Člověk, který se dopustil chyby, není týž, kdo se jí dopustil.

Autor citátu: André Maurois     Téma: omyly

Zpět Úvodní stránka

Další citáty pro téma omyly

Raději živé chyby než mrtvou dokonalost. Georges Duhamel | Detail citátu

Kdybychom byli bez chyb, nezpůsobilo by nám takovou radost odhalovat chyby druhých. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Všeobecný souhlas není často ničím jiným než všeobecným omylem. Charlie Chaplin | Detail citátu

Všichni se mýlíme, ale každý se mýlí po svém. Georg Christoph Lichtenberg | Detail citátu

Chybovat je v povaze člověka, ale jen hlupák na svém omylu setrvává. Marcus Tullius Cicero | Detail citátu

Radost z toho, že někdo objeví něco nového, je omyl starý 6000 let. Jean Paul | Detail citátu

Mýlit se je lidské, ale setrvávat v omylu je ďábelské. Latinská přísloví | Detail citátu

Samolibost zveličuje naše chyby stejně jako naše ctnosti. Johann Wolfgang Goethe | Detail citátu

Někdo musí vyzkoušet, kudy cesta nevede. Rudolf Křesťan | Detail citátu

Mýlit se je lidské. Proto jsou tyrani neomylní. Tomáš Janovic | Detail citátu

Vady velkých jsou radostí lidí malých. Benjamin Disraeli | Detail citátu

Jak dlouho trvá hodina? Možná přesně tak dlouho, aby člověk mohl poznat své chyby a omyly, napravit jejich důsledky, anebo jen poznat okamžik lítosti. Vteřiny poznání jsou snad víc než léta hloubání. Luděk Pachman | Detail citátu

Dějiny názorů člověka nejsou ničím jiným než dějinami jeho omylů. Voltaire | Detail citátu

Málo se zamýšlíme nad příčinami chyb. Jak často vznikají z nejasného příkazu. Stefan Garzyňski | Detail citátu

Neúspěšný je ten muž, který nedokázal využít vlastních chyb. Elbert Hubbard | Detail citátu

Nenávidím nikoli člověka, ale jeho chyby. Nikolaj Gavrilovič Černyševskij | Detail citátu

Chyby dělají člověka sympatickým. Johann Wolfgang Goethe | Detail citátu

Mýlit se je lidské. Marcus Tullius Cicero | Detail citátu

Nelze být člověkem a nechybovat. Rabi Moses Ben Maimon Maimonides | Detail citátu

Snadno zapomeneme na svoje chyby, když o nich neví nikdo jiný než my. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Většina našich chyb se dá omluvit spíše než prostředky, kterými se je snažíme utajit. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Přiznáváme se k chybám, abychom aspoň upřímností trochu napravili, co nám ty chyby už nadrobily. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Jestliže jsou fakta, z nichž úvaha vychází, špatně zjištěna nebo chybná, celá úvaha se zhroutí, nebo vede k nesprávnému závěru. Lze tedy říci, že omyly vědeckých teorií plynou ponejvíc z nesprávných výchozích informací. Tristan Bernard | Detail citátu

Setrvání na svých omylech, je to věrnost sobě samému? Stanislaw Jerzy Lec | Detail citátu

Pryč se starými omyly! Ať žijí nové omyly! Václav Dušek | Detail citátu

Vidíš-li, že se někdo mýlí, nehněvej se naň. Pomni, že není možné mýlit se schválně. Lucius Annaeus Seneca | Detail citátu

Zdánlivě dobří skrývají své chyby před sebou i před ostatními, skutečně dobří je znají a přiznávají je. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Omyly mají svou cenu, ale ne každý. Ne každý, kdo pluje do Indie objeví Ameriku. Erich Kästner | Detail citátu

Největší chybou člověka je, že má mnoho malých chyb. Jean Paul | Detail citátu

My děláme chyby z nedopatření, kdežto jiní je dělají z blbosti. Gabriel Laub | Detail citátu

Vždycky otevřeně přiznej chybu. Ostatní přestanou dávat pozor a umožní ti udělat další. Mark Twain | Detail citátu

Nesvalujte své chyby na epochu, má dost vlastních. Gabriel Laub | Detail citátu

Úsilí, s nímž skrýváme své chyby, by stačilo, abychom se jich zbavili. Michelangelo Antonioni | Detail citátu

Člověku, který vysvětluje každý svůj omyl, nezbývá čas na nic jiného. Turecká přísloví | Detail citátu

Poznat svůj omyl znamená opravit svůj omyl. Čínská přísloví | Detail citátu

Největší chyba, kterou v životě můžete udělat, je mít pořád strach, že nějakou uděláte. Elbert Hubbard | Detail citátu

Miluj své nepřátele, protože ti připomínají tvé chyby. Benjamin Franklin | Detail citátu

Jestli neumíš udělat chybu, neumíš nic. Marva Collinsová | Detail citátu

Nemá chyby - jen tu, že je bez chyb. Gaius Plinius Secundus Maior | Detail citátu

Omyly mají skoro vždycky posvátný charakter. Salvator Dalí | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..