Když ses narodil, všichni se radovali a tys plakal. Žij tak, aby až umřeš, všichni plakali a tys byl šťastný...

První česká AI aplikace zcela zdarma! Ulehčete si práci, stačí jeden klik..

Autor citátu: Arabské přísloví     Téma: život

Zpět Úvodní stránka

Další citáty pro téma život

Život není o počtu nadechnutí, ale o chvílích co vám dech berou. Freisler Milan | Detail citátu

Lidský život je jako železo. Opotřebovává se, jestliže jej užíváš, a které stráví rez, jestliže jej neužíváš. Marcus Porcius Cato | Detail citátu

Nejstarší a největší láska je láska k životu. Plútarchos | Detail citátu

Někdy i žít je statečným činem. Lucius Annaeus Seneca | Detail citátu

Čekání je vlastně požár času života. Miroslav Holub | Detail citátu

Život je neustálé odvádění pozornosti, jež nedovolí ani, abychom si uvědomili, od čeho to odvádí. Franz Kafka | Detail citátu

Nic v životě nemusí být jen a jen takhle a ne jinak. William Saroyan | Detail citátu

Naučte se, s jakým málem lze uhájit holý život, kolik příroda žádá. Marcus Annaeus Lucanus | Detail citátu

Aktivně žít znamená žít s přiměřenými informacemi. Norbert Wiener | Detail citátu

Neříkejte, že nemáte dost času. Máte k dispozici úplně stejně hodin denně, kolik měl Michaelangelo, Kryštof Kolumbus, T.A.Edison, Albert Einstein nebo Winston Churchill. Brown H. Jackson | Detail citátu

Jediný pevný závazek, který se pravidelně opakuje, vnese pořádek do celého ostatního života. Všechno se pak kolem soustředí. Eugéne Delacroix | Detail citátu

Ať je život šťastný či nešťastný, plný úspěchů či neúspěchů, vždy je neobyčejně zajímavý. Shaw George Bernard | Detail citátu

Žij rychle a zemřeš mladý. Přísloví | Detail citátu

Spal jsem a snil o tom, že život je krása. Probudil jsem se a zjistil, že je to povinnost. Immanuel Kant | Detail citátu

Život plodí květy a včely. Květy, to jsou tvůrčí duchové a včely jsou ty ostatní, co na nich sbírají med. Michele Morganová | Detail citátu

Když si lidé naříkají na život, je to téměř vždy proto, že od něho žádali nemožné věci. Renan Joseph Ernest | Detail citátu

Od pekla nebo nebe nás dělí jenom život a to je nejzranitelnější věc na světě. Pascal Blaise | Detail citátu

Nejstarší a největší láska je láska k životu. Plutarchos Mestrius | Detail citátu

V životě můžete získat všechno, co budete chtít, když budete pomáhat druhým lidem, aby dostali to, co si přejí oni. Zig Ziglar | Detail citátu

Život je dlouhá řada po sobě jdoucích nenapravitelných chyb. N.N. | Detail citátu

Nikdy předtím jsme neměli tak málo času na to, abychom stihli vše, co chceme, jako máme dnes. F. D. Roosewelt | Detail citátu

Život je to, co nám přenechává k dispozici doba, stát a manželka. Gabriel Laub | Detail citátu

Člověk se v životě dostane do takových situací, že aby nevypadal jako blázen, musí si jako blázen počínat. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Život znamená snít. Schiller Johann Christoph Friedrich | Detail citátu

Vynaložil jsem všechno své úsilí na tvorbu svého života, v tom je mé povolání a mé dílo. Michel de Montaigne | Detail citátu

Na cestě nechť tě provází souputník, v životě soucit. Japonská přísloví | Detail citátu

Hlavní potíž života je v tom, že člověk musí neustále volit mezi více možnostmi. Moore Thomas | Detail citátu

It is never too late to be what you might have been. George Eliot | Detail citátu

Špatně žijí ti, kteří stále žít začínají. Někteří začínají žít, teprve když mají přestat, a nekteří přestanou žít ještě dříve, než začali. Lucius Annaeus Seneca | Detail citátu

Učiňte mě jednorukým, jednonohým, pakostivým, vytrhejte mi viklavé zuby, však nehte mi život - a jsem spokojen. Lucius Annaeus Seneca | Detail citátu

Žít v chudobě není hanba, žít ve špíně ano. Holandská přísloví | Detail citátu

Někteří lidé si užívají života, ale většinou si život užívá lidí. Odlas Jiří | Detail citátu

Life is what happens to you while you are busy making other things. John Lennon | Detail citátu

Když už člověk jednou je, tak má koukat, aby byl. A když kouká, aby byl, a je, tak má být to, co je, a nemá být to, co není, jak tomu v mnoha případech je. Jan Werich | Detail citátu

Dej si pozor, s kým se ti nejvolněji dýchá, s kým zní tvůj hlas nejjasněji, a podle toho si zařiď život. František Kožík | Detail citátu

Žít znamená splnit něco, co je nám uloženo, a když se tomu vyhneme, zbavujeme se smyslu žití. José Ortega y Gasset | Detail citátu

Chcete žít dobře? Kdo by nechtěl! Horatius | Detail citátu

Život spočívá v úsilí co nejúčinněji neutralizovat následky hloupostí, kterých se člověk kdysi dopustil. Stanislaw Dygat | Detail citátu

Život je plný osamělosti, utrpení a neštěstí - a uteče příliš rychle. Woody Allen | Detail citátu

Věkový apartheid je stejně nebezpečný jako kterýkoliv jiný. Moudrost není vlastnost vyhrazená starcům. Jaromír Štetina | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..