Vodu neoceníme, dokud nám nevyschne studna a to platí o všem v životě.

Autor citátu: Benjamin Franklin     Téma: život

Zpět Úvodní stránka

Další citáty pro téma život

Sotva jedna čtvrtina lidí dokáže v životě alespoň polovinu toho, co by mohla vykonat. Fridrich II. Veliký | Detail citátu

Bože, jak jednoduchý recept na šťastný život - to, co děláme, dělat z lásky k věci. Karel Čapek | Detail citátu

Chcete žít dobře? Kdo by nechtěl! Quintus Flaccus Horatius | Detail citátu

Jsi-li něčím nesmírně roztrpčen nebo zkrušen, pak se rozpomeň, že lidský život je mžik a že všichni co nevidět odejdeme. Marcus Aurelius Antonius | Detail citátu

Dejte si co nejvíc práce, abyste doopravdy žili. William Saroyan | Detail citátu

Budeme se raději všemi dýchajícími póry držet co nejúporněji milené marnosti života, nic nám ji, právě ji, nenahradí. Čapek Josef | Detail citátu

Pracujeme, jako bychom měli žít navždy, a žijeme, jako bychom měli zemřít dnes. Jan Bosco | Detail citátu

Kdo se táže po smyslu života, klade otázku špatně. Otázky nám pokládá život a na nás je, abychom na ně odpovídali. Viktor Emil Frankl | Detail citátu

Člověk by nikdy neměl podvádět, když má karty na výhru. Oscar Wilde | Detail citátu

Rozumný člověk usiluje o život bez bolesti, ne o život příjemný. Aristotelés ze Stageiry | Detail citátu

Tragédie života někdy spočívá v tom, že dosáhneme toho, po čem toužíme. Maugham William Somerset | Detail citátu

Když ses narodil, všichni se radovali a tys plakal. Žij tak, aby až umřeš, všichni plakali a tys byl šťastný... Arabské přísloví | Detail citátu

Za zabíjení času by měl být stejný trest jako za každou jinou vraždu. Neznámý autor | Detail citátu

Život sestává z mnoha malých mincí, kdo je umí sbírat, má bohatství. Anouilh Jean | Detail citátu

Dnes je první den zbytku tvého života. Anne Wilson Schaef | Detail citátu

Chceš-li žít, zvykni si na mizerné počasí a nespravedlnost lidí. Georg Christoph Lichtenberg | Detail citátu

Tragédie života spočívá někdy v tom, že dostaneme, po čem toužíme. William Somerset Maugham | Detail citátu

V životě je možné potkat se tisíckrát a nenajít. A potkat se jednou a najít se navždy. Johann Wolfgang Goethe | Detail citátu

Život je umění kreslit bez možnosti gumovat. J. W. Gardner | Detail citátu

Život není náhoda, ale volba. Nejdůležitější není, co se děje, ale jak si s tím poradíme. Hal Urban | Detail citátu

Rozumět životu můžeme pouze zpětně - dodatečně. Žít ho však musíme směrem dopředu. Milan Kenda | Detail citátu

Život je promarněný dar pokud ho člověk neprožil tak, jak po tom toužil. Eminescu Mihai | Detail citátu

Žár života v každé lidské bytosti je nesmrtelný. Vidí, slyší a zná vše, co je a bude. Hippokratés | Detail citátu

Jen tak jsi hoden pravdy a žití, když rveš se o ně den co den. Johann Wolfgang Goethe | Detail citátu

Naučit se žít, znamená naučit se vzdávat. Sogjal Rinpočhe | Detail citátu

Každý člověk má jenom tolik minut, hodin a dní kolik jich využije. Zig Ziglar | Detail citátu

Dnešní lidé by chtěli žít zítřejší život za včerejší ceny. Williams Tennessee | Detail citátu

Život se podobá zápasu. Musíš pevně stát a bez zakolísání přijímat nečekané rány. Aurelius Marcus | Detail citátu

Čas žene vůz. Ale nikdo ho nemůže řídit. Život v něm chvátá jako pasažér. Erich Kästner | Detail citátu

Nikdy se nevracet. To by mělo být pravidlem pro každého, kdo chce být umělcem života. Nikdy se nevracet ani ke kráse, ani ke štěstí, ani ke zklamání, ani k bolesti, neboť každý návrat znamená cestu na hřbitov. Zdáli pozorovány hřbitovy, zdají se zahradami. Burdová Lída | Detail citátu

Miluješ život? Tedy nemrhej časem, neboť to je ten materiál, z něhož se dělá život. Franklin Benjamin | Detail citátu

Život musí mít smysl, máš-li být skutečně šťastný. Jouard | Detail citátu

Jen ty největší lodě doplují do přístavu, když je bouře rozhoupou na vlnách oceánu. Friedrichová Anna | Detail citátu

Jako vlna neexistuje sama o sobě, ale pokaždé je součástí pohybu oceánu, tak ani my nemůžeme procházet životem sami, ale vždycky máme účast na zkušenosti života, který působí všude. Schweitzer Albert | Detail citátu

Nejlepší učitel je život. Friedrichová Anna | Detail citátu

Ničeho se v životě nemusíme bát, stačí to jen pochopit. Curie-Sklodowská Marie | Detail citátu

Nemůžeš se učit bruslit, aniž by ses nestal směšným. Led života je kluzký. George Bernard Shaw | Detail citátu

Zbytečný život je předčasná smrt. Johann Wolfgang Goethe | Detail citátu

Život je komedie pro ty, kteří myslí, a tragédie pro ty, kteří cítí. Hugh Seymour Walpole | Detail citátu

Člověk by se měl naučit obdivovat i to, co nemá rád. Flaubert Gustav | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..