Hlavní překážkou v poznání pravdy není lež, ale zdánlivá pravda.

Autor citátu: Arthur Schopenhauer     Téma: pravda

Zpět Úvodní stránka

Další citáty pro téma pravda

Nejvhodnější objekty pro padělatele: víno a pravda. Gabriel Laub | Detail citátu

Nic nám nepřijde tak draho, jak laciné pravdy. Gabriel Laub | Detail citátu

Jsem optimista, neboť věřím, že není tak zle, aby se lidem nemohla říkat pravda. Gabriel Laub | Detail citátu

Nestěžujte si na to co nemáte...Radujte se z toho, co máte. H.S.Judd | Detail citátu

Poznaná pravda má povznášet ducha, nikoliv spálit svět. Saadí | Detail citátu

Přejete si pravdu ve víně? Přírodní - nebo oslazenou? Gabriel Laub | Detail citátu

Historie není nic jiného než fabule, na které se shodla většina lidí. Napoleon Bonaparte | Detail citátu

Chceš-li zklamat člověka, na kterém ti záleží, řekni mu pravdu. N.N. | Detail citátu

Pravda se někdy dost načeká, kterými dveřmi ji pustí dovnitř. Zdeněk Chromý | Detail citátu

Pravda není v opojení, pravda je v jasnosti. Ale té jasnosti má předcházet opojení. Josef Čapek | Detail citátu

Člověk který dovede mlčet, ačkoliv má pravdu, je skoro Bůh. Marcus Porcius Cato | Detail citátu

Pokud jsme v něčem úspěšní, není to práce, je to životní styl. Granatelli | Detail citátu

Nejlepší politikou je mluvit vždy pravdu, pokud ovšem nejste mimořádně dobrý lhář. Jerome Klapka Jerome | Detail citátu

Kdo nic nezkusí, je blbec. Derren Brown | Detail citátu

Jedna nepravda ze sebe rodí tisíce jiných a jedna libovůle zruší na tisíce pravd. Karel Havlíček Borovský | Detail citátu

Někteří lidé zastávají názor, že pravda je neškodná jenom v rozředěném stavu. Oliver Wendell Holmes | Detail citátu

Žijte dobrý a čestný život. Až zestárnete a podíváte se zpátky, budete se moci radovat podruhé. Dalajlama | Detail citátu

Kdo má špatnou paměť, nemá jinou volbu než mluvit pravdu. Tennessee Williams | Detail citátu

Slovo představuje kouzelnický klobouk, do kterého jeden vloží králíka a druhý z něho vytáhne holubici. Reinhard K. Sprenger | Detail citátu

To, co poznávám a co si myslím, se pokouším vyslovit. Ale nemohu se přitom řídit tím, co to lidem přinese a co z toho vznikne. Theodor W. Adorno | Detail citátu

Inteligentní lidé vědí, že lze věřit jen polovině toho, co slyší. Velice inteligentní vědí které polovině. George Bernard Shaw | Detail citátu

Pravda je jako cibule, kdo z ní chce strhnout slupky, nejednou zapláče. Gabriel Laub | Detail citátu

Pravda může počkat - má před sebou dlouhý život. Arthur Schopenhauer | Detail citátu

Pravda vše přemáhá. N.N. | Detail citátu

Nejčistější víno nám nalévají ideologové: bez příměsi pravdy. Gabriel Laub | Detail citátu

Jestliže vás netěší to, co děláte tak s tím přestaňte. Warren Buffet | Detail citátu

Pravda se šíří nejrychleji, dokud je ještě fámou. André Brie | Detail citátu

Pravda vždycky vyplave na povrch. Nejčastěji jako utopenec. Wiesław Brudziňski | Detail citátu

Někdy je nutné jít dlouho po nesprávné cestě, abychom se mohli správně a rychle vrátit. Edward Albee | Detail citátu

Hledat pravdu má větší cenu než pravda sama. Gotthold Ephraim Lessing | Detail citátu

Pravda nepůsobí tolik dobrého, kolik zlého natropí její důsledky. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Na polopravdách je nejnebezpečnější, že skoro vždy se věří té nesprávné polovině. Hans Krailsheimer | Detail citátu

Jedním z nejúspěšnějších způsobů, jak si vyjednavač může zajistit dosažení svých vlastních cílů, je uspokojení potřeb druhé strany. To je prostá, leč často přehlížená pravda. Samuel Richardson | Detail citátu

Nepřítomní nemají nikdy pravdu. Giacomo Casanova | Detail citátu

Pravda je víc než moc, proto je trvalá. Karel Čapek | Detail citátu

Malá nepřesnost ušetří tuny vysvětlování. Saki | Detail citátu

Zdvořilost je pravda mírněná taktem. Victor de Kowa | Detail citátu

U každé pravdy by měla být uvedena záruční lhůta. Jiří Žáček | Detail citátu

Jste tam, kde jste, protože to je přesně to místo, kde chcete být. Neznámý autor | Detail citátu

Trpět je snadnější než jednat. Reinhard K. Sprenger | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..