Setrvání ve svých omylech - to je věrnost sobě samému.

Autor citátu: Stanislaw Jerzy Lec     Téma: omyly

Zpět Úvodní stránka

Další citáty pro téma omyly

Omyly nemohou být omluveny lépe, než když je jako omyly rozpoznáme. Pedro Calderón de la Barca | Detail citátu

Největší chybou člověka je, že má mnoho malých chyb. Jean Paul | Detail citátu

Člověk, který nikdy nedělá chyby, je člověk, který nikdy nedělá nic. Theodore Roosevelt | Detail citátu

Svoje chyby přejmenoval na opomenutí. Josef Poláček | Detail citátu

Někteří lidé nedělají chyby, protože se nikdy nepokusili dělat něco, co stojí za to. Johann Wolfgang Goethe | Detail citátu

Velká chyba je přehlížet malou. Patricie Holečková | Detail citátu

Omyl je bez viny, omyl vinu nenese. Walther von der Vegelweide | Detail citátu

Samolibost zveličuje naše chyby stejně jako naše ctnosti. Johann Wolfgang Goethe | Detail citátu

Není větší chyby, než přestat zkoušet. Johann Wolfgang Goethe | Detail citátu

Dějiny názorů člověka nejsou ničím jiným než dějinami jeho omylů. Voltaire | Detail citátu

Opravdovým zdrojem poznání je omyl. Karel Čapek | Detail citátu

Mám opravdu štěstí. Vždy, když jsem se dopustil nějaké chyby, vyčítali mi ji. Konfucius | Detail citátu

Když mi někdo vyčítá, že si odporuji, odpovídám: "Protože jsem se jednou nebo dvakrát zmýlil, nehodlám setrvat v omylu navěky". Luc de Clapiers Vauvenargues | Detail citátu

Je to víc než zločin - je to chyba! Charles Maurice Talleyrand-Périgord | Detail citátu

K malým chybám se přiznáváme, abychom přesvědčili ostatní, že nemáme velké. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Neúspěšný je ten muž, který nedokázal využít vlastních chyb. Elbert Hubbard | Detail citátu

Chyby dělají člověka sympatickým. Johann Wolfgang Goethe | Detail citátu

Setrvání ve svých omylech - to je věrnost sobě samému. Stanislaw Jerzy Lec | Detail citátu

Největší chyba je, že si nejsme vědomi žádné chyby. Thomas Carlyle | Detail citátu

Podvod je nečestný. Omyl nikdy. Georg Christoph Lichtenberg | Detail citátu

Lidské chyby se vyvíjejí časem, tak jako vrásky na tváři. Georg Christoph Lichtenberg | Detail citátu

Chyby lze vždy prominout, pokud máš sílu se k nim přiznat. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Nesvalujte své chyby na epochu, má dost vlastních. Gabriel Laub | Detail citátu

Vidíš-li, že se někdo mýlí, nehněvej se naň. Pomni, že není možné mýlit se schválně. Lucius Annaeus Seneca | Detail citátu

Dávejte mi co nejvíce plodných omylů plných zárodků myšlenek a nechte si své jalové pravdy. Vilfredo Pareto | Detail citátu

Omyl tisíců uhájí vždy své právo proti pravdě jednotlivce. Stefan Zweig | Detail citátu

Člověku, který vysvětluje každý svůj omyl, nezbývá čas na nic jiného. Turecká přísloví | Detail citátu

Nejčastěji se mýlí ti, kdo nepřipustí, že by se kdy mohli mýlit. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Chyba je, když věříš každému, ale chyba je i to, když nevěříš nikomu. Lucius Annaeus Seneca | Detail citátu

Poznat svůj omyl znamená opravit svůj omyl. Čínská přísloví | Detail citátu

Pokud neděláte chyby, pravděpodobně spíte. Benny Hermansson | Detail citátu

Doufejme, že i omyly někdy podléhají chybám. Pak by se všechno napravilo samo sebou. Stanislaw Jerzy Lec | Detail citátu

Miluje-li se člověk příliš, mýlí se velmi těžce. Pohrdá-li sebou, mýlí se dvojnásob. Karel Čapek | Detail citátu

I chyba může být užitečná, dokud jsme mladí, ale nenesme ji s sebou do stáří. Johann Wolfgang Goethe | Detail citátu

Jestli neumíš udělat chybu, neumíš nic. Marva Collinsová | Detail citátu

Člověk, který se dopustil chyby, není týž, kdo se jí dopustil. André Maurois | Detail citátu

Největší chyba, kterou v životě můžete udělat, je mít pořád strach, že nějakou uděláte. Elbert Hubbard | Detail citátu

Každý někdy udělá chybu, ale je důležité si ji přiznat, ne z ní vinit okolí. Lee Iacocca | Detail citátu

S úsilím, jakým zakrýváme svoje nedostatky, bychom se jich mohli snadno zbavit. Michelangelo Buonarroti | Detail citátu

Radost z toho, že někdo objeví něco nového, je omyl starý 6000 let. Jean Paul | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..