Nic na světě nemá takovou cenu, abychom se museli vzdát toho, co milujeme.

Autor citátu: Albert Camus     Téma: láska

Zpět Úvodní stránka

Další citáty pro téma láska

Vracíme-li se k sobě, doporučuje se použít sjízdných cest. André Breton | Detail citátu

Láska je to čemu se po svatbě říká omyl. Twain Mark | Detail citátu

Jen milovat je málo. Člověk musí milovat svého bližního více než sebe. Teprve pak se cítí být božsky milován. Buddha | Detail citátu

Vzpomínky jsou jediný ráj ze kterého nemůžeme být vyhnáni. Nováková Milena | Detail citátu

Kdo tě nechce, ten si tě nezaslouží. Goldoni Carlo Osvaldo | Detail citátu

Zamilovat se znamená přestat srovnávat. Otto von Bismarck | Detail citátu

Ptali se zamilovaného: "Proč pláčeš?" Odpověděl: "Abych se nesmál." Turecká přísloví | Detail citátu

Budiž srdce šťastné nebo trpící, vždy potřebuje ještě jedno k sobě. Němcová Božena | Detail citátu

Milovat každého je totéž, jako nemilovat nikoho. Antal Stašek | Detail citátu

Láska k penězům je velkou zkouškou malých charakterů. Sebestian Roch Chamfort | Detail citátu

Přátelství je nejlepším darem, jaký si člověk může věnovat. Neznámý autor | Detail citátu

Kdo miluje, je ochoten být prospěšný i svým odchodem. Aristofanés | Detail citátu

Čas posiluje přátelství a zeslabuje lásku. Francouzské přísloví | Detail citátu

Milovat vady je větší láska než milovat dokonalost. Corneille Pierre | Detail citátu

Je tolik způsobů lásky, že nevíme, jak ji definovat. Voltaire | Detail citátu

Absolutnost lásky lze poznat podle trvalého nepokoje toho, kdo miluje. Paul Valéry | Detail citátu

Nikdy nemůžeme milovat ty, jimž se nemůžeme smát. V naprosté dokonalosti je cosi nadlidského co tíží mysl a srdce. Maurois André | Detail citátu

V lásce má větší cenu to, co je dovolené si vzít, než to, co se dává samo. José Ortega y Gasset | Detail citátu

Na cestě k opravdové lásce leží tři velké balvany! Jsou to : sebeláska, ješitnost a žárlivost. Dokud je neodvalíš stranou, nedostaneš se kupředu. Aldington Richard | Detail citátu

Měj své sousedy rád, ale sám vybírej své sousedství. Louise Beal | Detail citátu

Láska - nedefinovatelný pocit, který komplikuje normální běh života, zejména sexuálního. Laub Gabriel | Detail citátu

Milovat znamená uvolňovat napětí. Freud Sigmund | Detail citátu

Láska je pohádka, kterou si lidé vypráví, aby jim i v největší zimě bylo teplo u srdce. Válková Veronika | Detail citátu

Miluji, můj ubohý příteli - a svět má náhle smysl, život má náhle smysl, i smrt bude míti smysl. František Xaver Šalda | Detail citátu

Láska nezná strach. Je-li dokonalá, rozhání kolem sebe všechny chmury. Alexandr Alexandrovič Blok | Detail citátu

Zeptáš-li se mudrce, co je láska, odpoví, že je to kladný projev nenávisti. Giacomo Casanova | Detail citátu

Kdo není milován, je sám i uprostřed davu. George Sandová | Detail citátu

Pokud chcete, aby byly známy vaše dobré vlastnosti, vyzdvihujte přednosti jiných lidí. Orientální přísloví | Detail citátu

Vůle odolává krutosti, podléhá však lásce a dobrotě. Thomas Mann | Detail citátu

Láska je důležitá, ale zrádná, a jen na ní se stavět nedá. Bibi Anderssonová | Detail citátu

Láska není tam, kde se objevuje dokonalost, ale kde se jeví některé přednosti, pro něž přehlížíme mnoho nedostatků. Nikolaj Gavrilovič Černyševskij | Detail citátu

Žádné dílo lásky nevzkvete z pocitu viny, ze strachu nebo z prázdnoty srdce, tak jako žádné účelné plány do budoucna nemohou vytvořit ti,kdo nejsou schopni žít právě nyní. Watts Alan | Detail citátu

Láska se rodí z kombinace rozumu s nerozumem. Achard Marcel | Detail citátu

Na lásce není půvabná zamilovanost srdce, ale rozporuplnost mezi srdcem a rozumem. Samuel Butler | Detail citátu

Všechno, co se činí z lásky, děje se mimo dobro a zlo. Friedrich Nietzsche | Detail citátu

Láska je krásná, když je vzájemná, láska bolí když je neopětovaná, ale bez lásky bychom nezjistili že máme city a nepochopili bychom že nejsme na světě sami, ale jsou tu i ostatní Neznámý autor | Detail citátu

Angličané a Američané říkají: miluj mě trochu, ale dlouho. Masaryk Tomáš Garrique | Detail citátu

Ta pravá láska je vždy nešťastná. Matthew Arnold | Detail citátu

Nehřeší ten, kdo hřeší z lásky. Wilde Oscar Fingal O´Flafertie Wills | Detail citátu

Láska je umocněné přátelství v tom smyslu, že zatím co přátelství vyhledává prospěch, láska se ho dobrovolně zříká. Henry Fielding | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..