Člověk, který se dopustil chyby, není týž, kdo se jí dopustil.

Autor citátu: André Maurois     Téma: omyly

Zpět Úvodní stránka
Relaxace.net

Další citáty pro téma omyly

Dějiny názorů člověka nejsou ničím jiným než dějinami jeho omylů. Voltaire | Detail citátu

Všeobecný souhlas není často ničím jiným než všeobecným omylem. Charlie Chaplin | Detail citátu

Všichni máme dost sil na zveličení chyb těch druhých. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Člověk se dopouští z nevědomosti chyb, které nelze napravit. Frank Harris | Detail citátu

Je možné omylem koupit, je nemyslitelné omylem prodat. Čínská přísloví | Detail citátu

Pokud neděláte chyby, pravděpodobně spíte. Benny Hermansson | Detail citátu

Chyby lze vždy prominout, pokud máš sílu se k nim přiznat. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Když si nepřiznáš svou chybu, uděláš další. Čínská přísloví | Detail citátu

Dělá-li soupeř chybu, netřeba ho rušit. Napoleon Bonaparte | Detail citátu

I chyba může být užitečná, dokud jsme mladí, ale nenesme ji s sebou do stáří. Johann Wolfgang Goethe | Detail citátu

Radost z toho, že někdo objeví něco nového, je omyl starý 6000 let. Jean Paul | Detail citátu

Mýlit se není žádná ostuda, jestliže se dokážu z omylu poučit, že člověk nesmí vynášet své soudy a odsudky zbrkle. Erich von Däniken | Detail citátu

Někteří lidé nedělají chyby, protože se nikdy nepokusili dělat něco, co stojí za to. Johann Wolfgang Goethe | Detail citátu

Někteří lidé prostě žijí v dokonalé sibióze se svým omylem. Erich von Däniken | Detail citátu

Naši otcové tím, že se mýlili, ušetřili nás svých omylů. Bernard Le Bouvier de Fontenelle | Detail citátu

Žádný omyl není tak velký, aby neměl svoje posluchače. Martin Luther | Detail citátu

Omyly moudrého člověka se podobají zatmění slunce. Když se mýlí, všichni to vidí a vidí i jeho nápravu. Čínská přísloví | Detail citátu

Cizí chyby opakují pouze ti, kteří ani neumí udělat vlastní. Lech Przeczek | Detail citátu

S úsilím, jakým zakrýváme svoje nedostatky, bychom se jich mohli snadno zbavit. Michelangelo Buonarroti | Detail citátu

Ten, kdo skrývá své chyby, vystavuje se nebezpečí, že bude souzen podle cizích. N.N. | Detail citátu

Omyl je bez viny. Latinská přísloví | Detail citátu

Kdo ti povídá o chybách druhých, bude i druhým povídat o chybách tvých. Thomas Mann | Detail citátu

Omyl je bez viny, omyl vinu nenese. Walther von der Vegelweide | Detail citátu

Nenávidím nikoli člověka, ale jeho chyby. Nikolaj Gavrilovič Černyševskij | Detail citátu

Není větší chyby, než přestat zkoušet. Johann Wolfgang Goethe | Detail citátu

Největší chybou člověka je, že má mnoho malých chyb. Jean Paul | Detail citátu

Přiznat vlastní chybu je nejtěžší pro ty, kdo si jsou nejméně jisti vlastními schopnostmi. Mark Hume McCormack | Detail citátu

Chyby a omyly těch druhých jsou vždycky důvodem k radosti. André Gide | Detail citátu

Každý člověk dělá chyby, ale jen hlupák u nich zůstává. Marcus Tullius Cicero | Detail citátu

Napravovat staré chyby stojí často víc úsilí než dělat nové. Wiesław Brudziňski | Detail citátu

Člověku, který vysvětluje každý svůj omyl, nezbývá čas na nic jiného. Turecká přísloví | Detail citátu

Náš život je plný omylů. Některé z nich se nám však podaří pojmenovat až řadu let po jejich vzniku. Lech Przeczek | Detail citátu

Pouze velkým lidem přísluší mít velké chyby. A každý má představy o své velikosti. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Často upadáme do omylu, když si myslíme, že to, co nám druhý říká, si skutečně také myslí. Johannes Robert Becher | Detail citátu

V životě je třeba se mýlit. Mýlit totiž znamená poznávat. Romain Rolland | Detail citátu

Neúspěšný je ten muž, který nedokázal využít vlastních chyb. Elbert Hubbard | Detail citátu

Omyly mají skoro vždycky posvátný charakter. Salvator Dalí | Detail citátu

Chybovat je v povaze člověka, ale jen hlupák na svém omylu setrvává. Marcus Tullius Cicero | Detail citátu

Cizí chyby máme na očích, svoje za zády. Arabská přísloví | Detail citátu

Jak dlouho trvá hodina? Možná přesně tak dlouho, aby člověk mohl poznat své chyby a omyly, napravit jejich důsledky, anebo jen poznat okamžik lítosti. Vteřiny poznání jsou snad víc než léta hloubání. Luděk Pachman | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..