Kde je láska k lidem, tam je i láska k umění.

Autor citátu: Hippokratés     Téma: láska

Zpět Úvodní stránka
Mahjong

Další citáty pro téma láska

Kdo vášnivě miluje, nežije již v sobě samém, nýbrž v milované bytosti. Čím více opouští vlastní bytost a takřka přechází v toho, jejž miluje, tím větší rozkoš pociťuje. Erasmus Rotterdamský | Detail citátu

Láska nám nabízí košík slastí a celou nůši strastí. Jaroslav Durych | Detail citátu

Každý jsme anděl s jedním křídlem. Abychom vzlétli, musíme se obejmout. De Crescenzo Luciano | Detail citátu

Láska je cit nevýslovný a matoucí. Karel Čapek | Detail citátu

Smoking kills, but only love will break your heart... Neznámý autor | Detail citátu

Lásku mou, běda, už žádná bylina nemůže zhojit. Publius Ovidius Naso | Detail citátu

Domníváme-li se, že toho druhého máme rádi jen z lásky k němu, velmi se klameme. Rochefoucauld Francois Duc de la | Detail citátu

Příroda dala člověku rozum, aby se bránil lásce, a srdce, aby se jí neubránil. Jean-Galbert de Campistron | Detail citátu

Kdyby lásky nebylo, moře by se rozlilo, města by se vylidnila, do srdce by sněžilo. Karel Boušek | Detail citátu

Zamilovat se znamená přestat srovnávat. Otto von Bismarck | Detail citátu

Láska je to, čemu dovolujeme, aby nám ubližovalo. Americké přísloví | Detail citátu

Srdce má důvody, které rozum nemá. Pascal Blaise | Detail citátu

Nebýt milován, to je smůla, ale nemilovat, to je neštěstí. Camus Albert | Detail citátu

V lásce neplatí žádná pravidla. Snažit se své city ovládnout? K čemu to všechno? Nakonec rozhodne srdce, a nám nezbývá nic jiného, než jej poslechnout. Coelho Paulo | Detail citátu

Láska sílí z podvýživy a umírá na přesycenost. Musset Alfred Louis Charles de | Detail citátu

Z úcty, vděčnosti, soucitu, porozumění se nemůže zrodit vroucí přátelství, ale jen chudokrevná láska. Ludwig Börne | Detail citátu

Láska - to je nadání pro pokoru a odpuštění. Ernst Moritz Arndt | Detail citátu

Být zamilovaný sám do sebe, je románek na celý život. Oscar Wilde | Detail citátu

Těžké je milovati ženu a současně dělat něco rozumného. Tolstoj Lev Nikolajevič | Detail citátu

Láska je jak dlouhý most. Než ho přejdeš, máš ji dost. N.N. | Detail citátu

Je spousta věcí na světě, které nikdy nepochopím. Na prvním místě je žena. Karel Dlouhý | Detail citátu

Věci lásky jsou věci života. Po čase zimním přicházívá jaro, po beznaději vzniká naděje, po hrůzách noci zasvítává den. Vladislav Vančura | Detail citátu

Jenom když obětujeme hlavu, dobudeme srdce. Turecká přísloví | Detail citátu

Neopouštěj toho, koho miluješ pro toho, kdo se ti líbí, neboť ten, kdo se ti líbí tě opustí pro toho, koho miluje. Neznámý autor | Detail citátu

Umění lásky je téměř výlučně dílem ženy. František Xaver Šalda | Detail citátu

Genialitu kdosi definoval jako schopnost udělat z málo mnoho - tato charakteristika se hodí i na lásku. Maurois André | Detail citátu

Ani neotužilé tělo nesnáší slunce, ani nepřipravená duše neunese lásku bez utrpení. Plútarchos | Detail citátu

Láska na první pohled je zároveň posledním pohledem rozumu. Jean-Richard Bloch | Detail citátu

Začátek sladký, však konec lásky je hořký. Publius Ovidius Naso | Detail citátu

To, co nás činí v lásce šťastnými, je nešťastná láska. George Gordon Byron | Detail citátu

Láska opanovala mou duši, která se s ní zasnoubila tak rychle a počala silou, kterou jí dávala má obrazotvornost nabývat nade mnou takové jistoty, že jsem musel bez výjimky plnit všechna její přání. Alighieri Dante | Detail citátu

Poštu vynalezla láska, používá ji však obchod. Ludwig Börne | Detail citátu

Na cestě k opravdové lásce leží tři velké balvany, jimiž jsou sebeláska, ješitnost a žárlivost. Dokud je neodvalíš stranou, nedostaneš se kupředu. Richard Aldington | Detail citátu

Myslím, že láska na tomto světe neexistuje. Michelangelo Buonarroti | Detail citátu

Lásce lze zabránit jenom v jejich začátcích. Stendhal | Detail citátu

Láska, která je plná slov, slouží spíše k popření své velikosti než k jejímu vyznání. Alexandr Gitovič | Detail citátu

Láska je univerzální dorozumívací jazyk. I němí jím mohou hovořit a hluší mu naslouchat. Fernán Caballerová | Detail citátu

Láska je především dávat, ne přijímat. Erich Fromm | Detail citátu

Po celém světě vidíme důkazy zaslepení, a přesto nechceme prohlédnout, zaslepení je společné všem lidem. T.A.Harris | Detail citátu

Láska k penězům je velkou zkouškou malých charakterů. Sebestian Roch Chamfort | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..