Milujte život jako ženskou - ale važte si ho.

Autor citátu: Gabriel Laub     Téma: život

Zpět Úvodní stránka

Další citáty pro téma život

Život nám byl dán k práci, lásce a zušlechtění. Johann Gottfried von Herder | Detail citátu

Čím jasněji oheň hoří, tím rychleji uhasíná. Seneca Lucius Annaeus | Detail citátu

Jedním špatným tahem lze prohrát i nejlepší partii. Čínské přísloví | Detail citátu

Není pořád májový večer. Holandská přísloví | Detail citátu

Smysl života spočívá ve vytvoření božího králoství na zemi, neboli v tom, že vyměníme sobecký, závistivý, násilnický a nerozumný život za život lásky, bratrsví, svobody a rozumu. Móhandás Karamčand Gándhí | Detail citátu

Je to těžké přizpůsobit se chaosu, ale jde to. Jste toho živoucím důkazem: jde to. Vonegut Kurt mladší | Detail citátu

Dělat, co je správné a rozumné, je v každém období lidského života především nudné. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Jsi-li něčím nesmírně roztrpčen nebo zkrušen, pak se rozpomeň, že lidský život je mžik a že všichni co nevidět odejdeme. Marcus Aurelius Antonius | Detail citátu

Kdo si ustavičně obléká cizí životy, jeho vlastní mu sežerou moli. Jiří Žáček | Detail citátu

Žít znamená jednat. France Anatole | Detail citátu

Ani s největším uměním bychom nemohli život zřídit tak, jak je. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Život je jako hra: nezáleží na tom, jak dlouho trvalo představení, ale na tom, jak dobře bylo zahráno. Seneca Lucius Annaeus | Detail citátu

Život a smrt jsou jako řeka a moře. Chalíl Džibrán | Detail citátu

Život je dlouhý dost, když víš jak ho prožít. Život měříme skutky a ne časem. Lucius Annaeus Seneca | Detail citátu

Moudří vynikají, protože vidí sami sebe jako součást celku. Září, protože nechtejí oslnit. Dosahují skvělých věcí, protože nevyhledávají uznání. Jejich moudrost je obsažena v tom, jací jsou, ne v jejich názorech. Odmítají se přít, proto se nikdo nepře s nimi. Lao-c´ | Detail citátu

Jsme tu jen na omezenou dobu. Je na Vás jak ten čas prožijete. Ilgner Miroslav | Detail citátu

Lidský život měl smysl, jestliže přinesl na svět trochu lásky a dobra. Alfred Delp | Detail citátu

Nenosím hodinky, protože vždy vím, že je teď a teď je tehdy, když bych to měl udělat. Steve Mariucci | Detail citátu

Usilujme o to, abychom ve srovnání s ostatními vedli život lepší, nikoli protichůdný. Seneca Lucius Annaeus | Detail citátu

Život je boj o právo na lásku, jejímž plodem je spokojenost se sebou samým. Giordano Bruno | Detail citátu

Život je jako bludište, ale cíl je vždy stejný. Kamulka13 | Detail citátu

Je lepší bohatě žít, než bohatě zemřít. Samuel Johnson | Detail citátu

Můj život nekonečně překračuje hranice uvědomění, jehož kdy mohu o svém životě nabýt. Jean-Paul Sartre | Detail citátu

Spánek je dobrý, smrt je lepší, ale vůbec nejlepší je se nenarodit. Reflex | Detail citátu

Je jen jedno nepochybné štěstí v životě - žít pro druhého. Tolstoj Lev Nikolajevič | Detail citátu

Žít znamená jednat. Anatole France | Detail citátu

Nedovolil jsem, aby můj život ovládl strach před smrtí a odměnou mi byl darován život. Shaw George Bernard | Detail citátu

Život bez slavností je jako dlouhá cesta bez hospod. Římské přísloví | Detail citátu

Nikdo ještě na své smrtelné posteli neřekl, že by si přál strávit více času v práci. Paul Tsongas | Detail citátu

Na ničem, co se stane po dvanáctém roce našeho života, už moc nezáleží. James Matthew Barrie | Detail citátu

Žijeme, jak můžeme, říkají, když není dovoleno žít, jak chceme. Publius Terentius Afer | Detail citátu

Čára našeho života je tragická a nádherná arabeska, črtaná rydlem duše na skle času. Reverdy Pierre | Detail citátu

Nejdéle nežil člověk, který má nejvíc let, ale ten, kdo si svůj život nejvíce procítil. Jean Jacques Rousseau | Detail citátu

Moudré je milovat život tak, jako milujeme ženu - oddávat se mu, ale nelpět na něm. Gaius Iulius Caesar | Detail citátu

Ze všech věd, které člověk může a musí znát, tou hlavní je umět žít tak, aby spáchal co nejméně zla a způsobil co nejvíc dobra. Lev Nikolajevič Tolstoj | Detail citátu

Je lépe se opotřebovat, než zrezivět. Diderot Denis | Detail citátu

Láska k životu, to je všechno hezké - ale napřed přijde život. John Erskine | Detail citátu

Po něčem toužit jest již důvod k žití. Jaroslav Vrchlický | Detail citátu

Víme-li, že šílenství je údělem každého z nás, nesrozumitelné se stane srozumitelným a život se dá vysvětlit. Twain Mark | Detail citátu

Cílem není malovat život, ale dát život malbě. Bonnard Pierre | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..