Nedostatek času neexistuje. Všichni máme dost času, abychom mohli udělat všechno, co opravdu udělat chceme.

Autor citátu: Alan Lakein     Téma: život

Zpět Úvodní stránka
Relaxace.net

Další citáty pro téma život

To, jak žijeme teď, nás může stát celou naši budoucnost. Sogjal Rinpočhe | Detail citátu

Žijeme stále pro budoucnost - věčné ladění, a koncert nezačíná nikdy. Börne Ludwig | Detail citátu

Poněvadž nám není dopřáno žít, zanechejme něco po sobě jako svědectví, že jsme žili. Gaius Plinius Secundus Maior | Detail citátu

Moudrý člověk udělá ihned to, co blázen až na poslední chvíli. Oba dělají tu samou věc, jen každý v jinou dobu. Baltasar Gracian | Detail citátu

Milujte život jako ženskou - ale važte si ho. Gabriel Laub | Detail citátu

Život je čekání na to, kdy se naše sny změní ve skutečnost. Hugo Victor | Detail citátu

Zemřít znamená žít nový život. Kačí | Detail citátu

Dělat, co je správné a rozumné, je v každém období lidského života především nudné. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Člověk se nesmí pokoušet vstoupit do života druhých proti jejich přání. Mauriac François Charles | Detail citátu

Představme si množství lidí v řetězech a všechny odsouzené k smrti. Každého dne jsou někteří vražděni před očima ostatních ti, kteří zůstávají naživu vidí v osudu svých druhů svůj vlastní osud. S bolestí a bez naděje pohlížejí jeden na druhého a čekají, až i na ně dojde. Toto je obraz lidského údělu. Pascal Blaise | Detail citátu

V životě je to jako při šachu: promyslíme plán, ten je však podmíněn tím, co při šachu zamýšlí náš soupeř, v životě osud. Schopenhauer Arthur | Detail citátu

Miluji život, jsem do něj vášnivě zamilovaný a budu mít tu čest mu to dokázat. Maxim Gorkij | Detail citátu

Ať žiješ sebedéle, prvních dvacet let je nejdelší polovina tvého života. Robert Southey | Detail citátu

Dokud žijeme, žijme naplno.Dum vivimus, vivimus. Seneca Mladší | Detail citátu

Život plodí květy a včely. Květy, to jsou tvůrčí duchové a včely jsou ty ostatní, co na nich sbírají med. Michele Morganová | Detail citátu

Ptáte se, dobří přátelé, komu se věřit má. Vězte - životu - ten učí líp než řečník, než kniha líp. Friedrich Schiller | Detail citátu

Život je nadoživotí. Gabriel Laub | Detail citátu

Život je krásný, daleká cesta, marné však není žádné volání, zemdlelý není ostudou světa hanbou je zrada a pokání zpáteční cesta se trestá. Stanislav Kostka Neumann | Detail citátu

Život je zkušenost, která se může jednou hodit. Odlas Jiří | Detail citátu

Život je nemocnice, v níž každý pacient je posedlý touhou změnit postel. Charles Baudelaire | Detail citátu

Je-li pravda, právo a spravedlnost na pochodu, pak teprve a skutečně je štěstím žití. Josef Čapek | Detail citátu

Žít znamená tvořivě pracovat. Anton Pavlovič Čechov | Detail citátu

Celý život jsem chytře přemýšlel a hloupě jednal. Franz Grillparzer | Detail citátu

Vždycky se nám zdá lepší to, co nemůžeme dostat, než to, co už máme. V tom spočívá romantika a idiotství lidského života. Erich Maria Remarque | Detail citátu

Nicnedělání je často ten nejlepší lék. Hippokratés | Detail citátu

Práce vyplní každý jí vymezený prostor. Peter Drucker | Detail citátu

Život se skládá z více životů, aby jsme mohli alespoň jeden prožít naplno. Odlas Jiří | Detail citátu

Moudré je říct si každého dne: kéž si uchovám lásku k životu. Neruda Jan | Detail citátu

Člověk má vynaložit na to, aby si zjednodušil život, stejné úsilí, jaké vynakládá, když si ho komplikuje. Bergson Henri | Detail citátu

S city je to v mém životě stejné jako u toho Angličana, který se dostal do finanční tísně. Ačkoliv měl stolibrovou bankovku, na tom místě kde byl, nemohl mu nikdo rozměnit. Ellen Keyová | Detail citátu

Living is easy with closed eyes The Beatles | Detail citátu

Úcta k životu je nejvyšší instance. Albert Schweitzer | Detail citátu

Život brzo skončí a pak nám nikdo nedá nic za to, jestli jsme byli smutní nebo veselí. Erich Maria Remarque | Detail citátu

Jaký jsem to měla báječný život! Kéž bych to byla dřív pochopila! Coletteová Gabrielle Sidonie | Detail citátu

Život je žert. To jsem si vždycky myslel, teď to vím. (nápis na jeho náhrobku) John Gay | Detail citátu

Život je pomalým ztrácením toho, co milujeme. N.N. | Detail citátu

Nerozumní touží po životě, bojící se smrti. Démokritos | Detail citátu

Vzpomínky nám zkrašlují život, ale jen zapomínáního činí snesitelným. Balzac Honoré de | Detail citátu

Nikdy přesně neviš, kdy najdeš a kdy ztratíš... Bulharské přísloví | Detail citátu

Ničím nejsme před třicátým pátým rokem života, před čtyřicátým pátým, před padesátým pátým. Pořád musíme přesouvat hranici. Jules Renard | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..