Oženit se znamená zdvojnásobit svoje povinnosti a napůl omezit svá práva.

Autor citátu: Arthur Schopenhauer     Téma: manželství

Zpět Úvodní stránka
Relaxace.net

Další citáty pro téma manželství

Pouta manželství jsou tak těžká, že se musí spojit dva, aby je unesli...někdy i tři. Alexandre Dumas mladší | Detail citátu

Takové manželství, to není nějaká betonová stráda. A právě to je celej ten kumšt a celej ten vtip, že v manželství, když si dva lidi rozumějí a mají se rádi, dovedou si vodpustit a můžou se i přát. Jan Werich | Detail citátu

Manželé, kteří se rozejdou, ničí své děti, trhají i sami sebe, ale rozesnoubit se nemohou. Michel Quoist | Detail citátu

Většina manželství se nevydaří, protože muži se žení z úplně jiných důvodů než ženy. Johannes Urzidil | Detail citátu

Oženit se znamená zdvonásobit své povinnosti a napůl omezit svá práva. Schopenhauer Arthur | Detail citátu

Existují dva druhy mužů. Chytří a ženatí. České přísloví | Detail citátu

Muži jsou na tom líp než ženy. Zaprvé vstupují do manželství později, za druhé dřív umírají. Henry Louis Mencken | Detail citátu

Manželství je království dvou, třetí tam nemá co dělat. Henrik Ibsen | Detail citátu

Všichni muži hledají ideální ženu - bohužel vždycky až po svatbě. Helen Rowlandová | Detail citátu

Vlastnost, která se líbí u ctitele, bývá odmítána u manžela. Moliére | Detail citátu

Žádná žena není tak špatná, aby nemohla být mužovou lepší polovičkou. Karl Farkas | Detail citátu

Jsou muži, jejichž žena vskutku neví co chtějí. Ženy ostatních mužů to však vědí. Faure Edgar | Detail citátu

Nejlepší obchod, jejž může mladý člověk provésti, jest dobře se oženit. Eduard Bass | Detail citátu

Manželství je kniha, jejíž první kapitola je psána ve verších a další v próze. Beverly Nichols | Detail citátu

Druhé manželství je vítězství naděje nad zkušeností. Samuel Johnson | Detail citátu

Oženit se znamená zdvojnásobit své povinnosti a napůl omezit svá práva. Schopenhauer Arthur | Detail citátu

Manželství je jedna z forem života na této planetě. Odlas Jiří | Detail citátu

Manželka - daň z přepychu mít děti. Gabriel Laub | Detail citátu

Manželství je moře, pro které dosud nevynalezli žádný kompas. Heinrich Heine | Detail citátu

Nikde nevidím nikoho, kdo by si manželstvím polepšil. Všichni moji ženatí vrstevníci jsou plešatí a nespokojení. George Gordon Byron | Detail citátu

Všechny romantické příběhy v manželství končí. Thomas Hardy | Detail citátu

Muž neví, co je to štěstí, dokud se neožení. A když to zjistí, už je pozdě. Jaroslav Krejčí | Detail citátu

Člověk má vždy na práci něco nutnějšího než se oženit. Friedrich Nietzsche | Detail citátu

Manželství není jako horká rýže, kterou můžeme vyplivnout, když si spálíme ústa. Filipínská přísloví | Detail citátu

Muž, který nevidí na své manželce chyby, je vdovec. Lansky Paul | Detail citátu

Nic není těžšího než najít přesnou definici pro to, co je každému jasné. Eduard Petiška | Detail citátu

Oženit se proto, že ji milujeme - to je omluva, nikoliv důvod. Marcel Achard | Detail citátu

Většina mužů pokládá manželství spíše za závazek než za lásku. Cyrano de Bergerac | Detail citátu

Domácí obědy jsou levné, nepočítáme-li náklady na manželství. Gabriel Laub | Detail citátu

Manželství má tu výhodu, že v něm může člověk tělesně milovat, i když duševně nemiluje. Marcus Porcius Cato | Detail citátu

Manželství má tu výhodu, že v něm může člověk tělesně milovat, i když duševně nemiluje. Cato Starší | Detail citátu

Když otec poručí a matka taky, strýc pomůže a teta poradí, když tomu lidi budou chtít a chlapci budou brát - vdám se. Polská přísloví | Detail citátu

Kdo nemá, s kým by se vadil, pojmi sobě ženu. České přísloví | Detail citátu

Skutečné manželství je zvláštní směs lásky, přátelství, smyslnosti a úcty. Maurois André | Detail citátu

Manželství činí trvalým charakter, nikoli tělesná krása. Publilius Syrus | Detail citátu

Manželé se musí vystříhat svárů, když láska není již silná natolik, aby usmiřovala. Rostand Jean | Detail citátu

Ženatý muž smí prováděti, co mu libo, jestliže jeho choť nic proti tomu nenamítá. Naproti tomu, vdovec nemůže být nikdy dosti opatrným. George Bernard Shaw | Detail citátu

Často uzavřou dva idioti sňatek z rozumu. Wiesław Brudziňski | Detail citátu

Neexistuje ideální manžel. Ideální manžel zůstává svobodný. Wilde Oscar Fingal O´Flafertie Wills | Detail citátu

Manželství je úsilí a čin. Či řada drobných skutků, chcete-li. Anebo nehod, neshod, jejich řešení a trpělivosti. Miroslav Horníček | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..