Je nejstrašnější v životě, že člověk může sama sebe nejvíce milovat a nemít k sobě ani špetky úcty.

Autor citátu: George Gordon Byron     Téma: láska

Zpět Úvodní stránka
Relaxace.net

Další citáty pro téma láska

Láska je těkavá vždy, přijde a hned je ta tam. Publius Ovidius Naso | Detail citátu

Mezi lidmi je tak málo lásky! Kdo umí milovat, neměl by dělat nic jiného. Dušan Radovič | Detail citátu

Láska je slepá, ale manželství ji navrátí zrak. Courteline George | Detail citátu

Pravá láska je stav, ve kterém člověk cítí osudovou potřebu být neustále s milovanou bytostí. Karel Čapek | Detail citátu

Pravá láska je to, co je nedostupné, nikoli to, co se samo nabízí. John Thomas Flynn | Detail citátu

Láska - nedefinovatelný pocit, který komplikuje normální běh života, zejména sexuálního. Laub Gabriel | Detail citátu

Láska je vždy odpovědí, ale když na tuto odpověď čekáme, sex nám podhodí vždy hodně otázek. Allen Woody | Detail citátu

Zamilovat se a nepřijít při tom o rozum - to je umění pro bohy. Archiás | Detail citátu

Nejvěští odvahu dokáže mladým lidem dávat jen láska. Émile Zola | Detail citátu

Láska vždy přetrvává, ať jí vše dáváme, nebo vše odpíráme. Johann Wolfgang Goethe | Detail citátu

Jenom tehdy milujeme skutečně, pokud milujeme bez příčiny. Anatole France | Detail citátu

Myslím, že láska na tomto světe neexistuje. Michelangelo Buonarroti | Detail citátu

Nikdo nemá tak dobrou paměť, aby mohl být úspěšným lhářem. Abraham Lincoln | Detail citátu

Pro lásku lidé netrpí. Trpí pro pocit vlastnictví, který je opakem lásky. Antoine de Saint-Exupéry | Detail citátu

Láska je malá epizoda v životě muže, ale celá historie v životě ženy. Anna Louise Germaine de Stäelová | Detail citátu

Opravdová láska bojuje, ale nežárlí. Denis Diderot | Detail citátu

Člověk neláskou raněn se potácí na světě bezcílně z místa na místo. Thomas Browne | Detail citátu

Dva lidé jsou vždy dva extrémy lásky. Christian Friedrich Hebbel | Detail citátu

Láska a nenávist jsou extrémy téhož citu. Nikdo nedovede jiným opovrhovat prudčeji než ten, kdo ho dříve nesmírně miloval. Adolf Heyduk | Detail citátu

I kdybych tisíci slovy popisujícími lásku stvořil verše, přece by má báseň nevypověděla, co vše chce říct mé srdce. Neboť cit člověka přesahuje daleko hranice jazyka i hranice jeho samého a zakončuje se teprve v druhém. Menšík Radovan | Detail citátu

Chápu společný život. Chápu sex za peníze. Nepochopím lásku. Gore Vidal | Detail citátu

Všechny bolesti lidské lze zahojit pomocí léků, toliko na bolest lásky neznáme hojivou mast. N.N. | Detail citátu

Naučit se milovat není snadné, protože máme tolik umíněné srdce. Dohenová Dorothy | Detail citátu

Láska je jako měsíc. Když doroste, zmenšuje se. Paul Valéry | Detail citátu

Člověk vždy nejvíc touží po tom co nemůže mít, bojuje za to, prosí o to a brečí za tím, ale když to má před sebou a může to mít tak o to ztratí zájem. Florianová Andrea | Detail citátu

Přátelství ženy k muži je slepá ulička, do které ji vehnalo zklamání v lásce. Dickens Charles | Detail citátu

Je spousta věcí na světě, které nikdy nepochopím. Na prvním místě je žena. Karel Dlouhý | Detail citátu

Láska je ze tří čtvrtin zvědavostí. Simmel Mario Johanes | Detail citátu

Láska může umřít na pravdu, přátelství na lež. Bonnard Pierre | Detail citátu

Láska jako taková, má svá vývojová stadia. Zpočátku je to nedospělost, pak zrání a nakonec únava. Étienne Bonnot de Condillac | Detail citátu

Láska hory přenáší, ale s blbostí ani nehne. Jiří Žáček | Detail citátu

Nejbolestnější je vedle někoho sedět, jen tak se ho letmo dotýkat, plakat pro něj po nocích, ale vědět, že ho nikdy nemůžeme mít ... Neznámý autor | Detail citátu

Láska je jako otevřená láhev od sodovky. Vyprchá dříve, než se stačíte napít. Twain Mark | Detail citátu

Láska kvete jen v bolesti. Čím jsou vyznání milenců, ne-li výkřikem úzkosti? France Anatole | Detail citátu

Smutné na lásce je nejenom, že netrvá věčně, ale že i rozčarování, které přináší, rychle míjí. William Faulkner | Detail citátu

Prosím, nepomáhat. Všechno je už tak dostatečně těžké. Reinhard K. Sprenger | Detail citátu

S mužovou láskou a obdivem je to stejné jako s ostatními jeho schopnostmi: než zjistí, co jich je doopravdy hodno, musí je mnohokráte promarnit. Shaw George Bernard | Detail citátu

Žádné dílo lásky nevzkvete z pocitu viny, ze strachu nebo z prázdnoty srdce, tak jako žádné účelné plány do budoucna nemohou vytvořit ti,kdo nejsou schopni žít právě nyní. Watts Alan | Detail citátu

My říkáme láska, ale on je to celý zástup citů, ani je v tom houfu nemůžeme všechny rozeznat. Čapek Karel | Detail citátu

Dobré srdce ženy, než pěkná tvář upoutá mou lásku. William Shakespeare | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..