Život je jako hodina matematiky. Sčítáš, odečítáš, dělíš, násobíš. Najednou uděláš chybu! Chceš ji opravdit, ale POZDĚ! ZVONÍ!

Autor citátu: Dvojčátko     Téma: život

Zpět Úvodní stránka
Relaxace.net

Další citáty pro téma život

Život je zkouška. Je to jen zkouška. Kdyby to byl skutečný život, dostali bychom podrobnější instrukce o tom, kam máme jít a co máme dělat! Neznámý autor | Detail citátu

Život je posvátný, tj. je nejvyšší hodnotou, od níž se odvozuje hodnocení čehokoliv dalšího. Albert Einstein | Detail citátu

Člověk začne chápat život, teprve když začne myslet na smrt. Jiří Hubač | Detail citátu

Život plyne a my ho necháváme plout jako vodu v řece. Teprve když odteče všimneme si, že už není. Deledda Grazia | Detail citátu

Tisíce lidí hledá marně až do svého skonu smysl života. Antonín Macek | Detail citátu

Život se skládá z více životů, aby jsme mohli alespoň jeden prožít naplno. Odlas Jiří | Detail citátu

Život je cesta, ktorá nás skúsenosťami učí byť lepšími. Skalová Mária | Detail citátu

Rozumět životu můžeme pouze zpětně - dodatečně. Žít ho však musíme směrem dopředu. Milan Kenda | Detail citátu

Nevděčnost duše způsobuje, že lidská bytost touží do nekonečna po rozmanitosti ve způsobu života. Epikúros | Detail citátu

Žít pouze pro rodinu - je zvířecké sobectví, žít pouze pro jednoho člověka - přízemnost, žít pouze pro sebe - hanba. Ostrovskij Alexandr Nikolajevič | Detail citátu

Nejlepší lidské okamžiky bývají malých rozměrů, ale duchovně nám vystačí na celý život. Robert Fulghum | Detail citátu

První část života jsem byl učenlivý, druhou třetinu jsem byl úspěšný a třetí třetinu chci být šťastný. Vejvoda Jiří | Detail citátu

Život je pestrý, ale nedokonalý. N.N. | Detail citátu

Většina lidí zabijí sebe, protože nemá odvahu zabít druhé. Unamuno Miguel de y Jugo | Detail citátu

Užívej dne - možná je tvůj poslední. N.N. | Detail citátu

Snažme se žít tak, aby naší smrti litoval i majitel pohřební služby. Mark Twain | Detail citátu

Musíme přečíst hodně knih, abychom zjistili, o čem je život, a musíme hodně zažít, abychom přišli na to, že buď špatně žijeme, nebo jsme četli špatné knihy. Ortová Zdeňka | Detail citátu

Smyslem života ženy je láska, smyslem života muže je práce. Jan Saudek | Detail citátu

Ptáte se, dobří přátelé, komu se věřit má. Vězte - životu - ten učí líp než řečník, než kniha líp. Friedrich Schiller | Detail citátu

Chci jít do hrobu naprosto opotřebovaný, protože čím víc pracuji, tím víc žiji. G.B.Shaw | Detail citátu

Jsou dvě tragédie v životě. Jedna je, když nedostaneme, po čem srdce touží, a ta druhá, když to dostaneme. George Bernard Shaw | Detail citátu

Žijeme stále pro budoucnost - věčné ladění, a koncert nezačíná nikdy. Börne Ludwig | Detail citátu

Život je pevnost, o které ani já, ani vy nic nevíme. Napoleon Bonaparte | Detail citátu

Hlavní potíž života je v tom, že člověk musí neustále volit mezi více možnostmi. Moore Thomas | Detail citátu

Život nás požírá, my život utrácíme - kdo z nás bude s tím druhým dříve hotov? Josef Čapek | Detail citátu

Vždycky se nám zdá lepší to, co nemůžeme dostat, než to, co už máme. V tom spočívá romantika a idiotství lidského života. Erich Maria Remarque | Detail citátu

Není hezčích pohádek, než jsou ty, které píše sám život. Andersen Hans Christian | Detail citátu

Každý člověk byl zrozen pro nějaké dílo. Každý, kdo chodí po této zemi, má nějaké povinnosti k životu. Ernest Hemingway | Detail citátu

Představme si množství lidí v řetězech a všechny odsouzené k smrti. Každého dne jsou někteří vražděni před očima ostatních ti, kteří zůstávají naživu vidí v osudu svých druhů svůj vlastní osud. S bolestí a bez naděje pohlížejí jeden na druhého a čekají, až i na ně dojde. Toto je obraz lidského údělu. Pascal Blaise | Detail citátu

Skoro všechno, co člověk v životě koná, je vlastně marné úsilí zastavit čas, vyrýt stopu a zanechat znamení v paměti světa, který tak snadno a rychle zapomíná. Jiří Hubač | Detail citátu

To hezké, vzácné, dojemné, to vpravdě dramatické v životě je, že uplyne. Aristide Maillol | Detail citátu

Chcete žít dobře? Kdo by nechtěl! Horatius | Detail citátu

V životě je možné potkat se tisíckrát a nenajít. A potkat se jednou a najít se navždy. Johann Wolfgang Goethe | Detail citátu

Moudří vynikají, protože vidí sami sebe jako součást celku. Září, protože nechtejí oslnit. Dosahují skvělých věcí, protože nevyhledávají uznání. Jejich moudrost je obsažena v tom, jací jsou, ne v jejich názorech. Odmítají se přít, proto se nikdo nepře s nimi. Lao-c´ | Detail citátu

Život by byl nesnesitelný, kdybychom nikdy nesnili. To nejlepší na životě je, že v nás vzbuzuje představu čehosi, co v něm vůbec není. Anatole France | Detail citátu

Život bez zkoušek nestojí za žití. Sokrates | Detail citátu

Život není to, co chceme, ale to co máme. Lustig Arnošt | Detail citátu

Člověk je zodpovědný sám sobě za získání nebo ztrátu svého života. Erich Fromm | Detail citátu

Život lidský je tak složitý, že život člověka je proti tomu úplný hadr. Jaroslav Hašek | Detail citátu

Fantazie neumí počítat. A cit čísly nezesílí. Počítá vždy jen do jedné. Do jedné, - ale to stačí, když to člověk skutečně cítí. Erich Maria Remarque | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..