Zkrať své starosti, aby sis prodloužil život.

Autor citátu: Latinská přísloví     Téma: život

Zpět Úvodní stránka

Další citáty pro téma život

Zkrať své starosti, aby sis prodloužil život. Latinská přísloví | Detail citátu

Žití se podobá denní stráži a délka života takřka jednomu dni, v kterém, vzhlédnuvše k světlu, odevzdáváme heslo jiným, kdo přicházejí po nás. Antifón | Detail citátu

Láska a životy svých blízkých se nikdy nedají nahradit těmi které milujeme a pro které se bezhlavě obětujeme. Odlas Jiří | Detail citátu

Dokázat žasnout je jedním z darů života. Žít je darem úžasu. Anne Wilson Schaef | Detail citátu

Staňte se někomu nezbytným a nikomu nestěžujte život. Ralph Waldo Emerson | Detail citátu

Jsme tu jen na omezenou dobu. Je na Vás jak ten čas prožijete. Ilgner Miroslav | Detail citátu

Život nemůže být příjemný, není-li současně čestný. Marcus Tullius Cicero | Detail citátu

Umění žít - to znamená žít s perspektivou. Fjodor Vasiljevič Gladkov | Detail citátu

Vodu neoceníme, dokud nám nevyschne studna a to platí o všem v životě. Benjamin Franklin | Detail citátu

Přijde, co má přijít. Aischylos | Detail citátu

Jako protiváhu mnoha životních trampot dala nebesačlověku tři věci: naději, spánek a smích. Kant Immanuel | Detail citátu

Žít v chudobě není hanba, žít ve špíně ano. Holandská přísloví | Detail citátu

Člověk je soudce nebo obžalovaný. Soudce sedí. Obžalovaný stojí. Žít vestoje...! Jean Cocteau | Detail citátu

Když už člověk jednou je, tak má koukat, aby byl. A když kouká, aby byl, a je, tak má být to, co je, a nemá být to, co není, jak tomu v mnoha případech je. Jan Werich | Detail citátu

Život - to je dlouhá smrt. Friedrich Nietzsche | Detail citátu

Obětovat svůj život - své štěstí, je vždy pouze smutnou a výjimečnou nutností, nikoli naplněním věčného zákona životního. John Ruskin | Detail citátu

Kdo mnoho krásného v životě získal, musí za to vydat odpovídající měrou. Albert Schweitzer | Detail citátu

Mezi životem, jaký je, a životem, jaký by měl být, je tak velký rozdíl, že ten, kdo nedává pozor, co se děje, a řeší pouze to, co se stát mělo, dělá mnohem více pro svoji zkázu než pro přežití. Niccolo Machiavelli | Detail citátu

Pohádky - to je kouzlo života. Stella Zázvorková | Detail citátu

Rozumět životu můžeme pouze zpětně - dodatečně. Žít ho však musíme směrem dopředu. Milan Kenda | Detail citátu

Nejtrestuhodnější formou roztržitosti je, když lidé zapomínají na radost ze života, když přijímají královsky dary osudu s přesvědčením, že je to samozřejmé. Jirotka Zdeněk | Detail citátu

Když jsi přišel na svět, plakal jsi a všichni se radovali. Žij tak, aby všichni plakali, až ho budeš opouštět. Konfucius | Detail citátu

Život a smrt jsou jako řeka a moře. Chalíl Džibrán | Detail citátu

Život je těžkej a žít ho je kolikrát ještě těžší! Kopecká Kateřina | Detail citátu

Jaký jsem to měla báječný život! Kéž bych to byla dřív pochopila! Coletteová Gabrielle Sidonie | Detail citátu

Neříkejte, že nemáte dost času. Máte k dispozici úplně stejně hodin denně, kolik měl Michaelangelo, Kryštof Kolumbus, T.A.Edison, Albert Einstein nebo Winston Churchill. Brown H. Jackson | Detail citátu

Kdo nežije pro někoho, ani pro sebe nežije. Lucius Annaeus Seneca | Detail citátu

Moudré je říct si každého dne: "Kéž si uchovám lásku k životu". Jan Neruda | Detail citátu

Moudré je říct si každého dne: kéž si uchovám lásku k životu. Neruda Jan | Detail citátu

Člověk by nikdy neměl podvádět, když má karty na výhru. Oscar Wilde | Detail citátu

Život je pes a my jeho patník... Neznámý autor | Detail citátu

Žít z donucení není nutné. Lucius Annaeus Seneca | Detail citátu

Moudré je milovat život tak, jako milujeme ženu - oddávat se mu, ale nelpět na něm. Gaius Iulius Caesar | Detail citátu

Klam je to, co nám pomáhá žít, a sebeklam je vrchol moudrosti. Jiří Marek | Detail citátu

Člověk se v životě dostane do takových situací, že aby nevypadal jako blázen, musí si jako blázen počínat. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Život je boj bez vítěze. Odlas Jiří | Detail citátu

Jsem přesvědčena, že mi těžké chvíle pomohly lépe pochopit, jak je život nekonečně krásný a v každém smyslu bohatý, a jak úplně nepodstatné jsou věci, které nás naplňují úzkostí. Karen Blixenová | Detail citátu

Poznej sám sebe, abys mohl poznat nové lidi... Asi J.A.Komenský | Detail citátu

Život je vinen tím, že příliš záhy odnímá všecky ideje a iluze. Karel Čapek | Detail citátu

Někdy ovšem vidím se nešťastnou, zbytečnou na světě, tak že bych s chladnou myslí odešla ze světa, ale ony přejdou zase, ty doby - jenže mnohdykráte boje takové urvou kus života s sebou. Božena Němcová | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..