Láska je slepá, ale manželství ji navrátí zrak.

Autor citátu: Courteline George     Téma: láska

Zpět Úvodní stránka

Další citáty pro téma láska

Láska je jako cesta. Buď dojdeme v pořádku a nebo s odřenými patami. Janáčková Kristýna | Detail citátu

Pravá láska je ta, která zůstává stále. Ať jí dáváme všechno, anebo jí všechno odpíráme. Johann Wolfgang Goethe | Detail citátu

Láska, která se bojí překážek, je horší neúcty, horší nevěry, horší nelásky. Láska, která neriskuje svou zkázu, je neplodná. Georges Duhamel | Detail citátu

Láska je karetní partie, v níž jeden z partnerů podvádí, aby vyhrál, a druhý, aby neprohrál. Henri Regnier | Detail citátu

Kdo růži netrhal, neví jak voní. Kdo lásku nepoznel neví jak bolí. Zaťková Lucie | Detail citátu

Ze všeho, co je věčné, je láska nejkratší. Moliere (Poquelin Jean-Baptiste) | Detail citátu

Láska dává člověku křídla - praktičtější a levnější by bylo, kdyby rozdávala letenky. Gabriel Laub | Detail citátu

Je nejstrašnější v životě, že člověk může sama sebe nejvíce milovat a nemít k sobě ani špetky úcty. George Gordon Byron | Detail citátu

Znovu milovat znamená, že se srdce vysmívá rozumu. Bonville de Theodore | Detail citátu

Čas posiluje přátelství a zeslabuje lásku. Francouzské přísloví | Detail citátu

Láska je nejkratší, i když ne pohodlná cesta k branám ráje. St. Aurelius Augustinus | Detail citátu

To nechť je vaší ctí - vždy milovat, než jste milování a nikdy nebýt těmi druhými. Friedrich Nietzsche | Detail citátu

Láska je ze tří čtvrtin zvědavostí. Simmel Mario Johanes | Detail citátu

Člověk je omylný, ale milovat někoho není omylem nikdy. Rolland Romain | Detail citátu

Dva lidé jsou vždy dva extrémy lásky. Christian Friedrich Hebbel | Detail citátu

Na cestě k opravdové lásce leží tři velké balvany, jimiž jsou sebeláska, ješitnost a žárlivost. Dokud je neodvalíš stranou, nedostaneš se kupředu. Richard Aldington | Detail citátu

Láska je marnivost a sobectví od počátku až do konce. George Gordon Byron | Detail citátu

Žádný milostný cit se nedá nadlouho tajit. Walther von der Vegelweide | Detail citátu

Láska je něco co nás potká, za co nemůžeme. John Erskine | Detail citátu

Srdce má důvody, které rozum nemá. Pascal Blaise | Detail citátu

Láska je neustálý boj - zpočátku o ženu a nakonec se ženou. Joseph Babbit Bashforth | Detail citátu

Láska je oceán citů ze všech stran obklopený výdaji. Thomas Robert Dewar | Detail citátu

Počínající láska je tak hezká, dojemná, i když je nízká. V počáteční, v každé, je vznešená záře. Je to pokaždé stejný zázrak jako stvoření světa. Jean Dutourd | Detail citátu

Láska je jako měsíc. Když doroste, zmenšuje se. Paul Valéry | Detail citátu

Domníváme-li se, že toho druhého máme rádi jen z lásky k němu, velmi se klameme. Rochefoucauld Francois Duc de la | Detail citátu

Příroda dala člověku rozum, aby se bránil lásce, a srdce, aby se jí neubránil. Jean-Galbert de Campistron | Detail citátu

Láska je droga. Hamerníková Iva | Detail citátu

Je lépe pro ženu, aby si vzala muže, který ji miluje, než aby si vzala muže, kterého miluje. Arabské přísloví | Detail citátu

You can never do a kindness too soon because you never know how soon it will be too late. Ralph Waldo Emerson | Detail citátu

Láska je pavučina. Jí se nelze vyhýbat, aniž bychom v ní nakonec neuvízli. Friedrich von Bodenstedt | Detail citátu

Láska a přátelství je vzájemná ozvěna - jen co dáváš, se vrací zpět. Alexandr Ivanovič Gercen | Detail citátu

Láska je omáčka, která teprve dá každému masu chuť. Francouzské přísloví | Detail citátu

Milovat znamená nacházet v jiném sebe samého. Christian Friedrich Hebbel | Detail citátu

Láska, která se kupuje, má vždy tatáž oslovení - ta která se prodává, tytéž způsoby. Louis-Antoine Fauvelet de Bourriene | Detail citátu

Bolest nutí člověka plakat, láska mluvit... Turecké přísloví | Detail citátu

Nestačí se jen zamilovat do někoho nebo do něčeho, ale je třeba být o své lásce i hluboce přesvědčen. Thomas Carlyle | Detail citátu

Velká láska znamená hlasitě se nabízet, ale beze slova se obětovat. Adolf Heyduk | Detail citátu

Popálit se o lásku je stejné jako popálit se o oheň, ale zlomit někomu srdce je jako do jeho srdce zabodnout nůž. Mílková Jiřina | Detail citátu

Opravdová láska je umění najít ve světě někoho s kým si rozumíš lépe než se sebou samým. Amiel Henri Fréderic | Detail citátu

Nevím, zdali pravá láska působí tolik půvabných radostí, jako jimi oplývá moudré podvádění. Takové pokrytectví má cenu ctnosti. Honoré de Balzac | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..