nechybovat. Rabi Moses Ben Maimon Maimonides | Detail citátu

Kdo ti povídá o chybách druhých, bude i druhým povídat o chybách tvých. Thomas Mann | Detail citátu

Neexistují chyby, jen ponaučení. Chérie Carter-Scottová | Detail citátu

Mýlit se je lidské. Marcus Tullius Cicero | Detail citátu

Nejasnost, toť říše omylu. Luc de Clapiers Vauvenargues | Detail citátu

Poznat svůj omyl znamená opravit svůj omyl. Čínská přísloví | Detail citátu

Úsilí, s nímž skrýváme své chyby, by stačilo, abychom se jich zbavili. Michelangelo Antonioni | Detail citátu

Velká chyba je přehlížet malou. Patricie Holečková | Detail citátu

Většina našich chyb se dá omluvit spíše než prostředky, kterými se je snažíme utajit. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Omyly mají svou cenu, ale ne každý. Ne každý, kdo pluje do Indie objeví Ameriku. Erich Kästner | Detail citátu

Zoufalství je největší z našich chyb. Luc de Clapiers Vauvenargues | Detail citátu

Dávejte mi co nejvíce plodných omylů plných zárodků myšlenek a nechte si své jalové pravdy. Vilfredo Pareto | Detail citátu

Omyly ducha přibývají ve stáří jako vrásky na tváři. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Nenávidím nikoli člověka, ale jeho chyby. Nikolaj Gavrilovič Černyševskij | Detail citátu

Radost z toho, že někdo objeví něco nového, je omyl starý 6000 let. Jean Paul | Detail citátu

Největší chyba, kterou v životě můžete udělat, je mít pořád strach, že nějakou uděláte. Elbert Hubbard | Detail citátu

Omyly mají skoro vždycky posvátný charakter. Salvator Dalí | Detail citátu

S úsilím, jakým zakrýváme svoje nedostatky, bychom se jich mohli snadno zbavit. Michelangelo Buonarroti | Detail citátu

Neúspěšný je ten muž, který nedokázal využít vlastních chyb. Elbert Hubbard | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..