V životě je to jako při šachu. Promyslíme plán, ten je však podmíněn tím, co při šachu zamýšlí náš soupeř, v životě osud.

Autor citátu: Arthur Schopenhauer     Téma: život

Zpět Úvodní stránka
Relaxace.net

Další citáty pro téma život

Člověk se nesmí pokoušet vstoupit do života druhých proti jejich přání. Mauriac François Charles | Detail citátu

Jak pokračujeme v životě, poznáváme meze svých schopností. Sigmund Freud | Detail citátu

Žij každý den, jako bys právě v něm měl prožít celý svůj život. Vasilij Vasiljevič Rozanov | Detail citátu

Spal jsem a snil o tom, že život je krása. Probudil jsem se a zjistil, že je to povinnost. Immanuel Kant | Detail citátu

Člověk se rodí, žije a umírá. Necítí, že se rodí, trpí, když umírá, a mezi tím zapomíná žít. Bruyére Jean de La | Detail citátu

Životem vládne štěstěna, ne moudrost. Cicero Marcus Tullius | Detail citátu

Nikdo ještě na své smrtelné posteli neřekl, že by si přál strávit více času v práci. Paul Tsongas | Detail citátu

Tak jako báseň i život se hodnotí ne podle délky, ale podle obsahu. Lucius Annaeus Seneca | Detail citátu

Velmi krátký a nepokojný je život těch, kteří zapomínají na minulost, nedbají přítomnosti a bojí se budoucnosti. Seneca Lucius Annaeus | Detail citátu

Loď nemá být jištěna jednou kotvou a život jednou nadějí. Epiktétos | Detail citátu

Jaký jsem to měla báječný život! Kéž bych to byla dřív pochopila! Coletteová Gabrielle Sidonie | Detail citátu

Všichni lidé nacházejí v životě něco příjemného. A to jim pomáhá dál žít. Právě k tomu se uchylují, když jsou u konce svých sil. Albert Camus | Detail citátu

Sotva jedna čtvrtina lidí dokáže v životě alespoň polovinu toho, co by mohla vykonat. Fridrich II. Veliký | Detail citátu

Sotva jedna čtvrtina lidí dokáže v životě alespoň polovinu toho, co by mohla vykonat. Fridrich II. Veliký | Detail citátu

Životní úspěch nezávisí na podmínkách, které máme, ale na rozhodnutích. Hal Urban | Detail citátu

Zemřít znamená žít nový život. Kačí | Detail citátu

Při otázkách na smysl života odpovídejte skutky. Frankl Viktor Emil | Detail citátu

Každé individuum si musí samo a bez zastoupení osvojit kulturu a žít svůj život. Kosík Karel | Detail citátu

Život je cesta, která vede ke smrti, ale po cestě zapomeneme na cíl. Chamberlain Diane | Detail citátu

To nejkrásnější v životě, je vždy zadarmo. Friedrichová Anna | Detail citátu

Život v představách vyžaduje stejné množství kyslíku a působí stejné, ne-li větší napětí než život skutečný. Stefan Garzyňski | Detail citátu

Příliš často dovolujeme všedním věcem v životě přerůst lepší stránku naší povahy, a proto je třeba, abychom aspoň jednou denně četli pár veršů, zazpívali si nebo se podívali na obraz. Johann Wolfgang Goethe | Detail citátu

Láska k životu, to je všechno hezké - ale napřed přijde život. John Erskine | Detail citátu

Člověk žije opravdový život, je-li šťasten štěstím druhých. Johann Wolfgang Goethe | Detail citátu

Když si lidé naříkají na život, je to téměř vždy proto, že od něho žádali nemožné věci. Renan Joseph Ernest | Detail citátu

Tajemství úspěchu v životě není dělat co se Vám líbí, ale nacházet zalíbení v tom, co děláme. Edison Thomas Alva | Detail citátu

Náš čas je tak omezený, tak prchavý, tak nás unáší - jaký prospěch máš z toho, když ho větší část promarníš? Seneca Lucius Annaeus | Detail citátu

Život je tak krásnej, protože každý den je originál. N.N. | Detail citátu

Smyslem života ženy je láska, smyslem života muže je práce. Jan Saudek | Detail citátu

Jediný pevný závazek, který se pravidelně opakuje, vnese pořádek do celého ostatního života. Všechno se pak kolem soustředí. Eugéne Delacroix | Detail citátu

Nejstarší a největší láska je láska k životu. Plutarchos Mestrius | Detail citátu

Můj život nekonečně překračuje hranice uvědomění, jehož kdy mohu o svém životě nabýt. Jean-Paul Sartre | Detail citátu

Dokud žijeme, žijme naplno.Dum vivimus, vivimus. Seneca Mladší | Detail citátu

Žít znamená jednat. France Anatole | Detail citátu

Nevíš, jak těžké je břemeno, které neneseš. Africké přísloví | Detail citátu

Smyslem života není zůstat ve skrytu, smyslem života je být milován i nenáviděn. Ivan Olbracht | Detail citátu

Život sám o sobě není tak lehký. Proč do něho vnášeti prvek tragické předtuchy, který v něm není? André Maurois | Detail citátu

Mládí není období života, ale stav mysli. Nikdo nezestárne tím, že prožije řadu let. Lidé stárnou tím, jak opouštějí své ideály. Neznámý autor | Detail citátu

Ale žít jenom proto, aby člověk žil, to je dost málo. Život musí obsahovat hodnoty, pro které stojí za to žít. Arthur Charles Clarke | Detail citátu

To hezké, vzácné, dojemné, to vpravdě dramatické v životě je, že uplyne. Aristide Maillol | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..