Člověk, který se dopustil chyby, není týž, kdo se jí dopustil.

Autor citátu: André Maurois     Téma: omyly

Zpět Úvodní stránka

Další citáty pro téma omyly

Zoufalství je největší z našich chyb. Luc de Clapiers Vauvenargues | Detail citátu

Pouze velkým lidem přísluší mít velké chyby. A každý má představy o své velikosti. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Největší chyba je, že si nejsme vědomi žádné chyby. Thomas Carlyle | Detail citátu

Slovo prostě mění způsob vidění nebo chápání skutečnosti. Tak se stává spojencem omylu. Stefan Garzyňski | Detail citátu

Mýlí se ti, kteří doufají, že si stačí sami. Walther von der Vegelweide | Detail citátu

Nejasnost, toť říše omylu. Luc de Clapiers Vauvenargues | Detail citátu

Cizí chyby máme na očích, svoje za zády. Arabská přísloví | Detail citátu

Chyby velkých lidí jsou potěšením pro malé. Benjamin Disraeli | Detail citátu

Často upadáme do omylu, když si myslíme, že to, co nám druhý říká, si skutečně také myslí. Johannes Robert Becher | Detail citátu

Mýlit se je lidské. Marcus Tullius Cicero | Detail citátu

Velká chyba je přehlížet malou. Patricie Holečková | Detail citátu

S úsilím, jakým zakrýváme svoje nedostatky, bychom se jich mohli snadno zbavit. Michelangelo Buonarroti | Detail citátu

Omyl je bez viny, omyl vinu nenese. Walther von der Vegelweide | Detail citátu

Omyly moudrého člověka se podobají zatmění slunce. Když se mýlí, všichni to vidí a vidí i jeho nápravu. Čínská přísloví | Detail citátu

Omyl tisíců uhájí vždy své právo proti pravdě jednotlivce. Stefan Zweig | Detail citátu

Omyly mají svou cenu, ale ne každý. Ne každý, kdo pluje do Indie objeví Ameriku. Erich Kästner | Detail citátu

Člověku, který vysvětluje každý svůj omyl, nezbývá čas na nic jiného. Turecká přísloví | Detail citátu

Miluje-li se člověk příliš, mýlí se velmi těžce. Pohrdá-li sebou, mýlí se dvojnásob. Karel Čapek | Detail citátu

Jak dlouho trvá hodina? Možná přesně tak dlouho, aby člověk mohl poznat své chyby a omyly, napravit jejich důsledky, anebo jen poznat okamžik lítosti. Vteřiny poznání jsou snad víc než léta hloubání. Luděk Pachman | Detail citátu

Vady velkých jsou radostí lidí malých. Benjamin Disraeli | Detail citátu

Raději živé chyby než mrtvou dokonalost. Georges Duhamel | Detail citátu

Mezi jinými nevýhodami smrtelné povahy je i ta slepota mysli, že nejenom jsme nuceni dopouštět se omylů, ale svoje chyby i milujeme. Lucius Annaeus Seneca | Detail citátu

I chyba může být užitečná, dokud jsme mladí, ale nenesme ji s sebou do stáří. Johann Wolfgang Goethe | Detail citátu

Když si uvědomíte, že jste udělali chybu, učiňte ihned kroky k nápravě. Dalajlama | Detail citátu

Dělá-li soupeř chybu, netřeba ho rušit. Napoleon Bonaparte | Detail citátu

Neexistují chyby, jen ponaučení. Chérie Carter-Scottová | Detail citátu

Mýlit se není žádná ostuda, jestliže se dokážu z omylu poučit, že člověk nesmí vynášet své soudy a odsudky zbrkle. Erich von Däniken | Detail citátu

Omyl je bez viny. Latinská přísloví | Detail citátu

Napravovat staré chyby stojí často víc úsilí než dělat nové. Wiesław Brudziňski | Detail citátu

Chyby dělají člověka sympatickým. Johann Wolfgang Goethe | Detail citátu

Setrvání na svých omylech, je to věrnost sobě samému? Stanislaw Jerzy Lec | Detail citátu

Někteří lidé prostě žijí v dokonalé sibióze se svým omylem. Erich von Däniken | Detail citátu

My děláme chyby z nedopatření, kdežto jiní je dělají z blbosti. Gabriel Laub | Detail citátu

Pokud neděláte chyby, pravděpodobně spíte. Benny Hermansson | Detail citátu

Vidíš-li, že se někdo mýlí, nehněvej se naň. Pomni, že není možné mýlit se schválně. Lucius Annaeus Seneca | Detail citátu

Miluj své nepřátele, protože ti připomínají tvé chyby. Benjamin Franklin | Detail citátu

Chybovat je v povaze člověka, ale jen hlupák na svém omylu setrvává. Marcus Tullius Cicero | Detail citátu

Nehovořte o chybách, ty budou hovořit samy za sebe. Winston Churchill | Detail citátu

Mám raději omyly nadšence, než lhostejnost mudrce. Anatole France | Detail citátu

Žádný omyl není tak velký, aby neměl svoje posluchače. Martin Luther | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..