Cizoložství, je vlastně krádež, uchvácení cizího těla. V takových chvílích téměř každá žena vyzrazuje nejskrytější tajemství svého manžela, jenž jej olupuje o to nejlidštější tajemství jeho síly nebo jeho sladkosti. Téma: věrnost vs. nevěra | Detail citátu

Dějiny světa bohužel nejsou, jak se většinou podávají, jen dějinami lidské odvahy, nýbrž dějinami lidské zbabělosti. Téma: historie | Detail citátu

Organizovaná hrůzovláda dokáže vždycky dělat divy. Téma: historie | Detail citátu

Dlouho trvající utrpení unaví nejen nemocného, ale i soucit druhých. Téma: zdraví | Detail citátu

Pravdy je možné šířit, ale není je možné vnucovat. Téma: pravda | Detail citátu

Omyl tisíců uhájí vždy své právo proti pravdě jednotlivce. Téma: omyly | Detail citátu

Jsme vděčni velkému muži, ukáže-li nám své slabosti, které ho činí lidským. Téma: muži | Detail citátu