Jeden pohled stačí, abychom zjistili, že lidské štěstí má dva nepřátele - utrpení a nudu.

Autor citátu: Arthur Schopenhauer     Téma: štěstí

Zpět Úvodní stránka

Další citáty pro téma štěstí

Každý je strůjcem svého štěstí. N.N. | Detail citátu

Vždyť štěstí, není-li mírněno, samo se zadusí. Lucius Annaeus Seneca | Detail citátu

Život je tragédie pro toho, kdo cítí, a komedie pro toho, kdo myslí. Jonathan Swift | Detail citátu

Štěstí plyne z přibližování se k dobrému, k cestě k dobrému. Jirásek Alois | Detail citátu

Nechci tvořit své štěstí, chci tvořit své dílo. Friedrich Nietzsche | Detail citátu

Ať chceš nebo nechceš, někam patříš. Jak hodně však někam patříš, to už záleží jen na tobě. Makarenko Anton Semjonovič | Detail citátu

Štěstí rádo navštěvuje dům, ve kterém vládne dobrá vůle. Japonské přísloví | Detail citátu

Štěstí je důsledkem moudrosti. Rainer Maria Rilke | Detail citátu

Šťastné jsou pouze děti, ale ani ty ne nadlouho. Maxim Gorkij | Detail citátu

Štěstí se málokdy dosáhne, ale stojí za to jej celý život hledat. Boris Nikolajevič Polevoj | Detail citátu

Tady dole to není zahrada štěstí, ale země lopoty, a každé potěšení, které k nám přichází, je jen povzbuzením k další práci, ve které máme uspět. Johann Gottlieb Fichte | Detail citátu

Jen hlupák se domnívá, že štěstí pochází z vnějšku, z předmětu, štěstí nebo neštěstí přichází pouze z našeho nitra. Schopenhauer Arthur | Detail citátu

O štěstí nejsou romány. Štěstí se nevypravuje, štěstí se žije. Štěstí je nenápadné jako dobrý vzduch nebo zdraví. Marie Pujmanová | Detail citátu

Štěstí je rozkoš bez pokání. Lev Nikolajevič Tolstoj | Detail citátu

Štěstí je jako ozvěna, odpovídá ale nepřichází. Carmen Sylva | Detail citátu

Štěstí je stav vnitřní a nezávisí ani v nejmenším na lidských statcích. Archibald Joseph Cronin | Detail citátu

Nečekané štěstí přijímáme vždycky se směsí zdráhání a nedůvěry, jako duševní expanze, rozvrat. Jean Dutourd | Detail citátu

Existuje štěstí, ale neznáme je. Což o to, znali bychom je, ale neumíme si ho vážit. Johann Wolfgang Goethe | Detail citátu

Zcela šťasten se necítí nikdo, ledaže by byl opilý. Arthur Schopenhauer | Detail citátu

Neustálé štěstí je stejně obtížně snesitelné, jako neustále neštěstí. Jaromír Janata | Detail citátu

Člověk občas narazí na štěstí, ale většinou se otřepe a jde zas dál. N.N. | Detail citátu

Je velmi nesnadné nalézt štěstí v sobě. A najít je jinde je nemožné. Sebestian Roch Chamfort | Detail citátu

Máme sklon zapomínat, že štěstí není dosáhnout něčeho, co nemáme. Naopak je to objevení a docenění toho, co máme. Friedrich Koenig | Detail citátu

Nejhorší je návyk na stálé štěstí. Publilius Syrus | Detail citátu

Každý je strůjcem svého štěstí. Claudius Matthias | Detail citátu

Nemůžeme-li sdílet štěstí s druhými, je to jen poloviční štěstí. Hans Christian Andersen | Detail citátu

Chatrč ze slámy, v níž se lidé smějí, má větší cenu než palác, v kterém lidé pláčí. Čínské přísloví | Detail citátu

Aby byl člověk šťasten, musí mít to, co si pod štěstím představuje, a ne to, co si pod ním představují jiní. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Štěstí je vlastně prostá věc. Ale tím hlubší, čím více si uvědomíme jeho nesamozřejmost. Vladimír Páral | Detail citátu

Až jednou v honbě za štěstím, je opravdu najdete, podobně jako stařenka hledající brýle, zjistíte, že vám štěstí sedělo na nose. Shaw George Bernard | Detail citátu

Kdo honí štěstí, sám je štván. Alois Jirásek | Detail citátu

Je nemožné přesvědčit člověka, který má při svém konání štěstí, že by si počínal lépe, kdyby své konání změnil. Takto se mění lidské štěstí - mění se časy, avšak člověk své chování nezmění. Niccolo Machiavelli | Detail citátu

Skutečné a bezpečné štěstí je mnohem spíše darem mysli a srdce než darem vnějšího světa. Josef Čapek | Detail citátu

Pravé štěstí spočívá v radostech z vlastní povahy. Albert Camus | Detail citátu

Skutečně šťastný je, kdo připadá šťastný sobě, ne jiným. Latinská přísloví | Detail citátu

Aby mohla dávat nejen mléko, ale i med, musí být nejen dobrou matkou, ale také šťastným člověkem a toho mnoho lidí nedosáhne. Erich Fromm | Detail citátu

Štěstí je nevěsta. Heinrich Heine | Detail citátu

Tam je hezky, kde nejsme my. Běloruské přísloví | Detail citátu

Opravdové štěstí bez osamělosti je nemožné. Anton Pavlovič Čechov | Detail citátu

Starajíce se o štěstí jiných, nacházíme své vlastní. Platón | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..