Láska je jako děcko, touží po všem, co má na očích.

Autor citátu: Shakespeare William     Téma: láska

Zpět Úvodní stránka

Další citáty pro téma láska

Láska je pavučina. Jí se nelze vyhýbat, aniž bychom v ní nakonec neuvízli. Friedrich von Bodenstedt | Detail citátu

Odpuštění je větším důkazem lásky než žárlivost. William Blake | Detail citátu

Kdyby člověk miloval všechny lidi, nosil by v sobě celý svět. Friedrich Schiller | Detail citátu

V tom jsem pocítil lásku. Teď přízraků za nocí bludných ani úkladných vrahů se nebojím již. Publius Ovidius Naso | Detail citátu

Krásné je všechno na co se díváme s láskou. Morgenstern Christian | Detail citátu

Málo miluje ten, kdo ještě slovy umí vypovědět, jak velice miluje. Dante Alighieri | Detail citátu

Říká se, že čas je nepřítelem lásky. Není to pravda. Čas jen stírá nátěr, ředí neupřímný žal a vymyšlené vášně. Pravé city však dál trvají. Erenburg Ilja | Detail citátu

Je mnoho důvodů pro které se milujeme. Láska je ten poslední důvod. Alfred Binet | Detail citátu

Milovat znamená uzavřít smlouvu a nemít záruku jejího dodržení, rozdávat se celý v naději, že nebude zneužito naší důvěřivosti a dostaneme vráceno stejné množství dobrodiní. Erich Fromm | Detail citátu

Láska má mnoho tváří. Napoleon Bonaparte | Detail citátu

Malá láska, když není opětována se změní v přátelství, velká v nenávist. Sergej Davydov | Detail citátu

Láska je slepá, proto milujeme tmu. Guitry Sacha | Detail citátu

Odloučení působí na lásku jako vítr na oheň, malý uhasí, velký rozdmýchává. Sa´Dí | Detail citátu

Láska znamená, že někomu působíme radost ze života tím, že uspokojujeme své vlastní přirozené pudy. André-Pierre Dac | Detail citátu

Milovat vady je větší láska než milovat dokonalost. Corneille Pierre | Detail citátu

Láska opanovala mou duši, která se s ní zasnoubila tak rychle a počala silou, kterou jí dávala má obrazotvornost nabývat nade mnou takové jistoty, že jsem musel bez výjimky plnit všechna její přání. Alighieri Dante | Detail citátu

Láska, víno a noc, to nemůžeš k mírnosti radit. Ovidius Publius Naso | Detail citátu

Láska je jediným bohatstvím, které se nedá ukrást. Seneca Lucius Annaeus | Detail citátu

Láska je sice slepá, ale sousedky nikdy. Richter Václav | Detail citátu

Láska je to čemu dovolujeme, aby nám ubližovalo. Kárová Dominika | Detail citátu

Láska je tornádo, přátelství je neustále vanoucí pasát. Gabrielle Sidonie Coletteová | Detail citátu

Bez lásky je člověk jen mrtvola na dovolené. Remarque Erich Maria | Detail citátu

Rozumný člověk nemiluje proto, že je to pro něj výhodné, ale proto, že v lásce nachází štěstí. Blaise Pascal | Detail citátu

Láska je dostupná mnohému, přátelství je ale prubířem srdce. Francouzské přísloví | Detail citátu

Čím více miluješ, tím více trpíš. Amiel Henri Fréderic | Detail citátu

Miluji lásku! Ale prahnout po lásce není ještě milovat. Julius Zeyer | Detail citátu

Mé štěstí v lásce spočívá v tom, že žena kterou miluji na mně nelpí. Barbory Arne Svensen | Detail citátu

Je možno milovat a nebýt přitom šťasten, je možno být šťasten a nemilovat, ale milovat a být přitom šťasten, to by byl zázrak. Balzac Honoré de | Detail citátu

Řiď se srdcem a ztratíš hlavu. Karel Dlouhý | Detail citátu

Láska a přátelství se vylučují. Jean de la Bruyére | Detail citátu

Láska se rodí za nepředvídatelných okolností. Nikdy na ní nejsme dost dobře připraveni, a proto nad ní máme tak malou moc. Hans Rudolf Grimm | Detail citátu

Když něco nenávidím, ochuzuji se o něco, když miluji, jsem bohatší o to, co miluji. Schiller Johann Christoph Friedrich | Detail citátu

Člověk vždy nejvíc touží po tom co nemůže mít, bojuje za to, prosí o to a brečí za tím, ale když to má před sebou a může to mít tak o to ztratí zájem. Florianová Andrea | Detail citátu

Člověk, který příliš miluje, se podobá volajícímu na poušti - nikdy se nedočká ozvěny. Denis Diderot | Detail citátu

Láska - nedefinovatelný pocit, který komplikuje normální běh života, zejména sexuálního. Laub Gabriel | Detail citátu

Nešťastná láska není to nejhorší. To pravé neštěstí je nemilovat. Eduard Bass | Detail citátu

Příroda dala člověku rozum, aby se bránil lásce, a srdce, aby se jí neubránil. Jean-Galbert de Campistron | Detail citátu

Láska, to je krok za krokem ustupovat od svých ideálů o svém protějšku. Friedrich Dürrenmatt | Detail citátu

Světu jsi možná jen jedinou osobou. Ale jediné osobě můžeš být celým světem. Neznámý autor | Detail citátu

Je rozhodně snazší vzplanout láskou, když člověk nemiluje, než se jí zbavit, když miluje. Rochefoucauld Francois Duc de la | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..