Nežijeme z věcí, ale z jejich smyslu.

Autor citátu: Antoine de Saint-Exupéry     Téma: život

Zpět Úvodní stránka
Relaxace.net

Další citáty pro téma život

Život nežili ti, kdo jej neprožili, tak jak chtěli. N.N. | Detail citátu

Žít pouze pro rodinu - je zvířecké sobectví, žít pouze pro jednoho člověka - přízemnost, žít pouze pro sebe - hanba. Alexandr Nikolajevič Ostrovskij | Detail citátu

Snažme se žít tak, aby až zemřeme, truchlil i majitel pohřebního ústavu. Twain Mark | Detail citátu

Kdo se nebojí života, nebojí se ani smrti. Schopenhauer Arthur | Detail citátu

Ať žiješ sebedéle, prvních dvacet let je nejdelší polovina tvého života. Robert Southey | Detail citátu

Umění žít není umění hrát s dobrou kartou, ale umění sehrát se špatnou kartou dobrou hru. Stevenson Robert Luis | Detail citátu

Brzy oheň, brzy popel. Holandské přísloví | Detail citátu

Aktivně žít znamená žít s přiměřenými informacemi. Norbert Wiener | Detail citátu

Změň, co změnit můžeš, ostatní nech být. Henry Ford | Detail citátu

Obětovat svůj život, své štěstí, je vždy pouze smutnou a výjimečnou nutností, nikoli naplněním věčného zákona životního. Ruskin John | Detail citátu

Běhej pro život, ale nežij pro běh. Uhlenbruck Gerhard | Detail citátu

Život rychle ustrne v tupé nečinnosti, vzdáme-li se při první překážce. Lucius Annaeus Seneca | Detail citátu

Život je pouhá lekce v pokoře. James Matthew Barrie | Detail citátu

Všichni živí tvorové kromě člověka vědí, že hlavní smysl života spočívá v jeho užívání. Butler Samuel | Detail citátu

Zestárneme příliš rychle a zmoudříme příliš pozdě. Švédské přísloví | Detail citátu

Žít na světě – jako mít růži: dlouze přivonět a předat následujícím. Kurdské přísloví | Detail citátu

Život plyne a my ho necháme plynout jako vodu v řece, a teprve když odteče, všimneme si, že už není. Grazia Deledda | Detail citátu

Jen tak jsi hoden pravdy a žití, když rveš se o ně den co den. Johann Wolfgang Goethe | Detail citátu

Život člověka nemoudrého je nevděčný a uspěchaný, stále se jen žene za budoucností. Epikúros ze Samu | Detail citátu

Nenosím hodinky, protože vždy vím, že je teď a teď je tehdy, když bych to měl udělat. Steve Mariucci | Detail citátu

Měli bychom žíti tak, jako bychom byli všem lidem na očích. Měli bychom mysliti tak, jako by sebeskrytější koutky duše naší byly přístupny zraku kohokoli. Lucius Annaeus Seneca | Detail citátu

Tak jako báseň i život se hodnotí ne podle délky, ale podle obsahu. Lucius Annaeus Seneca | Detail citátu

Vždyť ten lidský život je hra kostkami. Když nepadne ti, čeho bylo zapotřebí, tož naprav uměním, co padlo náhodou. Publius Terentius Afer | Detail citátu

I love deadlines. I like the whoosing sound they make as they fly by. Douglas Adams | Detail citátu

Když se ti věci přestávájí dařit zmeň svoji životní strategii a uvidíš, že vše obrátí se k lepšímu. France Anatole | Detail citátu

Milujte život jako ženskou - je krásný i tehdy, když je hloupý. Gabriel Laub | Detail citátu

Jaký jsem to měla báječný život! Kéž bych to byla dřív pochopila! Coletteová Gabrielle Sidonie | Detail citátu

Život se vymyká trvalému ohraničení. Jedinou jeho hranicí je smrt. Jiří Mucha | Detail citátu

Život je jako jazzová trubka, když do ní nefoukáš, nic z ní nevyjde. Armstrong Louis | Detail citátu

Život je krásné divadlo, žel, repertoár nestojí za nic. Wilde Oscar Fingal O´Flafertie Wills | Detail citátu

Doopravdy mělcí lidé jsou ti, kteří milují jen jednou v životě. Čemu říkají stálost a věrnost, tomu já říkám buď otupělost získaná zvykem, nebo nedostatek obrazotvornosti. Věrnost je pro citový život tím, čím je důslednost pro život rozumný - prostě přiznání neúspěchů. Wilde Oscar Fingal O´Flafertie Wills | Detail citátu

Nemůžeš se učit bruslit, aniž by ses nestal směšným. Led života je kluzký. George Bernard Shaw | Detail citátu

Život je možné prožívat jen směrem vpřed a chápat jen směrem vzad. Jack Welch | Detail citátu

Lidský život začíná na rubu zoufalství. Jean-Paul Sartre | Detail citátu

Při otázkách na smysl života odpovídejte skutky. Frankl Viktor Emil | Detail citátu

Korábem života zmítají všechny větry a bouře, není-li zatížen nákladem práce. Stendhal | Detail citátu

Nejprve se cítíte mladý, pak silný a nakonec starý. Delon Alain | Detail citátu

Nevděčnost duše způsobuje, že lidská bytost touží do nekonečna po rozmanitosti ve způsobu života. Epikúros | Detail citátu

Život zabírá lidem příliš mnoho času. Lec Stanisław Jerzy | Detail citátu

Život je jako karetní hra, v níž srdce není nikdy trumfem. Achard Marcel | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..