Co je život? Přelud jen, bajka, stín a hříčka pěn, málo váží vrchol štěstí, neb snem celý život jesti.

Autor citátu: Calderon de la Barca     Téma: život

Zpět Úvodní stránka

Další citáty pro téma život

Život je krátký, umění dlouhé. Lucius Annaeus Seneca | Detail citátu

Teprve když jsme nalezli lásku, víme, co jsme v životě postrádali. Ruskin John | Detail citátu

Mezi životem, jaký je, a životem, jaký by měl být, je tak velký rozdíl, že ten, kdo nedává pozor, co se děje, a řeší pouze to, co se stát mělo, dělá mnohem více pro svoji zkázu než pro přežití. Niccolo Machiavelli | Detail citátu

Každý den je začátkem života. Rilke Rainer Maria | Detail citátu

Kdo se táže po smyslu života, klade otázku špatně. Otázky nám pokládá život a na nás je, abychom na ně odpovídali. Viktor Emil Frankl | Detail citátu

S city je to v mém životě stejné jako u toho Angličana, který se dostal do finanční tísně. Ačkoliv měl stolibrovou bankovku, na tom místě kde byl, nemohl mu nikdo rozměnit. Ellen Keyová | Detail citátu

Život je pevnost, o které ani já, ani vy nic nevíme. Napoleon Bonaparte | Detail citátu

Jen ty největší lodě doplují do přístavu, když je bouře rozhoupou na vlnách oceánu. Friedrichová Anna | Detail citátu

Ale žít jenom proto, aby člověk žil, to je dost málo. Život musí obsahovat hodnoty, pro které stojí za to žít. Arthur Charles Clarke | Detail citátu

Existuje jedna pravda, kterou by měl každý znát - že v životě nelze nic dohnat Hebbel Christian Friedrich | Detail citátu

Život člověka nemoudrého je nevděčný a uspěchaný, stále se jen žene za budoucností. Epikúros ze Samu | Detail citátu

Při otázkách na smysl života odpovídejte skutky. Frankl Viktor Emil | Detail citátu

Život kolem nás není možné vtěsnat jednom do ekonomických kategorií. Josef Lux | Detail citátu

Všichni živí tvorové kromě člověka vědí, že hlavní smysl života spočívá v jeho užívání. Butler Samuel | Detail citátu

Snažme se žít tak, aby naší smrti litoval i majitel pohřební služby. Mark Twain | Detail citátu

Život lidský je už takový, že nikdo se nepouští do činu bez naděje na prospěch pro sebe. Marcus Tullius Cicero | Detail citátu

Život nežili ti, kdo jej neprožili, tak jak chtěli. N.N. | Detail citátu

Život se neměří počtem nádechů a výdechů, ale chvílemi, které nám vzaly dech. N.N. | Detail citátu

Život je dlouhý dost, když víš jak ho prožít. Život měříme skutky a ne časem. Lucius Annaeus Seneca | Detail citátu

Život zabírá lidem příliš mnoho času. Lec Stanisław Jerzy | Detail citátu

Celý život je trestem. Lucius Annaeus Seneca | Detail citátu

Jak mizerný by byl život, kdybychom se občasnepochválili. Rochefoucauld Francois Duc de la | Detail citátu

Jsem přesvědčena, že mi těžké chvíle pomohly lépe pochopit, jak je život nekonečně krásný a v každém smyslu bohatý, a jak úplně nepodstatné jsou věci, které nás naplňují úzkostí. Karen Blixenová | Detail citátu

Čím jste je to, čím jste byli, a čím budete je to, co děláte teď. Budha | Detail citátu

Žít pouze pro rodinu - je zvířecké sobectví, žít pouze pro jednoho člověka - přízemnost, žít pouze pro sebe - hanba. Alexandr Nikolajevič Ostrovskij | Detail citátu

Lidský život je jako železo. Opotřebovává se, jestliže jej užíváš, a které stráví rez, jestliže jej neužíváš. Marcus Porcius Cato | Detail citátu

Neříkejte, že nemáte dost času. Máte k dispozici úplně stejně hodin denně, kolik měl Michaelangelo, Kryštof Kolumbus, T.A.Edison, Albert Einstein nebo Winston Churchill. Brown H. Jackson | Detail citátu

Nikdy přesně neviš, kdy najdeš a kdy ztratíš... Bulharské přísloví | Detail citátu

Čím je život těžší, tím je hezčí. Šukšin Vasilij Markovič | Detail citátu

Žij tak, aby tví přátelé se začali nudit, až zemřeš. Julian Tuwim | Detail citátu

Život je jako karetní hra, v níž srdce není nikdy trumfem. Achard Marcel | Detail citátu

Život je posvátný, tj. je nejvyšší hodnotou, od níž se odvozuje hodnocení čehokoliv dalšího. Albert Einstein | Detail citátu

Náš čas je tak omezený, tak prchavý, tak nás unáší - jaký prospěch máš z toho, když ho větší část promarníš? Seneca Lucius Annaeus | Detail citátu

Stáří je smutné. Ne proto, že přestávají všechny radosti, ale proto, že přestává naděje. Michal | Detail citátu

Smyslem života ženy je láska, smyslem života muže je práce. Jan Saudek | Detail citátu

Člověk je zodpovědný sám sobě za získání nebo ztrátu svého života. Erich Fromm | Detail citátu

Čím více se snažíme držet minulosti, tím poničenější se stává náš život. Dalajlama | Detail citátu

Nežijeme z věcí, ale z jejich smyslu. Antoine de Saint-Exupéry | Detail citátu

Kdo si ustavičně obléká cizí životy, jeho vlastní mu sežerou moli. Jiří Žáček | Detail citátu

Někteří lidé si užívají života, ale většinou si život užívá lidí. Odlas Jiří | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..