Další citáty pro téma život

Životem vládne štěstěna, ne moudrost. Cicero Marcus Tullius | Detail citátu

Pohled není všechno, pohodlí není všechno, peníze nejsou všechno, zdraví není všechno, úspěch není všechno, štěstí není všechno, dokonce ani všechno není všechno. V životě jde o víc než o všechno. Sharon Turner | Detail citátu

Kdo nedovede žít svou zásluhou, sní o tom, že umře cizí vinou. Dušan Radovič | Detail citátu

To nejkrásnější v životě, je vždy zadarmo. Friedrichová Anna | Detail citátu

Zapusťte kořeny svých ideálů tak, aby vám je život nemohl vzít. Schweitzer Albert | Detail citátu

Životní úspěch nezávisí na podmínkách, které máme, ale na rozhodnutích. Hal Urban | Detail citátu

Nejtrestuhodnější formou roztržitosti je, když lidé zapomínají na radost ze života, když přijímají královsky dary osudu s přesvědčením, že je to samozřejmé. Jirotka Zdeněk | Detail citátu

Jaká bláhovost děsit se myšlenky, že se vzdáme v jednom okamžiku celého svého života, když se nás nedotýká myšlenka, že se ho vzdáváme ponenáhlu kus za kusem. John Howe | Detail citátu

Nezačínej den pitím octa. Malajská přísloví | Detail citátu

Člověk má vynaložit na to, aby si zjednodušil život, stejné úsilí, jaké vynakládá, když si ho komplikuje. Bergson Henri | Detail citátu

Celý život je vlastně svazek spousty neslučitelných pravd. Jean Dutourd | Detail citátu

Jen rány dávají tvar věcem. I životu! Karel Schulz | Detail citátu

Život člověka nemoudrého je nevděčný a uspěchaný, stále se jen žene za budoucností. Epikúros ze Samu | Detail citátu

Vzpomínat na vše je ztráta času, přemýšlet o budoucnosti též, zbývá se jen ohlédnout na přítomnost, která plyne dál a jež už se stává minulostí. Grünwald Richard | Detail citátu

Life is what happens to you while you are busy making other things. John Lennon | Detail citátu

Počítej se životními zákony, ale buď také vždy připraven na výjimky. Alfred Charles Kinsey | Detail citátu

Co je život? Přelud jen, bajka, stín a hříčka pěn, málo váží vrchol štěstí, neb snem celý život jesti. Pedro Calderón de la Barca | Detail citátu

Vidět svět takový jaký je a potom jej milovat - to je největší umění. Romain Rolland | Detail citátu

Po čase toužíme ze všeho nejvíce, ale běda! Zacházíme s ním nejhůře. William Penn | Detail citátu

Život nestojí za nic. Ale to nic si ceníme zatraceně vysoko. Ladislav Muška | Detail citátu

Život vám za úsvitu mateřskou láskou dává slib, který nikdy nedodrží. Když vás po takové lásce nějaká žena obejme a přitiskne k sobě, je to už jenom upřímná soustrast. Romain Gary | Detail citátu

Kamkoli se vydáte, jděte s celým srdcem. Confucious | Detail citátu

Žít znamená jednat. France Anatole | Detail citátu

Když se člověk opravdu rozhodne něco udělat, čassi vždycky najde. Halley Arthur | Detail citátu

Život je jako příklad z matematiky. Počítáš příklad a na konci zjistíš, že jsi někde udělal chybu. Chceš začít znovu, ale nemůžeš - zvoní. N.N. | Detail citátu

Žít je jako milovat - všechen rozum je proti tomu a všechen zdraví instinkt je pro. Samuel Butler | Detail citátu

Lidé nechtějí od života mnoho, protože se bojí prohry. Kdo však touží svádět dobrý boj, musí pohlížet na svět jako na nesmírný poklad, který tučeká, aby byl dobyt. Coelho Paulo | Detail citátu

Rozumný člověk usiluje o život bez bolesti, ne o život příjemný. Aristotelés ze Stageiry | Detail citátu

Život je karetní hra, v níž srdce není nikdy trumfem. Marcel Achard | Detail citátu

Vždycky se nám zdá lepší to, co nemůžeme dostat, než to, co už máme. V tom spočívá romantika a idiotství lidského života. Erich Maria Remarque | Detail citátu

Život je těžkej a žít ho je kolikrát ještě těžší! Kopecká Kateřina | Detail citátu

Jsou dvě tragédie v životě. Jedna je, když nedostaneme, po čem srdce touží, a ta druhá, když to dostaneme. George Bernard Shaw | Detail citátu

Život není o počtu nadechnutí, ale o chvílích co vám dech berou. Freisler Milan | Detail citátu

Pro lásku člověk žít nemůže. Ale pro člověka ano. Erich Maria Remarque | Detail citátu

Někteří lidé si užívají života, ale většinou si život užívá lidí. Odlas Jiří | Detail citátu

Život spíše zakoušíme, než poznáváme. Josef Čapek | Detail citátu

Život je silnější než smrt, nadějě je silnější, než zoufalství. George Bernard Shaw | Detail citátu

Život brzo skončí a pak nám nikdo nedá nic za to, jestli jsme byli smutní nebo veselí. Remarque Erich Maria | Detail citátu

Život je plný osamělosti, utrpení a neštěstí - a uteče příliš rychle. Woody Allen | Detail citátu

Vždyť ten lidský život je hra kostkami. Když nepadne ti, čeho bylo zapotřebí, tož naprav uměním, co padlo náhodou. Publius Terentius Afer | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..