Žena je oslnivý efekt přírody.

Autor citátu: Arthur Schopenhauer     Téma: ženy

Zpět Úvodní stránka
Relaxace.net

Další citáty pro téma ženy

Není strašné, když žena, stárnouc, ztratí některé své dívčí návyky. Strašné je, když stárnouc, si tyto návyky zachová. Miroslav Horníček | Detail citátu

Chraň se i ty být v ženině područí a nesvěřuj se jí ve slabé chvilce s tajemstvími - řekni jen něco a zbytek zataj! Homér | Detail citátu

Snaha porozumět ženě je marná. Copak se ženy nediví samy sobě, co provádějí? Ladislav Muška | Detail citátu

Když je třeba udělat v životě důležitý krok, ptá se muž, co má říci. Žena, co si vezme na sebe! Hubbard Elbert Green | Detail citátu

Nejsou ženy nedostupné, jenom chtějí zvýšit vstupné. Žáček Jiří | Detail citátu

Žena je ochotna vždy vyhovět muži, avšak jen zřídkakdy ho poslechnout. Johan Christian Günther | Detail citátu

Jen ve vzácných okamžicích, kdy žena nemyslí na to, co říká, si můžete být jisti, že říká to, co si myslí. Georges Feydeau | Detail citátu

Mě ženy nikdy nepůsobily drobné nepříjemnosti, mě vždy zničily úplně (z filmové komedie Vražedný týden). Pešek Ladislav | Detail citátu

Žena miluje muže málomluvné, protože se domnívá, že ji poslouchají. Guitry Sacha | Detail citátu

Ženská duše stále potřebuje milovat a být milována. Romain Rolland | Detail citátu

Vaše žena vypadá jako Eskymák po zimním spánku! Šimek Miroslav | Detail citátu

Každá žena má v sobě kus tchyně. Renan Joseph Ernest | Detail citátu

U žen ztrácejí jen bázlivci, milují statečné a silné a chtějí být dobyty útokem. Gautier Théophile | Detail citátu

Ženy v malých praktických otázkách mívají více zdravého rozumu a pomáhají mužům, když ti nevědí, jak dál. Italo Calvino | Detail citátu

Zlé ženy a ďáblovy úskoky pocházejí ze stejné dílny. Orientální přísloví | Detail citátu

Jak je možné, že žena zpozoruje vlas na saku svého muže ze vzdálenosti pěti metrů, ale když sedí za volantem nezpozoruje strom? Jacques Tati | Detail citátu

Kdo nemá peněz je chudý, kdo nemá přátel je chudší, ale kdo nemá srdce je nejchudší na světě. Dostojevskij Fjodor Michajlovič | Detail citátu

Není nic tak podobného pudlovi jako jiný pudl. A totéž platí o ženách. Pablo Picasso | Detail citátu

Je nad slunce jasnější, že bůh stvořil ženu, aby zkrotil muže. Shaw George Bernard | Detail citátu

Korunou každé ženy je láska. Euripidés | Detail citátu

Žena ztichne na celé hodiny, když hovoříš o ní. Vittorio de Siza | Detail citátu

Ženy mají zvláštní vášeň pro matematiku. Dělí své stáří dvěma, zdvojnásobují cenu svých šatů, ztrojnásobují plat svých mužů a přičítají pět let k věku svých přítelkyň. Marcel Achard | Detail citátu

Být mladou a nebýt krásnou, je právě tak málo potěšitelné, jako být krásnou avšak nebýt mladou. Rochefoucauld Francois Duc de la | Detail citátu

Ženská logika je vítězstvím pudu nad rozumem. Auguste Comte | Detail citátu

Vdaná žena se pozná podle toho, že si kupuje květiny sama. Françoise Saganová | Detail citátu

S cizími ženami nemáme spát. Správně! Ale ženy, s nimiž spíme, nejsou přece tak docela cizí. Gabriel Laub | Detail citátu

Je lépe ženu rozčilovat, než nudit. Shaw George Bernard | Detail citátu

Když ženy rodí, zaříkají se, že už nikdy nebudou spát s mužem. A než se nadějeme, už jsou zase těhotné. Johann Wolfgang Goethe | Detail citátu

Elegantní žena s hloupým výrazem je nepřípustná. Na druhé straně dokonalé kráse není nic vlastnějšího než přihlouplý výraz. Venuše Milóská je toho nejjasnějším důkazem. Salvator Dalí | Detail citátu

Vše by mohlo být mnohem snesitelnější, kdyby všechny ženy byly provdané a všichni muži svobodní. Twain Mark | Detail citátu

Nejlaskavější ze všech stvoření jsou ženy, a nejnepříjemnější taky. Machiavelli Niccolo | Detail citátu

Já jsem zjistil, že jakmile si pustím nějakou ženskou k tělu, začne žárlit, podezírat, vnucovat se a šíleně otravovat. Zjistil jsem, že jakmile se já spustím s nějakou ženskou, je ze mne sobec a tyran. Ženské všechno obrátí vzhůru nohama. George Bernard Shaw | Detail citátu

Nechtěla před nikým nic skrývat, proto se před každým ochotně svlékla. Lech Przeczek | Detail citátu

Muži žárlí na své předchůdce, ženy žárlí na ty, co přijdou po nich. Achard Marcel | Detail citátu

Ničeho se žena tak neobává, jako být ve správný večer nesprávně oblečena. Charles Aznavour | Detail citátu

Je mnohem snadnější vládnout zemi než ženě. John Milton | Detail citátu

Která žena, byť by byla sebenevinnější, si nepřeje budit závist? Honoré de Balzac | Detail citátu

Žena nespokojená se svým mužem si jej přetváří k obrazu svému. Potom začne být nespokojená se svým obrazem. Ladislav Muška | Detail citátu

Svět dělá žena. Je v něm panovnicí - nic se v něm neděje než skrze ni a pro ni. Žena je tedy velkou vychovatelkou muže. Učí ho půvabným ctnostem, zdvořilosti, diskrétnosti a té hrdosti, která se bojí přijít nevhod. Učíme se u ní, že společnost je složitější a jemněji uspořádána, než soudí myšlenka, že citové sny a šero víry jsou nepřekonatelné, a že to není rozum, co vládne lidmi. Anatole France | Detail citátu

První žena je nenahraditelná. Tohle ovšem víme, až když máme na krku třetí. Oldřich Fišer | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..