Ideál je v tobě samém. Překážky k jeho dosažení jsou také v sobě. Téma: štěstí | Detail citátu

Největší chyba je, že si nejsme vědomi žádné chyby. Téma: omyly | Detail citátu

Každý velký čin se zdá být zpočátku nemožný. Téma: štěstí | Detail citátu

Pokud něco stojí vůbec za námahu, je třeba to udělat pořádně. Téma: práce | Detail citátu

Člověk nesmí naříkat na svou dobu, z toho nic nevzejde. Doba je zlá, nuže tu jsi, abys ji udělal lepší. Téma: lidé | Detail citátu

Vlastní univerzitou našeho života je sbírka knih. Téma: knihy | Detail citátu

Láska dvou lidí bez erotiky je pouze odporná hra slov a falše. Téma: sex | Detail citátu

Ne to, co mám, ale to, co vím, je mým bohatstvím. Téma: peníze | Detail citátu

Nestačí se jen zamilovat do někoho nebo do něčeho, ale je třeba být o své lásce i hluboce přesvědčen. Téma: láska | Detail citátu

Chcete-li odvrátit někoho od nějakého činu, dejte se s ním na toto téma do řeči: čím víc lidé mluví, tím méně jsou ochotni pracovat. Téma: práce | Detail citátu

Šťasten ten, kdo nalezl svou práci, ať si již nežádá více štěstí. Téma: práce | Detail citátu

Teprve, když zdravý onemocní, uvědomí si, co měl. Téma: zdraví | Detail citátu