Dnes je první den zbytku tvého života.

Autor citátu: Anne Wilson Schaef     Téma: život

Zpět Úvodní stránka
Relaxace.net

Další citáty pro téma život

Někdo dokáže spálit tolik životních šancí, že by potřeboval stálý hasičský dozor. Zdeňka Ortová | Detail citátu

Existuje jedna pravda, kterou by měl každý znát - že v životě nelze nic dohnat Hebbel Christian Friedrich | Detail citátu

Všichni berou ohled na čas, jen čas na nikoho. Německé přísloví | Detail citátu

Nejveseleji žije ten, kdo umí sám sebe napálit. Fjodor Michajlovič Dostojevskij | Detail citátu

Naučil jsem se příliš od života neočekávat. V tom je tajemství každého opravdového pokoje. Shaw George Bernard | Detail citátu

Život a smrt jsou jako řeka a moře. Chalíl Džibrán | Detail citátu

Teprve když jsme nalezli lásku, víme, co jsme v životě postrádali. Ruskin John | Detail citátu

Život se vymyká trvalému ohraničení. Jedinou jeho hranicí je smrt. Jiří Mucha | Detail citátu

Práce vyplní každý jí vymezený prostor. Peter Drucker | Detail citátu

Sotva jedna čtvrtina lidí dokáže v životě alespoň polovinu toho, co by mohla vykonat. Fridrich II. Veliký | Detail citátu

Jestli ti vadí lidé, nemáš proč žít. Utéci před lidmi znamená spáchat sebevraždu. Lev Nikolajevič Tolstoj | Detail citátu

Žijeme, jak můžeme, říkají, když není dovoleno žít, jak chceme. Publius Terentius Afer | Detail citátu

Život nemůže být příjemný, není-li současně čestný. Marcus Tullius Cicero | Detail citátu

Je třeba víc životu dát, než ho urychlovat. Gándhí Móhandás Karamčand | Detail citátu

Život je jako jízda na kolotoči. Dny rychle ubíhají pořád dokola, a když se někdy na chvíli zastavíme, tak se nám z toho točí hlava. Lech Przeczek | Detail citátu

Celý život je vlastně svazek spousty neslučitelných pravd. Jean Dutourd | Detail citátu

Počítej se životními zákony, ale buď také vždy připraven na výjimky. Kipling Joseph Rudyard | Detail citátu

Vodu neoceníme, dokud nám nevyschne studna a to platí o všem v životě. Benjamin Franklin | Detail citátu

Věnovali se tomu největšímu ze všech umění, totiž umění správně žít, a to spíše způsobem svého života než skládáním spisů. Marcus Tullius Cicero | Detail citátu

Jak mizerný by byl život, kdybychom se občasnepochválili. Rochefoucauld Francois Duc de la | Detail citátu

Není nic poučnějšího, než rána do hlavy. Člověk aspoň zjistí, že do ní může dostat. Miler Jakub | Detail citátu

Moudří vynikají, protože vidí sami sebe jako součást celku. Září, protože nechtejí oslnit. Dosahují skvělých věcí, protože nevyhledávají uznání. Jejich moudrost je obsažena v tom, jací jsou, ne v jejich názorech. Odmítají se přít, proto se nikdo nepře s nimi. Lao-c´ | Detail citátu

Život nežili ti, kdo jej neprožili, tak jak chtěli. N.N. | Detail citátu

Nejcitlivěji býváme zraněni těmi, bez nichž si svůj život nedovedeme v plném rozsahu představit. Robert Browning | Detail citátu

Každý život má svou velikost. Heinrich Heine | Detail citátu

Život je jak žebřík do kurníku, krátký a posraný. N.N. | Detail citátu

Život je čekání na to, kdy se naše sny změní ve skutečnost. Hugo Victor | Detail citátu

Naše poslání v životě není mít úspěch, ale v dobré náladě pokračovat v chybování. Robert Louis Stevenson | Detail citátu

Člověk přece nemůže trvale žít z ledniček, politiky, financí a křížovek. Člověk to prostě nemůže. Člověk přeci nemůže žít bez básní, bez barev, bez lásky. Antoine de Saint-Exupéry | Detail citátu

Hodnoty bytí spočívají z veliké části v tom, jak vroucně jsme je schopni je prožívat. Hodnota našeho člověčího života je závislá na hodnotách, které jsou v nás. Lidé si stvořují svůj lidský svět, je v něm to, co do něho vkládáme. Čapek Josef | Detail citátu

Aktivně žít znamená žít s přiměřenými informacemi. Norbert Wiener | Detail citátu

Život je silnější než smrt, nadějě je silnější, než zoufalství. George Bernard Shaw | Detail citátu

Život je těžkej a žít ho je kolikrát ještě těžší! Kopecká Kateřina | Detail citátu

Zemřít znamená žít nový život. Kačí | Detail citátu

Žár života v každé lidské bytosti je nesmrtelný. Vidí, slyší a zná vše, co je a bude. Hippokratés | Detail citátu

První pravidlo provozu životních cest: většina dobře prošlapaných cest nikam nevede. Murphy | Detail citátu

Nejdéle nežil člověk, který má nejvíc let, ale ten, kdo si svůj život nejvíce procítil. Jean Jacques Rousseau | Detail citátu

Život kolem nás není možné vtěsnat jednom do ekonomických kategorií. Josef Lux | Detail citátu

Když si lidé naříkají na život, je to téměř vždy proto, že od něho žádali nemožné věci. Renan Joseph Ernest | Detail citátu

V životě se člověk učí nejdřív chodit a mluvit. Později se pak učí sedět a držet hubu. Marcel Pagnol | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..