Plození je hlavní zaměstnání přírody a každý muž - ať mladý nebo starý - odhaluje při setkání s každou ženou možnost vzájemného sexuálního vztahu.

Využijte sílu AI pro svůj úspěch. Vyzkoušejte e-Bota zdarma!

Autor citátu: Charlie Chaplin     Téma: muži

Zpět Úvodní stránka

Další citáty pro téma muži

Muž volí v životě mezi dvěma zly většinou to mladší nebo hezčí. Feydeau Georges | Detail citátu

Řekněte mu, aby měl v úctě sny svého mládí, až bude mužem. Friedrich Schiller | Detail citátu

Žádný muž není dost stár, aby na sebe dal pozor. Thomas Browne | Detail citátu

Muž, jenž má jazyk, pravím, není mužem, když jím neumí dobýti ženy. Shakespeare William | Detail citátu

Existují tak marnivý muži, že jsou hrdi na ty, co přijdou po nich a nasadí jim parohy. Étienne Rey | Detail citátu

Není nic důležitějšího pro muže, má-li se z něho stát pravý muž, než přítomnost skutečné ženy - manželky, milenky, přítelkyně. André Maurois | Detail citátu

Není blbce, aby nesnil, že je velikým mužem. A není osla, aby zhlížeje se v potoce, kolem něhož kráčí, nehleděl na sebe s potěšením a neshledal, že se podobá koni. Gustave Flaubert | Detail citátu

Když má muž vážné úmysly, to není nic zvláštního, ale muž, který má slušné příjmy, a přitom má vážné úmysly - to je za dnešního času zvláštnost! Karel Poláček | Detail citátu

My muži jsme ve slibech velcí a v lásce často malí. Shakespeare William | Detail citátu

Nemluvme o dvou metrech, mluvme o pár centimetrech. Zsa Zsa Gaborová | Detail citátu

Je to divná až bláznivá vlastnost, že se muži stávají chladnými, když zjistí, že ženy je přílišmilují. Arnimová Bettina von | Detail citátu

Pozbude-li muž vnitřního smyslu tvůrčí činnosti, cítí se zrazen a je skutečně zrazen. Učiní-li ženu, nebo ženu a dítě, středem svého života, je jeho postavení beznadějné. David Herbert Lawrence | Detail citátu

Nic není na světě slabšího než muž. Homér | Detail citátu

Hodní a věrný mužové si myslí, že je to vše, co se po nich chce. Nemají zpravidla žádný jiný nápad a iniciativu. Podřimují na vavřínech své nevinnosti. Dušan Radovič | Detail citátu

To mám muže! Nikam se mi hoditi nechce - do postele tuze malý, do kolébky tuze velký. Česká přísloví | Detail citátu

Muž pevných zásad vždy bude na svém stát. Quintus Flaccus Horatius | Detail citátu

Bůh stvořil muže, a protože se mu nezdál dosti sám, dal mu družku, aby mu dal hlouběji pocítit samotu. Valéry Paul | Detail citátu

Muži nejvíce lichotí, když si o něm myslíte, že je hoden lichotek. George Bernard Shaw | Detail citátu

Muži tvrdí, že všechny ženy jsou stejné. Ale musí se o tom stále přesvědčovat. N.N. | Detail citátu

Muži jsou jako cibule, člověk loupe jednu slupku za druhou a to, co nakonec zbyde je k pláči. N.N. | Detail citátu

Tři moudří muži? To přece nemyslíte vážně! N.N. | Detail citátu

Mužům se musí nechat veškerá volnost, jakou potřebují. Ať už to má jakékoliv následky. Čím se cítí volnější, tím méně toho využívají. Jean Dutourd | Detail citátu

Oč mdlejší mužova hlava, o to pronikavější barva jeho ponožek. Helen Rowlandová | Detail citátu

Nápadník je muž, který potká dívku a dostane dobrý nápad, že by se o ni mohl ucházet. Počíná-li si nenápadně, nikdy se nápadníkem nestane. Pokud si naopak počíná příliš nápadně, může se stát, že ho napadne jiný nápadník. Jiří Suchý | Detail citátu

Dnes platí muž za gentlemana, když vyjme cigaretu z úst, než ženu políbí. Streisandová Barbra | Detail citátu

Veškeré neštěstí mužů spočívá v tom, že nedovedou zůstat v klidu své pracovny. Blaise Pascal | Detail citátu

Heren Paradise - představa všech mužů o ráji (alkohol, cigarety, karty, slečny, nepořádek) Kopecký Miloš | Detail citátu

Jaký je rozdíl mezi chlapci a muži? V ceně jejich hraček. Pospíšil Jaroslav | Detail citátu

Muž který tvrdošíjně zůstává sám, se stává trvalým veřejným pokušením. Oscar Wilde | Detail citátu

Muž, jenž má jazyk, pravím, není mužem, když jím neumí dobýti ženy. William Shakespeare | Detail citátu

Muž, který by mohl žíti vedle ženy tak volně, jak to předpokládá přátelství, a nevzplane nikdy touhou, odporuje vší přirozenosti. André Maurois | Detail citátu

Muž se naučí milovat jen s jednou ženou. A s více ženami se jen naučí opovrhovat láskou. Karl Emil Franzos | Detail citátu

Muž má jedinou bezpečnou lásku - lásku své matky. Maurice Barrés | Detail citátu

Řeč je obrazem duše. Jaký muž, taková řeč. Walther von der Vegelweide | Detail citátu

Oč mdlejší mužova hlava, o to pronikavější barva jeho ponožek. Rowlandová Helen | Detail citátu

Mužská pýcha je pořádné břímě. Robert Fulghum | Detail citátu

Muži mají víc problémů než ženy. Především musí vzít za vděk ženami. Françoise Saganová | Detail citátu

Jsi-li muž, obdivuj se těm, kdo usilují o velké věci, i když podléhají. Lucius Annaeus Seneca | Detail citátu

Věk okolo třicítky je pro muže kritický. Tehdy se dělají největší hlouposti, nebo spíš je to věk, kdy hlouposti, které provedeme, začínají být nenapravitelné. Jean Dutourd | Detail citátu

Hodně mužů hloupne, když se zamilují, ale většina z nich nemá ani takovou výmluvu. Oldřich Fišer | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..