Všichni živí tvorové kromě člověka vědí, že hlavní smysl života spočívá v jeho užívání.

Autor citátu: Butler Samuel     Téma: život

Zpět Úvodní stránka
Relaxace.net

Další citáty pro téma život

Od pekla nebo nebe nás dělí jenom život a to je nejzranitelnější věc na světě. Pascal Blaise | Detail citátu

Není hoden života, pro koho nemá život cenu. Leonardo Da Vinci | Detail citátu

Smysl života spočívá ve vytvoření božího králoství na zemi, neboli v tom, že vyměníme sobecký, závistivý, násilnický a nerozumný život za život lásky, bratrsví, svobody a rozumu. Móhandás Karamčand Gándhí | Detail citátu

Nejlepší potěšení, největší radost v životě - cítit se potřebným a blízkým lidem. Gorkij Maxim | Detail citátu

Naučit se žít, znamená naučit se vzdávat. Sogjal Rinpočhe | Detail citátu

Na cestě nechť tě provází souputník, v životě soucit. Japonská přísloví | Detail citátu

Umění žít s někým spočívá v tom, že mu dáváš najevo, že pro tebe existuje, nebo přinejmenším, že existuje vůbec. Henry de Montherlant | Detail citátu

Holé šílenství je žít v nedostatku, abys zemřel jako boháč. Feliks Chwalibóg | Detail citátu

Život člověka nemoudrého je nevděčný a uspěchaný, stále se jen žene za budoucností. Epikúros ze Samu | Detail citátu

Dnes je první den zbytku tvého života. Anne Wilson Schaef | Detail citátu

Hledám jen poznání sebe sama, toho, co mne naučí dobře zemřít a dobře žít. Michel de Montaigne | Detail citátu

Život není dobro ani zlo, nýbrž pouze místo pro dobro a zlo, podle toho čemu dáme přednost. Montesquieu Charles-Louis de Secondat | Detail citátu

Pravý život začíná teprve, když začíná být součástí jiného života. Achille Charles de Broglie | Detail citátu

Chci jít do hrobu naprosto opotřebovaný, protože čím víc pracuji, tím víc žiji. George Bernard Shaw | Detail citátu

Život je pevnost, o níž já, ani vy nic nevíte. Napoleon Bonaparte | Detail citátu

I love deadlines. I like the whoosing sound they make as they fly by. Douglas Adams | Detail citátu

Lidé, žijte. Dokud nebude nařízeno, že se má dělat něco jiného. Stanislaw Jerzy Lec | Detail citátu

Staré se rozpadává, časy se mění a nový život kvete na ruinách. Friedrich Schiller | Detail citátu

Život je dlouhá řada po sobě jdoucích nenapravitelných chyb. N.N. | Detail citátu

Kruci, to by se žilo, kdyby si dalo žít. N.N. | Detail citátu

Nic nevědět, to je nejpříjemnější život. Latinská přísloví | Detail citátu

Kdykoli se člověk usměje, tím spíše pak když se zachechtá, trochu si ten capart života nastaví. Sterne Lawrence | Detail citátu

Měli bychom žíti tak, jako bychom byli všem lidem na očích. Měli bychom mysliti tak, jako by sebeskrytější koutky duše naší byly přístupny zraku kohokoli. Lucius Annaeus Seneca | Detail citátu

Vím jenom tolik, kolik jsem prožil. Emerson Ralph Waldo | Detail citátu

Miluješ život? Tedy nemrhej časem, neboť to je ten materiál, z něhož se dělá život. Franklin Benjamin | Detail citátu

Život je k tomu, aby člověk stoupal, ne klesal. Emile Verhaeren | Detail citátu

Moudré je říct si každého dne: kéž si uchovám lásku k životu. Neruda Jan | Detail citátu

Všichni berou ohled na čas, jen čas na nikoho. Německé přísloví | Detail citátu

Život se podobá zápasu. Musíš pevně stát a bez zakolísání přijímat nečekané rány. Aurelius Marcus | Detail citátu

Čím je život těžší, tím je hezčí. Vasilij Markovič Šukšin | Detail citátu

život je jak žebřík do kurníku:krátkej a podělanej kapucinek.misha | Detail citátu

Všechny živé bytosti, kromě člověka vědí, že smyslem života je radovat se z něj. Samuel Butler | Detail citátu

Život je krátký. Tak běž a žij! Neznámý autor | Detail citátu

Pokud získáte pojem o čase, začněte s ním počítat. Zig Ziglar | Detail citátu

Lidé, kteří spatřují veškerý smysl života jedině v tom, mít se v životě dobře, nedělají nijak dobře životu. Josef Čapek | Detail citátu

Čas žene vůz. Ale nikdo ho nemůže řídit. Život v něm chvátá jako pasažér. Erich Kästner | Detail citátu

Život je krátký. Umění dlouhé. Vladimír Mináč | Detail citátu

Pohádky - to je kouzlo života. Stella Zázvorková | Detail citátu

Život se skládá z možností, které jsme nevyužili. N.N. | Detail citátu

Život lze pochopit pouze zpětně, žít jej však musíme dopředu. N.N. | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..