Čím více je v knize pomlček, tím méně je v ní myšlenek.

Autor citátu: Arthur Schopenhauer     Téma: knihy

Zpět Úvodní stránka
Relaxace.net

Další citáty pro téma knihy

Antologie je jako všechny švestky a kousky pomerančů vyloupané z koláče. Walter Raleigh | Detail citátu

Dobrá a krásná kniha je ta, která plnými hrstmi rozsévá otazníky. Jean Cocteau | Detail citátu

Předností většiny knih je, že se bez nich lze obejít. George Bernard Shaw | Detail citátu

Řekni mi, co čteš, a já ti řeknu, komu jsi tu knihu ukradl. Ilja Ilf | Detail citátu

Bezpečným znakem dobré knihy je, že se nám líbí o to víc, o co jsme starší. Georg Christoph Lichtenberg | Detail citátu

Jsou dva druhy knih. Jedny zkrášlují náš život, druhé náš byt. N.N. | Detail citátu

Kdo má knihy, je šťasten, ještě šťastnější, kdo žádné nepotřebuje. Čínská přísloví | Detail citátu

Jeho nejoblíbenější četbou byly vkladní knížky. Lech Przeczek | Detail citátu

Slova knih nás vždy vzruší, důležité však je, aby nás změnila. Konfucius | Detail citátu

Člověk by měl číst jen to, co obdivuje. Johann Wolfgang Goethe | Detail citátu

Polští literáti mě nečtou, já zas nečtu je. Moje pomsta je každopádně kvantitativně větší. Karol Irzykowski | Detail citátu

S pomocí knih se mnozí stávají učenými i mimo školu. Bez knih pak nebývá učený nikdo ani ve škole. Jan Amos Komenský | Detail citátu

Knihy je třeba číst s takovou rozvahou a opatrností, s jakou byly napsány. Johann Gottfried von Herder | Detail citátu

Próza je, když všechny řádky jdou až do konce. Poezie je, když některé řádky končí ještě před koncem. Jeremy Bentham | Detail citátu

Bojte se člověka, který přečetl jen jednu knihu. Denis Diderot | Detail citátu

Jsou knihy, jejichž společným jmenovatelem je absence čitatele. Vladimír Just | Detail citátu

Kniha měla ten účinek, jaký obvykle dobré knihy mívají - hlupáci po ní zhloupli, moudří zmoudřeli a zbývající tisíce se nezměnily. Georg Christoph Lichtenberg | Detail citátu

I když mnoho přečteš, zvol si jednu věc, kterou toho dne promyslíš. Lucius Annaeus Seneca | Detail citátu

Byla to kniha, která zasluhovala přeložit do nějakého zcela nepoužívaného jazyka. Emil Krotkij | Detail citátu

Kniha se líbí všem teprve tehdy, když už ji nikdo nečte. Gabriel Laub | Detail citátu

Čtení? Já nikdy nečtu! Čtení by mě nutilo myslet a myšlení narušuje moje předsudky. N.N. | Detail citátu

Inspirace - to je, když člověk dře jako kůň. Pjotr Iljič Čajkovskij | Detail citátu

Čtení kazí zrak. Správný pohled na svět mají pouze negramotní. Gabriel Laub | Detail citátu

Některou knihu čteme tak, jako bychom autorovi dávali almužnu. Christian Friedrich Hebbel | Detail citátu

Konečným cílem cenzury je povolovat jen takové knihy, které stejně nikdo nečte. Giovanni Guareschi | Detail citátu

Stinnou stránkou nových knih je, že kvůli nim nemáme čas číst staré. Joseph Joubert | Detail citátu

Slabá kniha je jako slabá žena. Kdekdo se s ní vyspí. Milan Kenda | Detail citátu

Drazí-li se kniha s hlavou a zaduní to, je to vždy vinou knihy? Georg Christoph Lichtenberg | Detail citátu

Zjistil jsem, že se z knihy velmi poučím, ale samy ze mne člověka neučiní. Gotthold Ephraim Lessing | Detail citátu

Člověk, jenž píše knihy, si myslí, že je moudřejší a vtipnější než ostatní lidstvo. Předpokládá, že může poučovat a bavit. Samuel Johnson | Detail citátu

Není-li kniha zrcadlem mocné individuality, je aspoň ještě zrcadlem zajímavých chyb ducha. Marcel Proust | Detail citátu

Z každé napsané povídky by se měl konec a začátek vyškrtnout. Tam totiž mi spisovatelé nejvíce lžeme. Anton Pavlovič Čechov | Detail citátu

Lidstvo ukládá svou moudrost do knih, a proto samo zůstává blbé. Vladimír Jiránek | Detail citátu

Knihkupectví je jeden z mála důkazů, ze lidé stále myslí. Jerry Seinfeld | Detail citátu

Knihy, které každý chválí, jsou ty, které nikdo nečte. Anatole France | Detail citátu

Ach, jaká literatura by mohla vzniknout, kdyby básníci vkládali do psaní tolik horlivosti a fantazie jako pochopové do mučení svých obětí! Gabriel Laub | Detail citátu

Knihami mrtví poučují živé. François-René de Chateaubriand | Detail citátu

Nikdy jsem si zvlášť nepotrpěl na knihy, protože v nich trvá moc dlouho, než autor vylíčí barvu očí všech postav. Will Rogers | Detail citátu

Nechal se vyfotografovat před knihovnou a tvářil se přitom, jako by všechny ty knihy sám sepsal. Emil Krotkij | Detail citátu

Skvělá kniha - nejprve ji zhltneme, pak si ji v klidu přečteme a nakonec si ji koupíme. Marie Ebner-Eschenbachová | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..